niedziela, 1 grudnia 2019

Kazachstan- obwody cz.3

                                                 Obwód pawłodarski 
                                kaz. Павлодар облысы, ros. Павлодарская область
                                  obwód w północno-wschodniej części Kazachstanu

                                                Powierzchnia- 124 800 km².
                                                    Stolica obwodu - Pawłodar
       
                                                                     Symbole

                                               
                                                 Emblemat  zatwierdzony 30.IX.2011 r.
                                                    fragment malowideł jaskiniowych
                                                              z wizerunkiem argali.
                                               .

                                       1720 r.  rosyjska fortyfikacja wojskowa Koriakowskaja
                                                  Od 1838 r.   wieś Koriakowskaja.
                              Od 1861 r  miasto o nazwie Pawłodar,  na cześć najmłodszego syna
                         cesarza Aleksandra II  -.Pawła Aleksandrowicza Romanowa (1860–1919)
                                          Od 2  pol. XIXw  rozwoju górnictwa węglowego

                                                                        ***
                         Obwód powstał   15 stycznia 1938 r. w ramach Kazachskiej SRR
                     z 9 rejonów  wschodniego Kazachstanu i jednego z obwodu Karagandy .                                                                              ***
                                                                          Symbole
                                                                          Pawłodaru

                                                                        Od 22 .X .2015

                                                                                 ***

     
                                                                                1969

    

                                                                             ******
                                                       Obwód turkiestański 

                                     kaz. Түркістан облысы, ros. Туркестанская область
                                          – obwód w południowej części Kazachstanu

                                                Obwód  utworzony w 1932 roku i
                         do 2018 roku nosił nazwę obwodu południowokazachstańskiego.

                                                          Powierzchnia-117 300 km²
                                                          Stolica obwodu -Turkiestan


                                                                            Symbole

2019
W centrum  -mauzoleum Ahmeda Chodży Jesewi 

***
2008
**


                     Turkiestan (kaz. Түркістан, Türkystan; ros. Туркестан, Turkiestan)
 Nazwa miasta w języku perskim znaczy dosłownie "Błogosławiony z Turkiestanu" i odnosi się do                      grobowca sufickiego świętego Chodży Ahmada Jasawiego, wzniesionego za panowania
                                                             Timura w latach 1389–1399.                                                                          ********
                          Obwód północnokazachstański
                                              kaz. Солтүстік Қазақстан облысы,
                                               ros. Северо-Казахстанская область

 Graniczy od północy z Rosją, od zachodu z obwodem kustanajskim, od wschodu z obwodem                                             pawłodarskim i od południa z obwodem akmolskim.
 Powierzchnia nizinna (południowa część Niziny Zachodniosyberyjskiej); klimat wybitnie                                            kontynentalny; ważny region rolniczy Kazachstanu

                                                Powierzchnia - 98 040 km².
                                            Stolica obwodu - Pietropawłowsk
               (kaz. Петропавл, Petropawł; ros. Петропавловск, Pietropawłowsk)

                                                                       **
                                                                  Symbole

                                              

                                                                       Od 2004 r
                                                       kłosy pszenicy -spichlerz republiki,
                                                                   koło zębate - przemysł
                                                                     skrzydlaty koń -?
                                                             kontury granicy obwodu 
                                   U góry elementami kazachskiego ornamentu narodowego


                                                                            ****                                                             
                                            1936 -utworzenie obwodu w Kzachskiej SRR
                                                     
                                        

                                                           Od 1991 w niep. Kazachstanie
  


                                                                            ****
                                           Pietropawłowsk (kaz. Петропавл, Petropawł;
                                             ros. Петропавловск, Pietropawłowsk)


                         Stylizowana tarcza scytyjska  z tradycyjnym kazachskim ornamentem
                        „koshkar-muiz”na obwodzie dzielona  przez szanyrak w skos  na 4 pola
                                         
                                  Klucz - symbol położenia geograficznego miasta
                                           „Północna Brama Kazachstanu”.
                                          Snop pszenicy- rolnictwo i przetwórstwo rolne
                                    Otwarta książka  - rozwój kultury i edukacji w miaście.
                                               Koło zębate - przemysł i produkcja.
                                                    U dołu  wstęga z nazwą miasta .

                                                                            ***
                                                Pietropawłowsk został założony latem 1752 r.
                                                    jako twierdza wojskowa św. Piotra
                                                        na prawym brzegu Iszymu.
                                                            Od 1807 r. miasto

                                 1921 -1928 r.  centrum administracyjnym guberni  Akmoła
                                              1932-1936 - centrum adm. obw. karagandzkiego

                                                                              ***

                           Obwód wschodniokazachstański
                                                  kaz. Шығыс Қазақстан облысы,
                                         ros. Восточно-Казахстанская область

                                            – obwód we wschodniej części Kazachstanu

                                                    Powierzchnia -283 300 km²
                                               Stolicą obwodu - Ust-Kamienogorsk (Öskemen)


                                                                    Symbol obwodu

Od .. ?

W 1997 r. połączono  obwody Wschodni Kazachstan i Semipałatyński 
Nowa jednostka administracyjna   -wschodniego Kazachstanu.

****

1854-1920 -Obwód semipałatyński 

1868 r  powiat - Ust-Kamienogorski 
 1920 -1928  gubernia semipałatyńska


1928- podzial na  dzielnice Akmoła , Karkarały , Pawłodar ,
 Semipałatyńsk i Syr-Daria .

 10 marca  1932 r. - powstanie obwodu wschodniokazaschstańskiego
(stolica -Semipałatyńsk) 


. 14.X. 1939 r. wydzielono obwodu  Semipałatyńskiego 
 z części obwodu wschodniego Kazachstanu .


 W 1997 r. terytorium zniesionego regionu Semipałatyńskiego zostało ponownie
 włączone do regionu wschodniego Kazachstanu


****
Herb
od.2005

                                                                       ************

                                                            Znaczki pocztowe
**

Biełucha -4509 m.n.p.m
góra na granicy Rosji i Kazachstanu (obw. wschodniokazachstański)

                                                    *****


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz