niedziela, 24 listopada 2019

Izrael

Państwo w południowo-zachodniej Azji , na Bliskim Wschodzie, na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego. Graniczy na północy z Libanem, na północnym wschodzie z Syrią, na wschodzie z Jordanią i na południowym zachodzie z Egiptem.Na południu przez zatokę Akaba (7 km) ma dostęp do Morza Czerwonego.
 Przylega do niego również Palestyna, czyli Zachodni Brzeg oraz Strefa Gazy kontrolowane przez tymczasową strukturę administracyjną: Palestyńskie Władze Narodowe zwane potocznie Autonomią Palestyńską. Zewnętrzne granice Palestyny są kontrolowane przez władze izraelskie.


                                                                            *****

                                                           Państwo Izrael
                                                               Medinat Jisra’el
                                                                  - מְדִינַת יִשְׂרָאֵל
                                                                     دَوْلَة إِسْرَائِي

                        Powierzchnia -20 770 km² w granicach uznawanych międzynarodowo,
                                                    22 072 km² w granicach deklarowanych,
                                   co obejmuje Wzgórza Golan i Jerozolimę Wschodnią

                                  Stolica - Jerozolima (od 1951), wbrew,rezolucji ONZ z 1947 r
                                              o umiędzynarodowieniu tego miasta.
                                       Z tego powodu większość państw, w tym Polska,
                                                nie uznaje jej za stolicę Izraela  .
                     Siedziby  przedstawicielstw dyplomatycznych tych państw znajdują się
                                           w Tel Awiwie, części miasta Tel Awiw-Jafa)
                                                 
                                       Język urzędowy - nowy hebrajski (Iwrith)

          19 .VII. 2018  po  przyjęciu  ustawy   Prawo o żydowskim państwie narodowym,
                   m.in. zniesiono status języka arabskiego jako drugiego języka urzędowego.


                                                               **********
               
                                       Jednostka monetarna -Szekel =100 agorot

                                                           Ludność -8 9 mln
                                                                 75% Żydów
                                                                21% Arabów

                                       Podział administracyjny - 6 dystryktów ( "mehozot") .
                                                    15 poddystryktów ("nafot")

                                                                          *******
                                                  Herb
Przyjęty 10 lutego 1949 r

Herb  przedstawia siedmioramienny świecznik ( menorę )  z gałązkami 
oliwnymi po bokach i napisem „ישראל” (pol. Izrael)
                                          Menora i gałązki oliwne mogą być białe lub złote


                 Modelem emblematu była menora z reliefu na Łuku Triumfalnym Tytusa w Rzymie
              .
                               Opiera się na wersecie proroka Zachariasza (rozdział 4:2,3):
            „..Widzę świecznik,cały ze złota, a u jego szczytu zbiornik, podtrzymujący siedem lamp,                            a każda lampa ma siedem palników.  I dwie  oliwki  stoją, jedna z prawej, a druga                                      z lewej strony zbiornika."
                      
                                     Menora jest symbolem judaizmu od ponad 3000 lat.
                           Był również używany w starożytnej świątyni w Jerozolimie .
                                                 Gałązki oliwne symbolizują pokój.


                                                                        *********
.                                                                       Flaga


Wprowadzona 28.X. 1948 r

                         ma kształt białego prostokąta  z dwoma poziomymi niebieskimi pasami i                                                              umieszczoną na środku niebieską gwiazdą Dawida.
                   Jest  odwzorowaniem flagi , którą zaprojektował lider syjonistów David Wolfsohn
                             i została zaprezentowana 21 lipca 1891 r. podczas  otwarcia Zion Hall 
                                                                  w Bostonie w USA.
                   Nawiązuje do tradycyjnej żydowskiej chusty modlitewnej talit .
         Gwiazda Dawida,a od setek lat pozostawała symbolem żydowskiej tożsamości narodowej.

                 Wg.innej wersji , flaga  symbolizuje słowa  z  Księga Rodzaju.15, 18
" Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten kraj,
                                 od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,.."


                                                                              ***

                                                           
                                                          Nieoficjalna flaga  od 14.V.1948 


                                                                          ***


                                                              Propozycja T. Herzla

                                                                ***************

                     Nazwa Izrael  pochodzi ze Starego Testamentu (por. Księga Rodzaju 32,29)
                                                  i oznacza: „ten, który walczy z Bogiem”
                                                         Takie imię otrzymał patriarcha Jakub.
                                 Z potomków Jakuba powstał biblijny naród, nazywany powszechnie
                                                        Izraelitami lub „dziećmi Izraela”.                                   Inne nieprzyjęte   propozycje  nazwy dla państwa żydowskiego w                                                                             Palestynie to: Syjon, Judea, Nowa Judea.

                                                                          ****
                                              Geneza  państwa Izrael sięga końca XIX w.
                ruchem politycznym, który dążył do powstania państwa Izrael był syjonizm.
                                       
                                      Theodor (Benjamin Ze’ew) Herzl (1860 -1904)
                             twórca i główny ideolog współczesnego politycznego syjonizmu,
                                                             a w efekcie państwa Izrael.

                                              1897- I Kongres Syjonistyczny w Bazylei
                              -idea odbudowy panstwa żydowskiego na terytorium Palestyny
                      ( „utworzenia prawem powszechnym chronionej siedziby w Palestynie”)


                                Żydowska imigracja i  osadnictwo żydowskie w Palestynie.

                                   1917 - Deklaracja Balfoura, zakładającą utworzenie w Palestynie
                                                       „żydowskiej siedziby narodowej"
                                                       .
     1920-  Liga Narodów - stworzenie Mandatu Palestyny pod brytyjskim protektoratem, 
z celem spełnienia wspomnianej obietnicy.

                            29.XI. 1947 ONZ (rezolucja nr 181) zgodziła się na podział Palestyny
                                                     na dwa państwa  : żydowskie i arabskie
                                                           
                         Obszar  państwa żydowskiego zgodnie z rezolucją ONZ  -14 257 km²                                  14 maja 1948 (5 ijar 5708) zgodnie z decyzją ONZ państwo
                                                        Izrael proklamowało niepodległość                   
         

                                                 1948–1949 · wojna , aneksja 6700 km²
                                                      terytorium arabskiego przez Izrael

11.05.1949 · Izrael zostaje członkiem ONZ

                            1967- „Wojna sześciodniowa” -  poszerzenie terytorium kosztem
                      Jordanii (Zach. Brzeg Jordanu), Egiptu (Okręg Gazy,1967-1982 -przejściowa                                                                                             okupacja  Synaju) i Syrii (Wzgórza Golan)                         
                                     Traktaty pokojowe z Egiptem (1979 ) i Jordanią (1994 )

                                       4.V.1994-  utworzenie Autonomii Palestyńskiej

                                                                        ******
         
                                                     Znaczki pocztowe

                                        Od 16.V.1948 -własne znaczki z napisem Israel 
                             w alfabecie hebrajskim i arabskim, później także łacińskim       

                                        

               

       

        
        
                                           

                 

       

                                                                                ********

         


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz