poniedziałek, 11 listopada 2019

Orzeł Biały w II i III RP

Herbem  Rzeczypospolitej Polskiej  ( błędnie  zwany godłem ) jest Orzeł Biały , który przedstawia

 orła białego o głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi

   na czerwonym polu tarczy.


Wzór  zatwierdzony ustawą Sejmu  z dnia 9 lutego 1990 r.

   Przywrócono  wzór Orła z 1927 z modyfikacjami.
(grafik   prof. A.Heidrich )
   Korona została przywrócona 31 grudnia 1989 r.
   ustawą z dnia 29 grudnia 1989 r.

Obowiązek umieszczania tablic z  Orłem  na budynkach mają m.in
organy administracji rządowej,wojewódzkiej,
       powiatowej i gminnej,sądów, wojska,szkół,policji i Straży Granicznej.

                                                                              ****
                                            Herb Orzeł Biały bez błędów heraldycznych

                                                                               ****


                                          


                                              


                                                                          ********                                                                   
                                       Królestwo Polskie (1917–1918)

                                                                                       
                                     Powołane przez akt  dwóch cesarzy z 5 listopada 1916
                                   Oficjalnie herbem  był  Orzeł w kształcie przyjętym przez
                                                          Radę Regencyjną w 1917 r


Orzeł na  marce polskiej 
wprowadzonej  do obiegu w kwietniu 1917 r.
Orzeł wzorowany na orle Zygmunta Augusta

****
  Rada Regencyjna 7 października 1918 roku 
       proklamowała niepodległość Polski 

 
Orzeł używany na winiecie 
Dzienników Praw i Dzienników Ustaw
                                                              luty 1918 - sierpień 1919

                                                                            ****
                                                                          II RP

                              Za symboliczny początek II Rzeczypospolitej przyjmuje się
                                               wydarzenia z 11 listopada 1918 roku

                           W tworzącej się Rzeczypospolitej używano godła państwowego
                                                           o  różnych kształtach .                         
                                           Orła w koronie  wprowadzono ustawą uchwaloną
                                                przez Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919

                                                                i był używany do 1927.

                                                                                ****
                                                   Nowa  wersja herbu według projektu
                                          grafika i malarza  prof. Zygmunta Kamińskiego.

Wzór wprowadzony rozporządzeniem  z  13.XII.1927 r
opublikowany w Dz.Ustaw RP z 28.XII.1927 r.

                                                                          *******
                                                                        PRL
                                        Do 1952 r bez żadnego aktu normatywnego ,używano
                                                    przedwojennego orła bez korony.


                           Konstytucja z 1952 wprowadzila na określenie herbu błędne pojęcie godła.
                                                     powielone w konstytucji z 1997 r

                           
                                                                              ***
                                             Wzór wprowadzono dekretem Rady Państwa
                                                                 z 7 grudnia 1955 r
                                          (publikowany w Dz.Ustaw PRL z 31.XII.1955)

                                                                              **
                                                       
                                                            Poprawiony wzór z 1980 r
                                                     ( ustawa Sejmu PRL z 31.I.1980 r) 

                                         
                                                                             *****
                                                 Rząd RP na uchodźstwie

                           Herb wprowadzonu  Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej
                     (A. Zaleski) z dnia 11 listopada 1956 -  na głowie orła zamknięta korona
                                                                zwieńczona krzyżem

                                                                            *********
                                          Znaczki pocztowe z  Orłem Białym

                                                                      Polska                  

  
********
**
Orzeł wz.1919 pojawił się na znaczkach
 w 1989 (Fi 3083) ,1992 (Fi 3275)


1993 (bl.108A,B)


1998 (Fi 3585)

2008 (Fi 4250)

2018 -Przywieszka


*******
Orzeł wz.1927***
Orzeł wz.1927 

2001 (Fi 3743)


2008( bl 180)

***
1944-1989


***


***


1946 -blok 9
****


                                                                            ****

                                                                     
********
Wzór 1990


2008 (Fi 4202)

2004

2019 (Fi 4941)
                                                                            *****

                                               Orzeł  Biały na  znaczkach innych   krajów

                                                                        Białoruś

                                                                       ******
                                                                       Austria*******

Watykan
Na przywieszcze użyto zamiast oficjalnego wizerunku,
wizerunek pierwotnego projektu  orła  Z. Kamińskiego z 1927 r.


***


*****
SMOM


                                                                               ****
                                                                              Słowenia
                                                           

  ****
   USA


****
                                                                        Bułgaria
                                         


***

                                                                            ZSRR
                                             

                                                                       *******
                                                                          NRD

                                                                           1970 r

***
Salwador


***
Korzystałem m. in. z 

https://www.wprost.pl/historia/10212925/2/orzel-bialy-wymaga-poprawek-co-szczegolnie-irytuje-heraldykow.html
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz