niedziela, 5 lipca 2020

Flevoland

                               Flevoland  – najmłodsza z holenderskich prowincji,
                          utworzona 1 stycznia 1986 roku, położona w środkowej części kraju.

                  Ustanowienie prowincji było ukoronowaniem projektu (Zuiderzeewerken)
                                                    stworzenia pięciu nowych
                           polderów po wybudowaniu zapory odgradzającej Afsluitdijk.
                     Składa się z Noordoostpolder i Flevopolder , utworzonych  przez osuszenie
                               części byłego  Zuiderzee i dawnych wysp Urk i Schokland.
                             
 Prowincja znajduje się średnio około 5 metrów poniżej poziomu morza 

   
                                                                             ***
                                                              Prowincja Flevoland
                                                           nid. Provincie Flevoland

                                                              Powierzchnia-2 4112 km²
                                                                  Ośr. adm. -Lelystad

                                                                              Herb
Od 4 lipca 1986 r.
 Lew morski jest nawiązaniem do historii Flevolandu  który powstał  z osuszania morza. 
Lilia w łapie  morskiego lwa - pochodzi z herbu Cornelisa Lely.

                                                                            Flaga

od  9 stycznia 1986 r
               
                                Kolor niebieski symbolizuje morze,a zielony ziemię uprawną.
                       Żółty  pas początkowo falisty ,dalej prosty  symbolizuje  pozyskiwanie
                         ziemi pod nową prowincję poprzez osuszanie   IJseselmeer
                               Barwa pól pszenicy, rzepaku  - sianych na nowych polderach
                                                   w celu ustabilizowania gruntu
                                   W lewym górnym rogu widać lilię upamiętniającą  Cornelisa Lely,
                                                projektanta pierwszych polsderów  prowincji.

                                                                 *************
                                  Nazwa Flevoland pochodzi od jeziora Flevo (Lacus Flevo)
                                                 wspominana przez  Rzymian   w I w n.e

                       XIII w (1248 -1287)- powstanie Zuider Zee (Morza Południowego)
                                                            -ok. 5900 km².
                                         po zalaniu przez M. Północne jeziora Aelmere 
                                            które  zamieniło się w morze śródlądowe.
                                          1667 -pierwsze plany  zmknięcia Zuiderzee
                                                                 i osuszenia terenu

                                                 1891 - plan Corneliusa Lely (1854-1929)
                                                              zamknięcia Zuiderzee


                                              Od  1920 -28.V.1932  budowa tamy Afsluitdijk
                                                                powstanie Ijsselmeer
  
                                           1942   polder - Noordoostpolder  (48 000 ha)
                                                  1957 - Oostelijk Flevoland  (54 000 ha)
                                                1968  -   Zuidelijk Flevoland (44 000 ha)
                                                   1976- tama łącżąca  Enkhuizen z Lelystad
                                                             powstanie jeziora Markermeer
                                              piąty  planowany (1969-1978) polder Markerwaard
                                                                  nie został zbudowany
                                                     

                                                                               ******
                                                         Prowincja jest podzielona na 6 gmin:


*****
Almere
Gemeente Almere

 miasto i gmina (od 1984 r)w holenderskiej prowincji Flevoland , 
na polderze południowego Flevolandu
(d. Zuidelijke IJsselmeer Polders)

Powierzchnia -248,77 km²
Ośr. adm. -Almere

Herb
od 16 marca 1981 r
Tarcza dzielona promieniście na 8 pól
czarno -czerwonych.
Nawiązanie do barw  herbu Amsterdamu
         Gmina pierwotnie miała należeć do aglomeracji Amsterdamu 

          Tarcza sercowa  -statek (koga) z błękitnym 
żaglem z srebrną lilią

                                                                               Flaga

 przyjęta w 1982 roku.
**
Nazwa Almere  odnosi się do jeziora  które  istniało 
          we wczesnym średniowieczu na miejscu dzisiejszego IJsselmeer  

*****    
                                                                  Dronten  
                                  miasto i gmina we wschodniej części
                                                                prowincji Flevoland
                                                         
                                         Powierzchnia - 423,89 km²
                                                                 Ośr.adm. -Dronten

                                                                             Herb
                                        Od  15 stycznia 1975 roku
                Podział tarczy  herbu linią falistą  ma symbolizować  wody dawnego  Zuiderzee.
               Górna część herbu -lilia - nawiązaniem do Corneliusa  Lely , twórca polderów,
                         które tworzą prowincję Flevoland , a wraz z nią gminę Dronten.
                                 W dolnej części trzy czerwone  koła symbolizują   wioski
                                           ( Dronten , Biddinghuizen i Swifterbant ) w gminie.
                         Pal cumowniczy -symbolizuje centrum kulturalne De Meerpaal w Dronten.
                                  Trzymacze - konie symbolizują rolnictwo prowadzone w gminie

                                                       Flaga
                                                   
                                               Od 27 maja 1982 r
                                     Gmina powstala  1 stycznia 1972 r.

                                                *****
                                                                     Lelystad
                              znajduje się na polderze Oostelijk Flevoland .
                                 Graniczy na zachodzie z jeziorami Markermer i IJsselmeer ,
                      na południu  z gminami  Almere i Zeewold , na wschodzie z gminą Dronten
                                                           
                                          Powierzchnia-765,45 km²
                                                                 Ośr.adm.-Lelystad

                                                     Herb
Od 11 września 1979 r 
Tarcza usiana jest złotymi sześciokątami   
 Groble  chroniące  miasto przed wodą z Markermeer  
 wzmocnione  są  sześciokątnymi blokami bazaltu,
 które tworzą wzór na tarczy.
      Tarcza  sercowa  upamiętnia C. Lely , od którego pochodzi nazwa miasta. 
 Lwy  morskie -symbolizuja morze (d.Zuiderzee) po  osuszeniu którego powstało
 terytorium obecnej gminy.

Flaga


                          Tereny na których leży dziś miasto Lelystad osuszone zostały w  1957 r.
                                            Lelystad otrzymało prawa miejskie w 1967 roku
                                                      1 stycznia 1980 r.  stał się gminą .
                                          , a od 1986 roku jest stolicą prowincji Flevoland.

 Nazwa miasta pochodzi od nazwiska Cornelisa Lely, (1854-1929) holenderskiego polityka i inżyniera, któr  zaprojektował Afsluitdijk, zaporę oddzielającą IJsselmeer od Morza Północnego

                                                                    ****
                                                    Noordoostpolder

                                gmina oraz polder w Holandii, w prowincji Flevoland
                                         We wschodniej części byłego Zuiderzee,
                                           Na wschodzie graniczy z prowincją Fryzja
                            Powierzchnia - 460,05 km² (596 km² z wodami)
                                         Ośr. adm. - Emmeloord
                                                    Herb
     od 16 lipca 1963 r .
W polu I - lilia - symbolizuje  C Lely
Pole II - zamek  -symbolizuje zamki rodziny van Kuinre
      Posiadłości rodziny obejmowały  cały dzisiejszy Noordoostpolder 
oraz obszar między Weststellingwerf i Vollenhove   
Pole III - skośne pasy -.dawny  herb van  Kuinre
Pole IV - symbolizuje mennicę  w Emmeloord (Schokland).

Flaga

         od 28 sierpnia 1963 r

******
                                                                            Urk
                            Leży w południowo-zachodniej części  Noordoostpolder
                      Dawna wyspa (do 1939 r) i obecna gmina w prowincji Flevoland.
                    Urk jest najmniejszą gminą w tej prowincji pod względem powierzchni
                                   Powierzchnia -111,86 km² (13,15 km² -lądu)
                                              Ośr. adm .-Urk
                                                    Herb
od 15 grudnia 1819
Obecna wersja  od 1955 r
 .
Na tarczy w polu blękitnym srebrna ryba.
Jest to gmina rybacka ,ma największą flotę rybacką w Holandii 
oraz bardzo 
duży przemysł związany z rybołówstwem.

Ryba w herbie to plamiak (łupacz, wątłusz srebrzysty) 
 gatunek morskiej ryby dorszokształtnej z rodziny dorszowatych

                                                                             Flaga

 od 9 kwietnia 1965 

 Do 1950 r. gminą w prowincji Holandia Północna
  W prowincji Overijssel w latach 1950–1986

                                                    ****
                                                                     Zeewolde

                                -  gmina w południowo-wschodniej części prowincji Flevoland
                                                             Gmina powstała w 1984 roku.

                                                                  Powierzchnia-268,86 km²
                                                                   Ośr. adm. - Zeewolde.
     
                                                                              Herb
 od 21 grudnia 1983 roku 

 Lila  jest nawiązaniem  do inżyniera C. Lely 
Koniczyna symbolizuje  rolniczy charakter gminy.
Poroże jelenia  symbol rezerwatów przyrody  w gminie  (Horsterwold)
Ptak w polu IV-  bąk ( Botaurus stellaris ) -  rezerwat przyrody, Harderbroek

Flaga
od 16 sierpnia 1984 r 

***
                                                             Znaczki pocztowe                                                   
                                        

                                                                                 ******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz