środa, 22 lipca 2020

Megye cimere część 3

                                                       Komitat Pest
                                       węg. Pest megye 
                        komitat stołeczny położony wokół Budapesztu na Węgrzech.
         Komitat Pest w swojej obecnej postaci powstał w 1950 z podziału 
               wielkiego komitatu Pest-Pilis-Solt-Kiskun i stanowi jego północną połowę.
                           
                                                                 Powierzchnia- 6393 km²
                                                                   Ośr.adm. - Budapeszt
                                                                                 Herb
        
                   

                                                                                    *****
                                                                     Komitat Smogy  
                                            węg. Somogy megye
                       komitat na zachodzie Węgier, graniczący z Chorwacją.
                                         Powierzchnia-  6035 km²        
                                                                 Ośr. adm. - Kaposvár
                                                                               Herb
                                                          
Nadany  w 1498 r. przez króla Władysława II,
przywrócony w 1992 r. 
                                                                            ******
                                                                Komitat Tolna
                                              węg. Tolna megye 
                                    komitat w środkowych Węgrzech.
                                 istnieje od XI wieku w mniej więcej tych samych granicach

                                                                   Powierzchnia -3703 km²
                                                                  Ośr. adm. -   Szekszárd
                                                                                  Herb
                                                              
                                               nadany w  1699 r., zmodyfikowany w 1838 r.
,                                                                   przywrócony w 1991  r

                                                                             ***
                                                                Komitat  Vas 
                                                                     węg. Vas megye 
                             komitat na zachodzie Węgier, nad granicą z Austrią i Słowenią

                                                                Powierzchnia -3336 km²
                                                                  Ośr. adm.-Szombathely
                                                                                 Herb
                                                           
                                                                       nadany  w 1561 r

                                                                           *******
                                                       Komitat  Veszprem
                                           węg. Veszprém megye
                                   komitat w zachodnich Węgrzech.
                                                         Komitat  powstał w XI wieku.
Ostatnie zmiany terytorialne zostały dokonane w 1950 i polegały na przyłączeniu terenów na północ od Balatonu (z komitatów Zala i Vas) i oderwaniu terenów na południe od Balatonu (do komitatów Fejér i Somogy).
                                                                    Powierzchnia-4612 km²
                                                                     Ośr. adm.-Veszprém

     Herb
      
 od 1995
                                                    ****
                                                               Komitat Zala
                                               węg. Zala megye 
                            Komitat na zachodzie Węgier, nad granicą z Chorwacją i ze Słowenią.
         Powstał w XI wieku. Po traktacie w Trianon oderwano od niego południowo-zachodni pas
                             (Prekmurje i Medimurje), który przyłączono do Jugosławii.
                     W 1950 tereny na północ od Balatonu przyłączono do komitatu Veszprém

                                                               Powierzchnia -3784 km²
                                                               Ośr. adm.-Zalaegerszeg

                                                                               Herb
                                                           
                                                                        znany od 1550 r
                                      Strzała-symbolizuje  przygraniczne położenie i  wojny
                                                 Korona  - wierność  władcy i  ojczyźnie.
                                        Kolor zielony symbolizuje bogactwo lasów i rolnictwo
                                             złoto - blask i ciepło życiodajnego Słońca

                                                                       **********
                                                                  od 2010 r  zmiana barw
                                           
                Srebrny pas z unoszącą się na nim czarną strzałą symbolizuje rzekę Zala,
                 od której  pochodzi nazwa komitatu  oraz kierunek  jej płynięcia z zachodu na wschód.


                                                                    ***********

                                                                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz