czwartek, 5 grudnia 2019

Kraj Krasnodarski

                           Kraj Krasnodarski – jednostka administracyjna w Rosji.
     nad Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, w Południowym Okręgu Federacji Rosyjskiej.

                                

          Kraj Krasnodarski graniczy od południa z Gruzją, od wschodu z Karaczajo-Czerkiesją i
                  Krajem Stawropolskim a od północnego wschodu z obwodem rostowskim.
                        Na terytorium Kraju znajduje się enklawa - Republika Adygei

              Część południowo-zachodnia górzysta (Wielki Kaukaz), pozostała — nizinna;
                 klimat umiarkowany ciepły, suchy, na wybrzeżu M. Czarnego podzwrotnikowy;
                                                                      gł. rz. Kubań

                                                 
                                                                mapa z 1987 r

                                                                  ********

                                            Nazwa  Krasnodar ( Dar Czerwonych )
                                   od 1920 r ,  poprzednio Jekaterynodar ( „dar Katarzyny”)

                                                                          ***
                                               . Краснодарский край

                                                     Powierzchnia -75.485 km²
                                                    Ośrodek adm. Krasnodar

                                                          Ludność -5,2 mln
                                      Rosjanie (86 %) ,Ormianie (5 %),Ukraińcy (2%)

                                                                              **
                                                                         Herb wielki

 Przyjęty 23 .VI. 2004 r

Na tarczy w polu  zielonym   złoty blankowany  mur  z dwiema  okrągłymi wieżami i otwartą bramą. 
Pomiędzy wieżami  złoty buzdygan a po jego  bokach  dwa buńczuki.
W głowicy  w polu złotym pół czarnego   dwugłowego orła cesarskiego.  
z orderem Krzyż Kaukazu (Крест «За службу на Кавказе»)
Za tarczą znajdują się cztery lazurowe sztandary ze złotymi koronowanymi  monogramami cesarzowej Katarzyny II , cesarzy Pawła I , Aleksandra I i Mikołaja I ,
 otoczonych złotymi wieńcami dębowo-laurowymi.
Flagi  splecione są wstęgami Orderu Lenina 

**
Herb mały

***
1995-2004

*****
                                                                          Flaga

Od 1995 r
zmiany  -2004 r
Proporcje  2: 3.

1995-2004

       z trzema poziomymi pasami : od góry  niebieski, środkowy  czerwono-malinowy,
  na dole zielony.
Pośrodku flagi znajduje się  złoty  herb Kraju  Krasnodarskiego 
Flaga nawiązuje  do  flagi Kubańskiej Republiki Ludowej ,

1918-1920

***

Herb obwodu kubańskiego 
1874
****
Herb gubernii  czarnomorskiej
1914

***

Herb Krasnodaru
 od 7 lipca 2005 

**
Flaga


**

1967

***
Soczi

      Od  2 lipca 1997 r. 
 ponownie  zatwierdzony  21 stycznia 2003 r 
 Tarcza pośrodku   symbolizuje lecznicze źródło
Matsesta

**
1967

***
Noworosyjsk

Herb od 2005 r.

**
 Założony w 1838 na miejscu zburzonej w 1812
 tureckiej twierdzy Sudżuk Kale.
 Port od 1848. 
  Prawa miejskie od 1866

1914

                                                               1968                       1974
1993

***
 Armawir

 20 .X.2005 r

**
Herb symbolizuje położenie geograficzne miasta
nad rz. Kubań i jego dopływem Urup.

 Słonecznik jest symbolem dobrobytu, ciepła i pokoju.
        Kaduceusz - symbol pokoju, który później stał się tradycyjnym symbolem handlu i rzemiosła, 
symbolizuje rozwój handlu i przemysłu w mieście.
Lazur ( kolor niebieski) w herbie miasta symbolizuje rzeki, nad którymi  leży miasto.
Kolor czerwony jest symbolem  siły, odwagi i piękna.
.
Armawir został założony w 1839 przez  Ormian  (jako  Армянский аул)
pochodzących z dzisiejszej  Karaczajo-Czerkiesji

  Od 1848  Армавирский аул  - na cześć starożytnej armeńskiej stolicy Armawir      
(orm. Արմավիր )

Prawa miejskie  w 1914

1974

*****

 do -Złotej Ordy

 część Chanatu Krymskiego
od 1475 -lenno tureckie
1565 -wybrzeze M. Czarnego pos. turecka
1783 - panowanie rosyjskie (na pn. od rz, Kubań)

W XVIII wieku, po serii rosyjskich wojen osmańskich ,
1793  region ten znalazł się pod panowaniem rosyjskim.  
 Od 1794 r Jekaterynodar  centrum
 Kozackiego Wojska Czarnomorskiego
          Kozacy  (byli zaporoscy) sprowadzeni  zostali tutaj  na rozkaz carycy Katarzyny 
dla obrony południowych granic Rosji.

 Kozacy zasiedlili cały Kubań, brali udział 
w opanowywaniu rejonu Kaukazu.


1829-wyb.  M.Czarnego (Noworosyjsk)  do Rosji

1860-1918 
obwód kubanski
1864-Adyge (Czerkiesja) - do Rosji

1896-1918  Gubernia czarnomorska (Noworosyjsk)

1917–1922  rosyjska wojna domowa
        przechodzenie  kolejno pod kontrolę Armii Czerwonej
i Armii Ochotniczej (Denikin)

 W 1917 roku Kozacy utworzyli na tym obszarze
 Kubańska Republikę Ludową, 


 w 1918 roku powstała Kubańska Republika Radziecka
**
 W 1918 r.  negocjace o  zjednoczeniu Kubania 
 jako autonomicznej republiki z Ukrainą

 
                                                     Kubanski Kraj jako część Wielkiej Ukrainy
                                   
                                             Po wojnie domowej w granicach RFSRR

                                            1920-1924 Kubań stał się częścią RSFSR
                                                         regionu Kubań-Morze Czarne .
                                                       Кубано-Чорноморська область
                                                                              ***
                                        Od   27.VII.1922 r.  wydzielenie Autonomicznego
                                                                  Regionu Adygei
                                      ( od 1991 r . Republika Adygei w Federacji Rosyjskiej.)
                                               
                                      II-X 1924- część  Obwodu Południowo-Wschodniego

                                                  1924-1934 w  Kraju Północnokaukaskim
                                                         ( Северо-Кавказский край)
                                            1934-1937 w  Kraju Azowsko-Czarnomorskim
                                                          ( Азово-Черноморский край  )         
                                             13.IX.1937 r. powstanie  Kraju  Krasnodarskiego
                                                 z podziału  Kraju Azowsko-Czarnomorskiego


                                                VIII. 1942 do II. 1943 okupacja niemiecka


                                                     Od  1991 r- w Federacji Rosyjskiej

                                           
                                                                          *****
                                                        Znaczki pocztowe
                                            Znaczki rosyjskie
                                               1857- 1918 


                                                               RFSRR
                                                                1918 -23
                                                   **
                                           Znaczki ZSRR
                                                1923-1991
                                                                                  ***
                                        Znaczki rosyjskie
                                                  Od 1992
                           

***
Znaczki lokalne
Obwód kubański
Jekaterynodar
1918-1920


**
Armawir
1920
nadruk nowej wartosci
 na  znaczkach rosyjskich
10 i 25 Rubli
***
Soczi
1918
 nadruk nowej wartosci
 na  znaczkach rosyjskich
60 kopiejek

*******
**

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz