niedziela, 22 grudnia 2019

Bratysława

Bratysława (słow. i cz. Bratislava) – stolica oraz największe miasto Słowacji.
  usytuowana jest na południowo-zachodnich krańcach Słowacji,
 od zachodu  graniczy z Austrią, a od południa – z Węgrami

Bratysława jest siedzibą najwyższych władz państwowych i kraju bratysławskiego


                                                       Powierzchnia- 367,9 km².

                                                        Ludność -550 tyś.

                                                                              ***
                                                                    Herb


Herb nadany  8 / 9 lipca 1436 r.
- to ogólny symbol średniowiecznego miasta.

***
Herb węgierski
***

Flaga


                                                                         *******
                      Od 1996 roku  terytorium Bratysławy podzielone jest na 5 powiatów, tzw.                                                powiatów miejskich (mestské okresy), 17 dzielnic i 20 okręgów
                                            
                                                                   
                                                   
                                                                        *****
                                                    Powiat Bratysława I 
                                                         (słow. okres Bratislava I)
                                         obejmująca bratysławską dzielnicę Stare Miasto
   
                                                                          Od 2004 r
                         
                                  Herb  nawiązuje do najstarszego znanego wyobrażenia
                                                    herbu  z pieczęci używanej do 1436 r.


                                                                           *****
                                                   Powiat Bratysława II 
                                                       (słow. okres Bratislava II)
                                                 obejmująca bratysławskie dzielnice

                                                Podunajské Biskupice
                                      Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice


                                                                      Od   17 .X.1994 r

                                               
              
                     Na tarczy  w polu czerwonym postać biskupa , stojacego  na zielonej murawie.
                                  Tzw. herb mówiący  -nawiązanie do nazwy dzielnicy

                                   1927–1944 Biskupice pri Dunaji,
                                                       niem. Bischdorf, węg. Püspöki

                                                     1909–1927 Pozsonypüspöki

                                          1.I. 1972  włączone w granice Bratysławy

                                                                              ****
                                                                 Ružinov 
                                                      Bratislava – mestská časť Ružinov


                                                                      21 czerwca 2001 r.


 Herb nawiązujący do herbu  Prievozu  (włączonego  
w granice Bratysławy w 1946 r)
z dodaniem róży 

                                                          (niem. Rosenheim, węg. Főrév)
                                                             (nadano  nazwę „Ružinov”)

                                                                              ****
                                                                       Vrakuňa
                                                    Bratislava – mestská časť Vrakuňa


                                                                   Od   14.IX.1997 r.


                                                        Od 1.I.1972 - część Bratysławy

                                       W 1948 r. wieś została oficjalnie przemianowana
                                                              z Verekne na Vrakuň.

                                                                        ******

                                                      Powiat Bratysława III 
                                                           (słow. okres Bratislava III)
                                                      obejmująca bratysławskie dzielnice

                                                                  Nové Mesto
                                Bratislava – mestská časť Nové Mesto  od 1949 r


Od 28 .II. 1996 r.

 Autor  herbu  inż.. arch. Jaroslav Kocka .
 Nowe Miasto symbolizuje budynek  stacji ..? z  lat 1838–1840.
 Część Vinohrady jest reprezentowana przez kiść winogron.                                                  ***
                                                                Rača 
                                               Bratislava – mestská časť Rača

                                                                    Od 6.VIII. 2003 r.
                                          Herb nawiązuje do herbu wioski  z pieczęci z 1603 r

                                                                  Do 1946 r. Račistorf
                                      po włączeniu  Bratysławy przemianowana  na Rača
                                                  ***
                                                               Vajnory
                                     Bratislava – mestská časť Vajnory
 7.V. 1993 r.
                         W 1992 tworząc herb dzielnicy, nawiązano do herbu z XV wieku.
                         Winogrono, nóż oraz dwie złote róże umieszczono na czerwonym tle.

                               Vajnory (niem.Weinern , węg. Pozsonyszőllős (do 1907 Szőllős )
                                    1946- dzielnica Bratysławy 

                                                                          ****
                                                     Powiat Bratysława IV
                                                             (słow. okres Bratislava IV)
                                                    obejmująca bratysławskie dzielnice

                                                                       Devín
                                              Bratislava – mestská časť Devín
                                                           Od  6 .XI. 2011 r. (2007 ?)
                               W herbie dzielnicy  skrzydlaty byk - atrybut  św.  Łukasza Ewangelisty
                    „Święty Łukasz był patronem malarzy, lekarzy, introligatorów i rzeźników.
                             A w przeszłości wielu takich rzemieślników mieszkało w tym miejscu” 

                                                Herb nawiązuje do pieczęci z 1407 r

                                                 Poprzednia nieoficjalna wersja herbu                     

                                                                  863- zamek Dowin
 
                                                                               ***
                                                      Devínska Nová Ves
                                           Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves                                                                     Od 16.I 1999 r.
                                         Herb dzielny -w polu czerwonym  biała (srebrna)
                                                gołębica trzymająca biały (srebrny) krzyż

                                Herb nawiązuje do miejscowego  kościoła  p.w. Ducha Świętego

                                                                             ***
                                                               Dúbravka
                                                    Bratislava – mestská časť Dúbravka
                                                                   Od  10.XII. 1996 r.
                           Herb  mówiący -studnia -nawiązanie do   historycznej  nazwy
                            niem. Kaltenbrunn  i węg,Hidegkút -   jak i obecnej (liście dębu).
                                      
                                                       Dłoń z wzkazującym  palcem  tosymbol
                                                     miejscowego kościóła p.w. Ducha Świętego.

                                                    Herb wzorowany na  pieczęci z 1626 r.

                           W herbie dzielnicy. znajduje sie  Horánska studňa – która według legendy ,
                                                                 nigdy nie wysychała

                                                                             *
                                                                Poprzednia wersja
                                                           

                                                                            ***
                                                                 Karlova Ves
                                   Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Od   27 .VI.1991 r.

Litera C symbolizuje króla Karola I Roberta  Andegaweńskiego , który w pierwszej połowie XIV wieku zapewnił  pokój  i rozwój gospodarki tym okolicom.
Kiść winogron - symbolizuje  tradycję uprawy winorośli .

                                                                                ***
                                                                   Lamač
                                                     Bratislava – mestská časť Lamač

od 12.V. 1998 r
                                                               
                        Najstarsza pieczęć wsi, z 1646,  posiadała wizerunek świętej Małgorzaty.
                              Obecnie używany herb  został zaprojektowany w latach 90. XX wieku,
                                           a w 1998 stał się oficjalnym symbolem dzielnicy


                                                                              ***
                                                        Záhorská Bystrica
                                      Bratislava – mestská časť  Záhorská Bystrica
25 stycznia 2000 r.

                                         W herbie dzielnicy znajdują się św. Piotr i św. Paweł
                                                          ze swoimi atrybutami

               W 1647 była  niewielkim miasteczkiem i z tego okresu pochodzi pierwsza pieczęć
                                      z wyobrażeniem patronów kościoła – św. Piotra i Pawła.

                                                  (niem. Bisternitz, węg. Pozsonybeszterce
                                               W 1972 Bystrica stała się częścią Bratysławy.
     
                                                                       ***
                                                     Powiat Bratysława V 
                                                             (słow. okres Bratislava V)
                                                   obejmująca bratysławskie dzielnice

                                                                      Petržalka 
                                                       Bratislava – mestská časť Petržalka


                                                Herbie dzielnicy przyznany 16 lutego 1993 r.
                                                            
Herb nawiązuje do parku  założonego   w 1776 r.
Wzorowany jest  na pieczęci  znanej z  1832 r.


                                                                               ***
                                                                        Jarovce
                                    Bratislava – mestská časť Jarovce


                                               Od  1994 roku.
                                                         W herbie dzielnicy znajduje się
                                                    srebrny lemiesz  pomiędzy  kłosami


                                             Wieś została założona przez Chorwatów
                                         - węg. Horváth falu. niem. Kroatisch Jahrendorf.

                                              Po pierwszej wojnie światowej, na Węgrzech
                                               Przyłączone do Czechosłowacji - 15.X.1947 r.
.
                                                    1.I. 1972 r. stała się częścią Bratysławy.

                                                                             ***
                                                                   Rusovce
                                                    Bratislava – mestská časť Rusovce
                                              Od  4 czerwca 1998 r

                                                                      Herb dzielnicy -
                                                w  polu błękitnym na zielonym wzgórzu złoty
                                                                wspięty lew z mieczem.
                            Herb nawiązuje do   herbu ostatnich  właścicieli (w l.1906-1945)
                          neogotyckiego  pałacu w Rusovcach - rodziny  Elmera i Stefanii  Lónyay

                            

                  (Elemér Edmund Lónyay, Graf und Fürst von Nagy-Lónya und Vásáros-Namény)
                                                          1863-1946
                                              żona -  belgijska księżniczka Stefania
                          (  Stefania Klotylda Luiza Hermiona Maria Charlotta Koburg) 1864-1945

   
                                                                           *******
                                                                     Čunovo
                                   Bratislava – mestská časť Čunovo
od 1994 roku.
       Herb symbolizuje  dzielnicę jako osadę rolniczą z bogatymi lasami. 
Wzorowany na  pieczęci  wioski z   r.1689 r
**
                               Jedyny należący do Słowacji obszar na południe od Dunaju
                                           – zwany dawniej przyczółkiem bratysławskim.


     
                                                   od 15.X.1947 - w gr. Czechosłowacji
                                                    1.I.1972- włączenie do Bratysławy

                                                                          ***

niemiecki Pressburg , węgierski. Pozsony , gr . Istropolis (tj. Miasto nad Dunajem) 
do 1919 roku Prešporok / Prešporek ***

II w,p,n e - celtycki  gród obronny


I w -Rzymianie
Limes Romanus 
(Pannonia Superior)

osadnictwo awarsko-słowiańskie

907- zamek Brezalauspurc
okres Wielkich Moraw


Od XI w -panowanie Węgier

1291- prawa miejskie Pozsony (łac.Posonium)
 król Andrzej II
1465 - założenie uniwessytetu Academia Istropopolitana
                                                                 król Maciej Korwin


                                                        Od 1536 - 1830 -stolica Węgier

                                                     Od    1.I.1919-w Czechosłowacji

                                                             III.1919- obecna nazwa
                                                   1939  -  1945 : Stolica Republiki Słowackiej.
                                                         1993- stolica  niepodległej  Słowacji


                                                                             ****
                                                      Znaczki pocztowe
                                             austriackie
                                                      1850-1871


                                             węgierskie
                                                 1871-1918


                                                                            ****
                                          czechosłowackie
                                          1919-1939,1945-1992

                                                                             ******
                                               słowackie
                                              1939-1945, 1993************

                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz