niedziela, 12 lipca 2020

Patroni Polski

                                             Katoliccy patroni Polski

      Oprócz każdego wierzącego,ochrzczonego pod imieniem danego świętego,swoich patronów                                      posiadają także miejsca gdzie żyją ludzie - miasta,kraje ,kontynenty .
                   Tytuł patrona, opiekuna religijnego kraju nadawany jest przez papieża
             W 1963 r. papież Jan XXIII ustanowił św. Stanisława wraz ze św. Wojciechem oraz
                           Najświętszą Maryją Panną Królową Polski głównymi patronami Polski.

                                                                       *****
                                      św. Wojciech Biskup i Męczennik ( ok. 956 - 997)
– ogłoszony świętym przez Sylwestra II w 999 roku z racji pielgrzymek wiernych do jego grobu w Gnieźnie; wizyta Ottona III w 1000 roku w mieście (zjazd gnieźnieński) miała charakter religijny i polityczny; biskup stał się patronem współpracy i jedności duchowej chrześcijańskiej Europy oraz patronem Polski


                                                                    **********
                                      św. Stanisław Biskup i Męczennik  ( ok. 1030- 1079)
   – patron Polski od czasu uroczystego ogłoszenia kanonizacji w Polsce i poniesienia relikwii przez bp. Jana Prandotę 8 maja 1254 (kanonizacji dokonał papież Innocenty IV 8 września 1253 r)


                                                                         ****
Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski 

                               

– 31 października 1943 roku papież Pius XII dokonał poświęcenia całej rodziny ludzkiej Niepokalanemu Sercu Maryi.
Episkopat Polski uchwalił, że 7 lipca 1946 roku takiego aktu poświęcenia dokonają wszystkie katolickie rodziny polskie,
15 sierpnia – wszystkie diecezje, a dnia 8 września tegoż roku cały naród polski.
 W imieniu całego narodu i Episkopatu Polski akt ślubów odczytał uroczyście kardynał August Hlond

                                                                     
                                                                     *****
                                               Andrzej Bobola SJ  ( (1591 -1657)
                          watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
                                         ogłosiła opiekunem Polaków w 2002 roku.

                                                           Od 16 maja 2002
                                        jest   tzw.   drugorzędnym patronem Polski

                                                 


                                                Herb  miasta Czechowice -Dziedzice

                                                     
                                                                         od 2007 r
                                         z  postacią św. Andrzeja Boboli patronem  miasta

                                                                        *****
                              św. Stanisław Kostka  SJ (wówczas błogosławiony) (1550 -1568)
 – ustanowiony w 1674 głównym patronem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy przez                                   papieża Klemensa X; obecnie drugorzędny patron Polski
                                        
                              

                                                                         ******
W  przeszłości tytuł patrona Korony Królestwa Polskiego (1396-1569), bądź Królestwa Polskiego i Litwy, w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1795), posiadali:

św. Florian z Lauriacum i św. Wacław, obok współczesnych głównych świętych patronów:
Wojciecha BM i Stanisława BM – ustaleni w 1436 czterema głównymi patronami (patroni principales)  Królestwa Polskiego przez biskupa krakowskiego kard. Zbigniewa Oleśnickiego
           
                                                                        Herb Kolna
                                                      przedstawiający  świętego Floriana

                                                                             ****
                                                                      św. Wacław

                                                                           *****
                                                 św. Kazimierz Królewicz  (1458 -1484)
              (patron dwóch narodów) podczas kanonizacji w 1604 przez Klemensa VIII
                                             – w 1613 r ogłoszony głównym patronem Litwy,
                                                  w 1636 r.  patronem Litwy i Polski
             

                                                                           *****
          Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski – obrana na patronkę Królestwa Polskiego
 1 kwietnia 1656 w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej przez
                                 Jana Kazimierza; obecnie główna patronka Polski
                                                                      ***********
                        św. Jacek Odrowąż  OP  (1183 - 1257 )  (łac. Hyacinthus Odrovantius )
      – ustanowiony 31 sierpnia 1686 przez papieża Innocentego XI głównym patronem Królestwa                                         Polskiego na równi (aeque Principalem) z bł. Stanisławem Kostką

 Św. Jacek jest głównym patronem archidiecezji katowickiej, opolskiej, Śląska, 
polskiej prowincji  Zakonu Kaznodziejskiego oraz Wołynia

                                                                        *****
                                                                św. Kinga Księżna
                              św. Kinga (Kunegunda)  1234- 1292  – ogłoszona patronką przez
                                                     Benedykta XIII 31 sierpnia 1715
                                                        
                                                       
                                                                                 ***
                                               Przywieszka na węgierskim   znaczku  ( Mi  4201)
                                                                   - poświęconym  św.Małgorzacie Węgierskiej- 
                                                              z   podobizną jej siostry bł. Kingi (Kunegundy) 
                                                                                               ***
                                                                      

                                                                  Herb Starego Sącza
                                                        od 2016 r -   przedstawiający
                                                                        św. Kingę
                                                                  
                                                                           ******
                                                            św. Jan Kanty (1390- 1473) –
                                            ogłoszony patronem Polski i Litwy w 1737 roku,
                                                                przez Klemensa XII


                                                                          ******
                                                    św. Jan z Dukli OFM   ( ok. 1414-1484) 
                                                   – ogłoszony patronem Korony i Litwy
                                                          przez Klemensa XII w 1739 roku


                                                                              ****
                              bł. Władysław z Gielniowa  OFM    ( ok. 1440 -1505)
   W 1759 r. papież Klemens XIII ogłosił błogosławionego patronem Królestwa Polskiego i Litwy.                      Papież Jan XXIII 19 grudnia 1962 r. ogłosił go głównym patronem Warszawy

                                                               Herb gminy Gielniów

                            upamiętnia błogosławionego Władysława z Gielniowa, z błednymi atrybutami.
                                   Właściwymi atrybutami powinny być szkaplerz maryjny i rulon pism

                                                                         *******
                                                  św. Jadwiga Królowa  (1373/ 1374-1399)

                                       Uroczystej kanonizacji dokonał papież, Jan Paweł II,
                                                               8 czerwca 1997 r w Krakowie
                                          Święta Jadwiga jest patronką Polaków i apostołką Litwy.


                                                                          *****
                         św. Jadwiga Śląska  (1178 / 1180 -1243) – święta Kościoła katolickiego,
                                   żona Henryka I Brodatego, księcia wrocławskiego.


 26 marca 1267 roku papież Klemens IV w kościele dominikanów w Viterbo dokonał kanonizacji                                 Jadwigi, którą zaczęto czcić jako patronkę Polski i całego Śląska.
                 W XX wieku czczona jest jako patronka pojednania polsko-niemieckiego.


                                                                           ****
                                                         Błogosławiona Bronisława
                                                             ( ok. 1200/1203- 1259)
                                zakonnica w Zgromadzeniu Sióstr Kanoniczek Regularnych
                                               Zakonu Premonstratensów (Norbertanka)


                   Błogosławiona Bronisława została zaliczona do rzędu błogosławionych
                               patronów Polski przez papieża Grzegorza XVI w 1839 r
                                                                                                           
                                                                      ***********
                                                           Znaczki pocztowe

****

***

                                                                              ****

                                                                               ***
                                                                    papież Jan XXIII

                                                                              **

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz