piątek, 17 lipca 2020

Herby powiatów z motywem krzyża

                              Krzyż -jest jednym z najstarszych symboli ludzkości znanym
                                                w większości starożytnych religii.
                                              Jest też używany jako element herbu.

                                                 Województwo małopolskie

                                                                 Powiat miechowski

od 15 listopada 1999

Koronowany  Orzeł Biały z podwójnym 
czerwonym krzyżem na piersi.
 Czerwony krzyż to znak zakonu bożogrobców miechowskich.
zwanych potocznie miechowitami
Nosili go  na czarnych habitach ,po stronie lewej.

**


  ******
  Powiat proszowicki
       
 Herb ustanowiony 15.I. 2000 r.

 w polu czerwonym pośrodku tarczy, srebrna krzywaśń
 z takimż zaćwieczonym krzyżem kawalerskim.
Jest to herb szlachecki  Szreniawa 

*****
  Województwo świętokrzyskie 

Herb
 ustanowiony 28 grudnia 2012 r

 pierwsze  miejsce w herbie województwa zajmuje
-godło benedyktynów świętokrzyskich
-w  błękitnym polu podwójny złoty krzyż patriarchalny

**
poprzedni herb 
od 1999 r

Krzyż patriarchalny  figuruje w herbach 10 powiatów
województwa

Powiat buski

 od 23 kwietnia 2001 

*****
Powiat jędrzejowski

 od 21 grudnia 2002 r.

****
powiat kazimierski


od 26 kwietnia 2005 r.

****
Powiat kielecki


od  26 września 2016
*****
Powiat ostrowiecki
Herb
od 24.I.2003 r

****
                                                                    Powiat pińczowski
Herb
 od 26 czerwca 2001 r.

****
Powiat skarżyski
Herb
 od 13 września 1999 r.

****
Powiat starachowicki
Herb
od 23 listopada 2000 r.

***
Powiat staszowski
Herb

 od 9 lipca 2002 r.

*****
Powiat włoszczowski
Herb
 od 9 lutego 2009 r. 

************
Powiat opatowski
Herb
od ?

. W polu drugim na czerwonym tle krzyżtopór srebrny.
Herb Krzyżtopór -
          Krzyż był symbolem wiary oraz elementem herbu matki
  ( Jadwigi Sienieńskiej) fundatora Dębno.  
                                                                  Herb szlachecki Dębno

Toporem zaś pieczętowali się Ossolińscy.

****


*****
Województwo podkarpackie

Herb został ustanowiony uchwałą nr XXI/212/2000 
z 28 sierpnia 2000 roku.
 Krzyż kawalerski to godło z herbu stolicy województwa, 
Rzeszowa, pochodzące z herbu rodu Lubomirskich

***
powiat kolbuszowski

od  23 sierpnia 2002 roku
Krzyż równoramienny (krzyż grecki) -  przyjęty z herbu miasta Kolbuszowa, 
symbolizujący wspólne działania Boga i człowieka.

Herb Kolbuszowej

******

 Powiat krośnieński

od 27 lutego 2001.

W polu lewym błękitnym krzyż „kratowy" srebrny
Krzyż  upamiętnia  pobyt papieża Jana Pawla II w Krośnie 10.VI.1997 r

****
Powiat leżajski

 od  2 lutego 2007 r.
 Podwójny krzyż między rogami jelenia, zwany także krzyżem jagiellońskim związany jest z nadaniem praw miejskich miastu Leżajsk przez Władysława Jagiełłę

****
Powiat łańcucki

Herb został ustanowiony uchwałą 
Rady Powiatu nr XXIV/144/2001.

   Krzyż kawalerski - z herbu Rzeszowa i województwa
 podkarpackiego

******
Powiat rzeszowski
 herb od 26 lutego 2000 r.

**
krzyż kawalerski – widniejący w herbie Rzeszowa.

Herb Rzeszowa
wersja od 30 sierpnia 1990


*****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz