środa, 6 listopada 2019

Neum

                                      Neum 

                                                  (boś. Općina Neum)

           – gmina w Bośni i Hercegowinie, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim

                                                 o pow. -225 km².


          To jedyna gmina  w  Bośni i Hercegowinie posiadająca dostęp do Morza  Adriatyckiego

                 (Kanal Malo Stona -24,5 km).


            Leży na wybrzeżu dalmatyńskim oddzielając korytarzem  od siebie północną i południową

                                         część  południowej  Chorwacji.
                                                       
                                                                             ****
               przełom XIII – XV wieku  z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki o Neum

                 1399 r .zakup  Neum przez Republikę Dubrownicką od bośniackiego władcy
                                                Stepana  z  dynastii Kotromanowiczów

 1699 - pokój karłowicki, na  jego mocy  Republika Dubrownicka  (Repubblica di Ragusa

  oddała skrawek wybrzeża adriatyckiego  ( Klek-Neum) Turcji, żeby nie graniczyć z Republiką Wenecką ( Serenissima Repubblica di Venezia) , a tym samym zapewnić sobie bezpieczeństwo

 przed ewentualnymi atakami ze strony Wenecjan.

1718 - potwierdzenie  utaleń pokoju karłowickiego
 Neum było pod panowaniem tureckim przez 179 lat,  do 1878 roku . kiedy Bośnia i Hercegowina znalazła się pod panowaniem austro-węgierskim .

                                                                    Mapa z 1909 r

                                1.XII.1918- IV.1941 w  Królestwie SHS (od 1929 -Jugosławii)
                                                 do 1929 - w okręgu Mostar
                                             Od 1931 -  w  banowinie  primorskiej
                                                                     dystrykt  Stolac


                                              1939-  w   Banowinie Chorwacji  (Stolac )
                                                  10.IV. 1941-1945 - część NDH
                                                          (  Velika župa Dubrava)
                                                    Od 1944 w  velikoj župi Hum

                               1945-1992 w Jugosławii (część  republiki związkowej  B i H)

                                   29.XII. 1977 powstanie gminy Neum , wydzielenie z gm. Čapljina.

                                       Od  3.III.1992 w  Republice Bośni i Hercegowiny

                                                   21.XI. 1995 –umowa z Dayton
                                           gmina Neum staje się częścią Federacji B i H.

                                                     
                                                                            ****


                                                                       *********

                                                      Kanton hercegowińsko-neretwiański


od 2004 ?

Faliste linie  odnoszą się do rzeki Neretwy, która jest ważna w życiu mieszkańców, ale także 

do wybrzeża morskiego - kanton Hercegowina-Neretva jest jedynym kantonem w Bośni i Hercegowinie 

z dostępem do morza.
 Trzy linie odnoszą się również do trzech narodów konstytucyjnych Bośni i Hercegowiny. 

Dziewięcioramienna gwiazda  -dziewięć gmin kantonu.

                                                                         *******
                                                                   Herb gminy Neum

                                              Od  1996 r  potwierdzony  w statucie w 2001 r
W herbie (logo?) morze, kościół, żagiel, słońce, gołąb (jastrząb?) i  kraciasty czerwono-biały
 chorwacki wzór.

                           Jastrząb - symbolizuje  rodzinę Nikolić- figuruje w herbie tej rodziny.
                                  Rodzina ta w  XIII -XIV w władała okolicami Neum.

                                                                              ***
                                                                  lata 80-XX w -1996?

                                                                               *****

                                          

                                                                                  *****

                                                               Znaczki pocztowe

                                                        Austriackie dla Bośni i Hercegowiny

                                                                    1.VII. 1879-  XI.1918*****
                                                          Znaczki SHS (Kraljestvo S.H.S)
                                                                        XI. 1918-1929                                                                                ****
                                                                     Znaczki Jugosławii

                                                                 XI 1929-1941,1945 -1992                                                                            ******
                                           Znaczki Niepodległego Państwa Chorwackiego
                                                                (Nezavisna Država Hrvatska)
                                                                         IV. 1941- V.1945                                                                            *****

                                                           Znaczki Bośni i Hercegowiny

                                                                  Od   X.1993 r

********
                                                                    Znaczki B i H
                                                               administracja  chorwacka
                                                  (up. w Neum obsługuje  adm.chorwacka)
                                                                 kod  poczt.88390

  Od V. 1993 r

                                                                                ******                                                            

                                                                           


 

                                    Chorwacki znaczek  upamiętniający otwarcie  mostu łączącego 

                                                  obie części Chorwacji   omijający  Neum

                                     

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz