piątek, 6 grudnia 2019

NRD

Niemiecka Republika Demokratyczna  – nieistniejące już państwo niemieckie powstałe
7 października 1949 na terenie radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ) 
NRD graniczyła od zachodu z Republiką Federalną Niemiec, od południa z Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną, od wschodu z Polską Rzeczpospolitą Ludową oraz z enklawą Berlin Zachodni wewnątrz terytorium NRD. Północna  granica - M. Bałtyckie.


                   Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990, gdy powstałe w miejsce
                          NRD landy przystąpiły do RFN tworząc zjednoczone Niemcy.


                                                                          *****
                                           Niemiecka Republika Demokratyczna
                                                   Deutsche Demokratische Republik

                                     Powierzchnia - 108 333 km².
                                                                Stolica -Berlin
                                                       część zwana Berlinem Wschodnim
                              Jedn. monet - Marka NRD =100 fenigów

                                                 **
                                            Symbole
                                                 Godło


26.IX. 1955 - 31.V. 1990

 Młot symbolizuje robotników, cyrkiel - naukowców i inteligencję, a kłosy - chłopów. 
Wstęga jest w barwach, które przyjęły obie niemieckie republiki po II wojnie światowej.

**

1953-1955

**
                                                 1950-1953

                                                ******
                                                  Flaga
1959-1990
                   trzy poziome pasy jednakowej wielkości: czarny, czerwony i złoty.
                     1.X. 1959 ustanowiono nową flagę, w której centrum umieszczono
                                          godło Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

                                                1949-1959
                       „Od czerni (czarnej) służebności, przez krwawe (czerwone) walki 
                                                do złotego  światła wolności”.

                                                                            ***
                              23.V.1945-5.V.1955  Okupacja aliancka (4 strefy okupacyjne)
                                   7.X.1949-  powstanie NRD we wschodniej części kraju,
                                                      z radzieckiej strefy okupacyjnej.


                                                     1952 -podział na okręgi (Bezirke)
                                     W 1954  ZSRR przyznał ograniczoną suwerenność NRD
                                                      Od 20 .XI.1955- pełną suwerenność
                    21 .XII.1972 tzw. „Układ NRD-RFN”, normalizacja  wzajemne stosunki.
                        .31.VIII.1990 - podpisanie  traktatu o zjednoczeniu obu państw niemieckich
                                          3.X.1990  zjednoczenie obu państw

                                                                         ***
                                                                             
                                                        Znaczki pocztowe
                                 Radziecka  strefa okupacyjna Niemiec
                                                1945-1949
                             do VIII.1945 - dozwolone  znaczki III Rzeszy
                                                              


**
                                    1945-1946   własne znaczki dla  Berlina Brandenburgii,


                                                                                   **
                                                   Meklemburgii-Pomorza Wschodniego


**
                                                                  Saksonii-Anhaltu


                                                                               ***
                                                                   Saksonii -Wschodniej


                                                                              ***
                                                                    Saksonii -Zachodniej


                                                                              **
                                                                         Turyngii


                                                                         ****
                           II.1946  - V.1948- wydania  wspólne dla  stref okupacyjnych***
                                     1948- z nadrukiem Sowjetische Besatzungs Zone

                                  

                                         Definitywne wydania  z napisem Deutsche Post
                                   

                         do 1951 r w użyciu znaczki radzieckiej strefy okupacyjnej
                                                  ****
                                                 NRD
                                      Od 9.X.1949 - Deutsche Post


                od 2 III. 1950 -  określenie  Deutsche Demokratische Republik                              Od 1961 r - upowszechnienie  skrótu DDR*****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz