sobota, 16 listopada 2019

Trójstyki granic GG

 „Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich”.jednostka administracyjno-terytorialna, utworzona na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939, z mocą obowiązującą
 od 26 października 1939, obejmującą część okupowanego wojskowo przez Niemcy terytorium II       Rzeczypospolitej, która nie została wcielona bezpośrednio do Rzeszy.

                         
                                           1939-1941                               1941 -1944/5

Status prawnopaństwowy Generalnego Gubernatorstwa nigdy nie został przez Niemców jasno określony. Od lipca 1940 r. Frank nakazał usunięcie części nazwy (dla okupowanych polskich obszarów).

Proklamacja Generalnego Gubernatorstwa przez Rzeszę była sprzeczna z prawem międzynarodowym (konwencja haska IV z 1907 r.) i w konsekwencji nielegalna. W konsekwencji Generalne Gubernatorstwo nie było podmiotem prawa międzynarodowego, ani publicznego.

Generalne Gubernatorstwo, posiadało pewne cechy odrębności w sferze administracji, gospodarki i finansów - oddzielone było granicą celną i dewizową, posiadało własną walutę, działał nowo utworzony Bank Emisyjny w Polsce, który w Krakowie drukował nominalnie polskie pieniądze, tzw. młynarki.

                                                                       ******

                                                                           ***
                                                                 Trójstyki granic

                                                          GG -III Rzesza -Słowacja
                                                                       1939-1945
                                        Mędralowa - 1169 m n.p.m  w Beskidzie Makowskim.
                                    Na wschodnim, niższym wierzchołku słupek graniczny III/90

                                                                            ****
                                                                GG-Słowacja -Węgry
                                                                       1939-1944
                                                           
                                    Czerenin – szczyt  w  paśmie Bieszczadów Zachodnich.
                                                            wys. – 928 m n.p.m.

                                                                          *****
                                                                 GG -Węgry -ZSRR
                                                                          1939-1941
                                                                      Przełęcz Użocka
                                                    w Bieszczadach (Karpaty Wschodnie)

                                                     

                                                          Piniaszkowy (960 m n.p.m)


                                                                               ****
                                                GG -ZSRR -III Rzesza (Prusy Wschodnie)
                                                                       ( rejencja ciechanowska)

                                                                        1939-1941


                                                                 
                                                              ******************
                                                                      1941-1944
                                                               
                                                               GG -Węgry -Rumunia
                                                        góra Stóg (Stoh ) -1650 m n.p.m


                                                                          ***
                                                GG -Rumunia - Komisariat Rzeszy Ukraina
                                                                      1941-1944
                                           ujście rzeki Zbrucz do Dniestru (Okopy św. Trójcy)                                                                            *****
                                            GG -Komisariat Rzeszy Ukraina - Okręg Białystok
                                                                        1941-1944
                                                                            
                                                                               ****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz