środa, 18 grudnia 2019

Mniszek nad Popradem

 Mniszek nad Popradem - wieś (obec) na Słowacji, w północnej części Gór Lubowelskich (Ľubovnianska vrchovina), w powiecie Stara Lubowla (15 km od Starej Lubowli)  w kraju preszowskim.


Miejscowość położona jest w górzystym terenie na lewym brzegu Popradu, przy ujściu potoku Hranična  

do granicznego tutaj z Polską Popradu
 W większości zalesiony teren Mniszka nad Popradem pocięty jest dolinami kilku potoków i wznoszą 

się nad nim takie szczyty, jak: Petríkov vrch (932 m), Solowka (Soľovka, 828 m) i Nad Skalnou (819 m). Długość granicy z Polską na terenie wsi wynosi 17 km.

                                                           

                                  Fragment mapy turystycznej (jeszcze bez zaznaczonego
                                            mostu nad Popradem  otwartego w 2015 r.)

Przysiółki Mniszka to (do 1960 roku odrębne wsie): Pilchów (Pilhov), Pilchowczyk (Pilchovcik

położone są w części zachodniej, w pobliżu grzbietu granicznego (granica państwowa kieruje

 się tu grzbietem ku Eliaszówce) i nadpopradzkie Kacze (Kače), Międzybrodzie (Miedzibrodie)

 i obecnie opustoszała Krendzelówka (Krendžeľovka)Tablica informacyjna przy UG w Mniszku
( jest tam błędna data zamiast 1772 jest 1722)

                                                                         ****
                                                   Nazwy historyczne

                                                 Mníšek nad Popradom:
                                 1786 - Remete, Einsiedl, Einsiedel an der Göllnitz ,
                                                      Mnissek, Mniszek
                                               1863–1902 Mnisek,
                                          1907–1913 Poprádremete,
                                          1920 -Mníšek nad Popradom  
                                                               **
                                  Kače: 1808 -Kacse, Kácsfalu, Kacze, Kače,
                                                 1863–1877 Kácsfalu
                                                             **
                                    Závodie: 1863–1877 Zavodze
                                   Krendželovka: 1863- Krendzselovka
                                    Medzibrodie:- 1863- Medzibrodze
                                                              **
                                     Pilhov: 1808 -Pilyhó, Pilhof, Pilhow
                                                     1863- Pilyho,
                                                     1873–1882 Pilhov,
                                                    1888–1913 Pilhó,
                                                     1920–1960 Pilhov


                                                                                *****
                                             Obec Mníšek nad Popradom
                                                           Mniszek nad Popradem
                                                           
                                                                   Obszar- 17,93 km²
                                                               
                                                                            ******
                                                                        Herb
                                                                          od 1993 r
                      Herb wsi składa się z pięciu elementów, symbolizujących tworzące
                                                       ją przysiółki i ich historię
                                 Niebieskie pole  - symbolizuje rzekę Poprad.
                                  Srebrne drzewo - reprezentuje wieś Kače .
                      Srebrna włócznia   - atrybut św. Jerzego  ,w herbie reprezentuje Pilhov.
                                         Złoty krzyż - symbolizuje  Mníszek.
        Nawiązanie do miejscowego kościoła  pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego.
                  Gwiazdy – są symbolami tych części Mniszka, które nie miały swoich  pieczęci
                                                           - MiędzybrodziePilchowczyk

                                                           Kače                         Pilhov

                                                               

UG w Mniszku
                                                                        ********
                       (1293)  1323 r- pierwsza pisemna wzmianka o wsi (locus heremitorii)
                                     Prawdopodobnie byli to eremici - zakon benedyktynów ?

.                        Na początku XIV w. pobliżu pustelni przy drodze do Polski
                          powstała osada,która została  nazwana  HEREMITARIS,
                                                później w 1364 r. HEREMITA
                       
                                          1412-1769- do  dominium lubowlańskiego               
                           Folwark i zajazd  przy drodze łączącej ówczesne Węgry z Polską

                                    XVI-XVII w - osadnictwo rusko-wołoskie
                                          Medzibrodie, Káče, Pilhov i Pilhovčík,
                         Brestovka, Dulák, Juniper, Kalembovka, Krendželuvka, Poľana,
                               Poľana - Fidermáky, Przimiarky, Skalná, Staré Košare, Vyšyné Fed.


 1778-1876  część prowincji XVI miast spiskich
1876- 1918 - w komitacie Spiskim (Szepes vármegye )
W powiecie popradzkim  (Poprádvölgyi járás ) ,
od 1894 - lubowelskim  (Ólublói járás)1856-1867 - 
huta żelaza
potem  niewielka fabryka szkła, 
        później garbarnia do 1875 r.
i  tartak.

Od 1872 - nowy kościół katolicki
1863 - włączenie  Krendzelówki i  Międzybrodzia
1877 - przyłaczenie Kacz i Zawodzia
1918-1939, 1945-1992 w składzie Czechosłowacji

na mapie W i G (1936)

1939-1945 - w I Rep. Słowackiej

1960 -dołączenia Pilchowa i  Pilchowczyka

1960-1968 w powiecie popradzkim
Od 1968 r- ponownie  w powiecie Stara Lubowla  


1971 -2007  przejście graniczne do Polski


Pieczątki z paszportu

Od 1.I.1993-w Republice Słowackiej

*******
skan wizytówki sklepu w Mniszku

  ***

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz