niedziela, 8 grudnia 2019

Nowy Sącz - miasta partnerskie

                  Jadąc do Nowego Sącza od strony południowej mija się słup z  zamieszczonymi
                                                   tabliczkami z nazwami miast partnerskich.

                              Na tabliczkach  oprócz nazwy figurują ich  herby ( lub logo ) i flagi państw
                                                         w którym  są położone.
                                                Tutaj będzie o herbach tych miast

                                                                           ******

                                                        Stara Lubowla (Stará  Ľubovňa) 

                                miasto powiatowe we wschodniej Słowacji, w kraju preszowskim

                                               ,w historycznym   regionie Spisz

                              (na terenie do końca XVIII w. będącym częścią ziemi sądeckiej)


                                                      w dolinie rzeki Poprad.


                                                              Prawa miejskie  - 1364 r

                                                     Umowa partnerska   25.IV. 1995 r.

                                                                            Herb


                       przedstawia na tarczy w polu czerwonym postać świętego Mikołaja,
                                patrona miejscowego kościoła (Kostol sv. Mikuláša)

                            W obecnej wersji herb przyjęty został 20 czerwca 1991 roku.
                  Postać św. Mikołaja występowała w herbie miasta od połowy XIV wieku.
             W latach 1976 - 1991 używano herbu przedstawiającego w polu czerwonym tarczy białą                                     wieżę zamkową (nawiązanie do zamku lubowelskiego).**


                                                                              ****
                                              Schwerte 
                                              Stadt Schwerte                                                       
                niemieckie miasto położone w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia,
                                               w rejencji Arnsberg, w powiecie Unna
                                           Schwerte otrzymał prawa miejskie w 1242
                                                    Umowa partnerska  14.VIII. 1990r.

                                                                             Herb
Obecna wersja herbu  od 1947 r
                                                           Herb znany z pieczęci z  1380 r.
                                                               Herb miasta od 1473 r.
                                               do 1909  - czarne miecze w polu  niebieskim.
                                                   od 1911 - czarne miecze  w polu  srebrnym
**

                                                                        ******
                                         Preszów (Prešov)
                – miasto we wschodniej Słowacji, ośrodek administracyjny kraju preszowskiego
                                                                i powiatu Preszów.
                                         Leży w historycznym regionie Szarysz
                                                         Prawa miejskie 1299 r

                                                    Umowa partnerska   11.IX. 1992 r.

                                                                             Herb
                                                          przyznany 4 stycznia 1453 r.

                                                                           ***

                                                                     ***********
                                            Kiskunhalas
                                                                 Kiskunhalas város

                            miasto w południowych Węgrzech, w komitacie Bács-Kiskun,
                              na Wielkiej Nizinie Węgierskiej  na płn.-zach. od Szegedu,
                                                    Miasto od 1439 r ( pon.1871 r.)

                                                       Umowa partnerska 18.IX. 1993r. 

Wersja herbu od  1992 ?
potw.w 2012 r.
Uzbrojony wojownik -symbolizuje plemiona Kumanów (Połowców)
 którzy przybyli na te ziemie w XIII wieku na zaproszenie króla Béli IV.
Do 1876 - posiadali autonomię tzw. Mała Kumania ( węg.  Kis Kun )
w międzyrzeczu Dunaju i Cisy
Ryby (węg. halas)

***
Dawne herby  miasta


****


Ryby w herbie od 1693 r
Od 1755- uzbrojony Kuman  nad trzema skrzyżowanymi rybami, 

**
                     
                                                                            ******
                                                         Netania (Netanya)
                                           (hebr. נתניה,  arab. نتانيا)
                           miasto położone w Dystrykcie Centralnym w Izraelu.
                       Leży na równinie Szaron nad Morzem Śródziemnym, między Tel Awiwem i Haderą

                                18 .II. 1929  oficjalne założenie osady nazwanej Netanja,
                     na cześć Natana Straussa  żydowskiego filantropa ze Stanów Zjednoczonych.
                                 (syjonista , współzałożyciel i współwłaściciel domu towarowego Macy's w Nowym Jorku).

                                          3.XII.1948  Netanja otrzymała prawa miejskie
                   
                                                      Umowa partnerska  30.X.1994r.

                                                                            Od 1959 r
Kwiat-Pankracjum nadmorskie  -Havatzelet HaHof 
(łac.Pancratium maritimum).
rosnący  wydmach nadmorskich.
                                Kominy  fabryczne u góry  - symbolizują  przemysł w mieście.
                         Fale morskie , symbolizują morze, na którego wybrzeżu leży miasto,
                                  Diament,  oszlifowany  na kształt Magen David, symbolizuje
                                                        liczne tu szlifiernie diamentów.

                                                                          **

                                                                      ***********
                                                          Stryj (Cтрий)
                                     miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, nad rzeką Stryj;
                                                     siedziba administracyjna rejonu stryjskiego

                                                 Miasto królewskie lokowane w 1431 roku
                                     1772 - w wyniku I rozbioru Polski miasto weszło w
                                                      skład Cesarstwa Austriackiego;

                                                   Od 1919 do 1939 miasto w Polsce ,
                                       siedziba powiatu (w województwie stanisławowskim)
                                            1939-41,okup.radz,, 1941-1944 -okup.niem.
                                               Od  1945 r.  w  ZSRR (Ukraińska SRR)
                                                                1991 na Ukrainie

                                                         Umowa partnerska 15.XII.1995

                                                                               **
                                                                   Herb
                                                                     Herb od 2003 r

***
                                                                         1991-2003
                         Legenda głosi, że początek miastu Stryj dał pustelnik,który w lesie nad rzeką,
                                      umartwiał się w zbudowanym przez siebie drewnianym domku.
                                     Później wzniesiono tam kościół, a wokół niego osadę.

               Podanie to znalazło odbicie w herbie miasta, którego najwcześniejszy wizerunek
                                                   zachował się na pieczęci ławniczej z 1541 r.


***
   Herb Stryja w użyciu do 1939 r
    taki  też herb figuruje  na sądeckiej 
     tablicy informującej o miastach partnerskich    
                          
**

                                                                        *********
                                                           Znaczki pocztowe
                                                Herb Preszowa na znaczku
                                                                        Czechosłowacji

                                               1969. Mi 1864
                                                                               ***
                                  Emblemat  Netanii na znaczku Izraela
                                                                         1969 Mi 446
                                                                              ***
                                                                             Węgry
                                                                         Mi  2005A
                                             Miasto Kiskunhalas  (od 1902r) znane jest głównie z
                                                    wyrobu koronek (halasi csipke).

                                                    ***
                                                     Pozostałe miasta  w następnym poście

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz