niedziela, 10 listopada 2019

Sutorina

                                            Sutorina 

                    to obszar wzdłuż rzeki o tej samej nazwie, która wpada do zatoki Topalj,

                                      po zachodniej stronie wejścia do Boki Kotorskiej.

 Wybrzeże o długości 9,3 km  od Przylądka Kobila do Igalo, dolina Sutorina, 
 6 wiosek: Igalo , Sutorina , Sušćepan , Prijevor , Ratiševina i Kruševice , 
 o powierzchni  ok.75 km² , 
było częścią Bośni i Hercegowiny 

.

 Następnie w  1947- stała się częścią Czarnogóry  w ramach socjalistycznej  Jugosławii.
W zamian BiH otrzymała obszary na wschód od rzeki Sutjeska - Maglić , Kruševo i Vučevo

 (oblast Lovišta).
                      Obecnie obszar ten należy do czarnogórskiej  gminiy Herceg Novi
                                               
                                                                           ****

                                                    Gmina Herceg Novi

 
                                     (czar., sr. Општина Херцег Нови / Opština Herceg Novi)

                                                            Powierzchnia - 235 km²Stylizowana wieża zegarowa (Sahat kula,  Tora)  z flagą u góry między dwoma cyprysami.

Herb został zaprojektowany  na podstawie  pieczęci miejskiej z 1865 r.

***
Propozycja nowego herbu miasta
(2018)

***
Herb  do 1945 r. 
                                                       

                                                                         *******
                                                                       Czarnogóra
                                                     
                                                                            *****

1994-2004
                                                                              ****

                                                                      SR Czarnogóry
                                                                         1963-1994

Lud.Rep. Czarnogóry

                                                      1945-1947                    1947- 1963
                                                                            ****
                                                                 Okupacja niemiecka


                                                                             *****
Okupacja włoska
1941-1943
****
Król. Jugosławii


                                                                            ****
                                                                          Herb B i H

                                                                         od 1889 r
                                                                              ****

                                        Dubrownik (Raguza)                Rep. Wenecka

                                                                               ***

                          Od  1419-1699 - Sutorina (Sant'Irene) należała do Rep. Dubrownickiej
                                                               (Repubblica di Ragusa)
             

W 1482  Turcy podbili - Herceg Novi 
 który zajęty w 1687  przez Wenecję  
 jako Castelnuovo włączono do Albanii Veneta

1699 -powstanie korytarza , podobnie jak obszar wokół Neum na północy -
 jako strefa buforowa   między  terytoriami  Dubrownika  i Wenecji

  Od 1700  -rozgraniczenie .
    Korytarz w części północnej obejmował łańcuch górski Kruševica, a na południu
 Sutorinsko polje i dochodził do Boki Kotorskiej u ujścia Sutoriny.
 w pobliżu Igalo 
                                    W 1878 r  zajęte przez Austro-Węgry (Kongres berliński)
                              Część austriackiego kondominium Bośni i Hercegowiny do 1918 r.
   
                                           
      


              

                                             

                                       1918-1929  -w Król .SHS  -w prow. Mostar ( Mostar Oblast)
                                     
                                    1929 r. utworzenie   gminy  przybrzeżnej (  Primorska opština )                                                                                       pow. Trebinje,w banowinie zetskiej
                                     
                                    
                                           
                                            1936 - włączenie gminy  do powiatu Boka Kotorska

                                                        1941-43 - Sutorina i Kruševica
                                                      okupacja włoska ( prowincja Kotor)


                                               IX.1943 -X.1944 -okupacja niemiecka
                                                           (Militärverwaltung Kotor)

                     Po II wojnie światowej , w 1947 r Sutorina stała się częścią Czarnogóry
                         Okoliczności, dla których tak się stało, są nadal przedmiotem spekulacji.
                          (  nieformalne porozumienie polityczne bez pisemnej umowy )
                               
                                                  1945-1991 w  Jugosławii
                                                       31.XII.1946 - 27.IV. 1992
                                           ( Lud Rep. Czarnogóry, Socj, Rep, Czarnogóry)

                                           1992-2003 w Fed. Rep. Jugosławii
                                                 2003-  w Serbii i Czarnogórze
                                                 2006 - w  niep. Czarnogórze
                             W 2015 r.  potwierdzenie przebiegu  granicy Czarnogóry i B i H

           
                                                                              ****
                                                                    *******
                                                       Znaczki pocztowe


                                                      Austro-wegierskie dla B i H
                                                                     1879-1918


 

                                                                 *********
                                                              Królestwo SHS

                                                                     1918-1929


                                                                            ****
                                                           Królestwo Jugosławii
                                                                     1929-1941


                                                                         ***
                                                                      Włochy
                                                                     1941-43                                                                        *****
                                                      zn. okup. niemieckie
                                                            styczeń  - wrzesień 1944
                                                    Nadruki  na znaczkach włoskich -
                                                 Deutsche Militär Verwaltung Kotor

                                                                         
                                                        Nadruki na zn jugosłowiańskich
                                                                     Boka Kotorska

                                                                           ***
                                                               Jugosławia
                                             1944-1992


W Igalo Tito miał tu swoją letnią rezydencję, 
Villa Galeb
                                                                        ****
                                                     Serbia i Czarnogóra
2003-2005

                                                                          ****
                                                               Czarnogóry
                                                                      Od 2005 r
                                                         


                                                                        ********


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz