sobota, 21 września 2019

Nachiczewań


Nachiczewańska Republika Autonomiczna

 autonomiczna jednostka administracyjna Azerbejdżanu, stanowiąca eksklawę tego

 państwa oddzieloną przez terytorium Armenii (i de facto przez Górski Karabach)
NRA graniczy z Armenią (221 km), Turcją (9 km) i Iranem (179 km).


Obszar dzisiejszej NRA dokładnie pokrywa się z obszarem istniejącej w latach 1920–1990

 Nachiczewańskiej ASRR w składzie Azerbejdżańskiej SRR i w przybliżeniu pokrywa

 się z obszarem krainy historycznej Nachiczewan o mieszanym ormiańsko-azerskim

 charakterze narodowościowym.


                                                                         ***
                                         Naxçıvan Muxtar Respublikası 

                                                            Powierzchnia -5 502 km²
                                                                                   (5368 km²)

                                  Siedzibą władz i największym miastem jest Nachiczewan
                                                           
                            Ludność-  456, 1 tyś  obecnie to  niemal wyłącznie Azerowie.

          Obejmuje 7 rejonów: Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz i Şərur.


                      Nazwa regionu według  podań oznacza „Ziemia (Dolina) Noego”

                                                                             *****

                                                       Symbole

                 Konstytucja Nachiczewańskiej R.A.  przyjęta 12 listopada 1995 r.
                                            Rozdział 1. Klauzule ogólne

                                           Artykuł 10. Symbole  Nachiczewanu
Symbolami państwowymi Autonomicznej Republiki Nachiczewanu są flaga Republiki Azerbejdżańskiej,

 herb Republiki Azerbejdżanu i hymn narodowy Republiki Azerbejdżańskiej.
   

                                                                             ****

                                                Flaga nieoficjalna
                                                    1990

                                                                             *****
                                                             Nachiczewańska ASRR

do 1990 r

***

1927-1931
                                                                               ****
                                                                              Flaga

1978-1990


                                                                        1956-1978


                                                                           *****
                                                             Chanat Nachiczewański                                                                          ****
                                                              Nachiczewan - miasto
                                                                   Naxçıvan şəhəri 


                                                                                2018 ?
                                                                Noe peyğəmbər türbəsi 

2010?

Nazwa  po ormiańsku  oznacza „miejsce zejścia”, Armeńska tradycja mówi, że Nachiczewań został założony przez Noego .
Noe po potopie miał opuścić swoją arkę i właśnie w tych okolicach przeżyć swoje ostatnie lata

**

                                                            
                                                                       Herb od 1843 r

                                                                           *********

          Obszar  Nachiczewańskiej R A w przybliżeniu pokrywa się z obszarem krainy                                                                                historycznej Nachiczewan.
                  obszaru odwiecznych zmagań pomiędzy Ormianami i Azerami / Turkami,
                                       między chrześcijanami a muzułmanami.

W starożytności i średniowieczu Nachiczewan stanowił peryferyjny, północno-wschodni skrawek                           ormiańskiej prowincji ( królestwa Waspurakan)

          Z początkiem VIII w. region wszedł w skład kalifatu arabskiego ( Naszawo).
                       Od 1064 r. region znalazł się pod władzą Seldżuków.
 Po upadku niepodległej Armenii znalazł się ostatecznie w granicach Persji
                  Od 1747-  Chanat nachiczewański  ( Chanat-e Nachdżawan)
                   - formalnie wasalny wobec Persji,w rzeczywistości niezależny.
                           
                 Traktat turkmanczajski z 1828 roku stanowił, że chanat stał się częścią Rosji
                                                          (  Нахичеванский уезд)


                            Jako taki stanowił przedmiot konfliktu między efemerycznymi
     republikami Armenii i Azerbejdżanu, powstałymi po rozpadzie Federacji Zakaukaskiej.
Do czasu sowieckiego podboju Zakaukazia Nachiczewan pozostawał pod władzą Armenii, która w  maju 1919 zlikwidowała proklamowaną tu efemeryczną Republikę Araksu ( Araz Respublikası)


 Napływowi bolszewicy proklamowali 28 lipca 1920 Nachiczewańską SRR jako niezależny organizm państwowy "blisko związany" z utworzoną trzy miesiące wcześniej sowiecką Azerbejdżańską SRR.

                                         

 24 sierpnia 1920 r.  umowa o przyjaźni między RSFSR a rządem Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji, zapewniła obecność wojsk tureckich i radzieckich w Nachiczewanie oraz wspólną kontrolę nad regionem.

 9 lutego 1924 proklamował utworzenie Nachiczewańskiej ASRR jako wchodzącej w skład Azerbejdżańskiej SRR jednostki autonomicznej zamieszkanej przez znaczną mniejszość ormiańską
                                 exodus Ormian do Armeńskiej SRR

W styczniu 1990 Rada Najwyższa Nachiczewańskiej ASRR ogłosiła wystąpienie z ZSRR.

 Po krótkim okresie zamętu związanego z walką o władzę w Azerbejdżanie władze tego państwa powołały  -17 listopada 1990 r  -Nachiczewańską Republikę Autonomiczną jako autonomiczną 

jednostkę administracyjną w ramach Republiki Azerbejdżanu


Z obszarów dzisiejszej NRA wywodzi się azerbejdżańska dynastia prezydencka Alijewów                                                                             *****
                                                       Znaczki pocztowe

                                                                      Znaczki Rosji

od 1858 -1919

                                                                            ****
                                                                     Znaczki Armenii
                                                                             1919

                                                              Znaczki  Azerbejdżanu
                                                                             1920

                                                               Znaczki Fed. Zakaukaskiej
                                                                          1923-24                                                                  Znaczki ZSRR
                                                                       od   1924                                                                               ***
                                                                Znaczki Azerbejdżanu

                                                                             Od 1992
           
                                                Góra  Ilandag 2415 m.n.p   symbol Nachiczewanu.
              Charakterystyczna przełęcz między wierzchołkami jest podobno pamiątką po Potopie.
                  - wgłębienie miała wyżłobić przepływająca tędy Arka Noego, zanim osiadła na                                                                           pobliskim Araracie ( Agri Dag).
                                     

                                                                               ******

                                                                           Nibyznaczki
                                                                              *****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz