środa, 20 listopada 2019

Generalne Gubernatorstwo Warszawskie

Cesarsko-Niemieckie Generalne Gubernatorstwo Warszawskie 

 – niemiecka administracja okupacyjna ziem Królestwa Polskiego, utworzona 24 sierpnia 1915 roku i podlegająca bezpośrednio cesarzowi oraz kanclerzowi.

 W skład Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego weszły gubernie kaliska, warszawska,

 płocka, łomżyńska oraz część guberni piotrkowskiej i siedleckiej, z wyłączeniem guberni suwalskiej

 i części siedleckiej.

                    Na czele stał generalny gubernator – gen. Hans Hartwig von Beseler
                    - sprawował najwyższą władzę wojskową i rządzącą, podlegał cesarzowi
                                                i sprawował władze w jego imieniu.

                                                                        ****
                             Kaiserlich- deutschen Generalgouvernement Warschau

                           Cesarsko-Niemieckie Generalne Gubernatorstwo Warszawskie
                                          Jenerał Gubernatorstwo Warszawskie

                                                         Powierzchnia -  62 000 km ².
                                                             Siedziba gub. -Warszawa

                                                                            *****


Flaga Ces. Niemiec

                                                                               ****
                     24 .VIII. 1915 – utworzenie Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego
                            powołane do życia na podstawie rozkazu cesarza Wilhelma II

                                               11.XI. 1918  likwidacja  GGW
                                                      na skutek kapitulacji Niemiec

                                               
                                                                         ****

                                                     Znaczki pocztowe
                        Od 12. V. 1915 -nadruk na znaczkach Niemiec
                                 (typ Germania-Russisch Polen (Rosyjska Polska)
******

                                                          1.VIII. 1916-   XI.1918  -nadruk
                                                               Gen.-Gouv.Warschau                 Do 17 XI1918 r  w obiegu znajdowały sie tylko znaczki  okupacyjne niemieckie

                                   17. XI.1918 - znaczki wydania  prowizorycznego
                                 stosowane rownolegle z  okupacyjnymi niemieckimi
                                                 wycofanymi z obiegu 16.XII.1918


                                                                          *****

                                            5 .XII.1918 - I.1919  drugie wydanie prowizoryczne
                                                           przedrukowe na znaczkach  GGW                                           Znaczki wprowadzono bez zarządzenia,
                              nie zostały formalnie wycofane,wyszły z obiegu przez wyczerpanie

               
                                                                    *************

                                                                                             

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz