środa, 25 września 2019

Gruzja

Gruzja  – państwo położone na pograniczu Europy i Azji, w Kaukazie Południowym.
Graniczy na północy z Rosją, na południu z Armenią i Turcją, a na wschodzie z Azerbejdżanem; zachodnią granicę kraju wyznacza wybrzeże Morza Czarnego.


                                                                                *****
                                                                   საქართველო
                                                 Sakartwelo

                                                        Powierzchnia-69 700 km²
                                         Obszar Gruzji bez Abchazji  i Osetii Pd -57 215 km²

                                                               Stolica -Tbilisi
                                         od 2012 r. siedzibą parlamentu jest Kutaisi
                                                  a sądu konstytucyjnego Batumi

                                                    Jezyki urzedowe- gruziński
                                                Jednostka  monetarna- Lari = 100 tetri

                                                                Ludność -3,7 mln
                       83,8 % - Gruzini , 6,5% Azerowie , 5,7%  Ormianie , 1,55% Rosjanie


Nazwa  państwa  -od pers. Gordż, prawdopododnie z protoindoeuropejskiego określenia gór lub pers. gorg (گرگ) – " wilk ". Stąd pers. Gordżestān (گرجستان) Gruzja, Грузия w językach słowiańskich , tur. Gürcü, a poprzez arab. Dżurdż i wpływ greckiego γεωργ (georg – " rolnictwo ") – Georgia w językach zachodnich i hebr. גאורגיה (Georgija).

W okresie klasycznym Grecy nazywali region wybrzeża Morza Czarnego Kolchis ( Kolchida ), a interior Iberią . Obie te nazwy prawdopodobnie wywodzą się z lokalnych języków kaukaskich .

gruz. საქართველო (Sak'art'velo) – według legendy od pogańskiego władcy Kartlosa (syna Togarmy syna Gomera syna Jafeta ), ojca wszystkich Gruzinów, nazywających się ქართველები (Kartvelebi). Stąd również ang. "Kartvelia".
orm. Վրաստան (Vrastan), od Virq, czyli Iberia.

                                                                        *********
                                                                         Herb

                                                 obecny został przyjęty 1 października 2004 r.


wersja wielka

wersja mała

Na tarczy kroju  francuskiego w polu czerwonym  postać konnego rycerza – Świętego Jerzego ( Tetri Giorgi )  patrona Gruzji, z włócznią w ręku, walczącego ze znajdującym się u kopyt konia smokiem. Wizerunek świętego, koń oraz smok są koloru srebrnego,
 jedynie nimb przy głowie rycerza ma barwę złotą. 
 Tarcza z wizerunkiem świętego jest podtrzymywana przez dwa złote lwy. 
Nad nią znajduje się korona królewska (korona iberyjska). 
     Układ taki bazuje na herbie średniowiecznej gruzińskiej królewskiej dynastii Bagratydów.
Pod tarczą znajduje się stylizowana gałązka winorośli – podstawy jednej z głównych gałęzi gospodarki kraju. Poniżej umieszczona jest biała szarfa z napisem w języku gruzińskim
 ძალა ერთობაშია (dzala ertobaszia) – "siła tkwi w jedności".
 Zdanie to jest mottem państwa gruzińskiego. Na obu końcach szarfy znajduje się krzyż św. Jerzego, podobny do występującego na fladze Gruzji.

****
Godło 1990-2004Demokratyczna Republika Gruzji
1918-1921

********

Gruzińska SRR


                                                                           1921-1922


                                                do 1937                                       1937-1978


                                                                            1981

                                                                   ***************

                                                                   Gubernia tyfliska
                                                               Тифлисская губерния


                                                                             1878
                                                                             ****
                                                                   Gubernia kutaiska
                                                               Кутаи́сская губе́рния 
                                                                           od 1870

                                                                             *****

                                                                         Tbilisi


                                               Od  8.VI.2005 r. 
 Symbol reprezentuje siedem liter alfabetu gruzińskiego, które składają się na nazwę miasta.

Według  legendy  której  najbardziej znana wersja opowiada o tym, jak pewnego dnia król Wachtang Gorgasali (452–502) wybrał się wraz ze świtą na polowanie w okolicach dzisiejszego miasta
 W czasie tych łowów królewski sokół pochwycił bażanta, po czym oba ptaki zniknęły z oczu polujących.
Po długich poszukiwaniach myśliwi odnaleźli źródło, w którym leżały obok siebie martwy sokół ze zdobyczą. Okazało się, że źródło to było gorące, a ptaki, które do niego wpadły, sparzone zostały ukropem. Zadziwiony tym, co się stało, król Gorgasali przyjrzał się bliżej okolicy – malowniczym stokom górskim pokrytym lasami i żyznej dolinie rzeki.
 Stwierdził też, że miejsce to obfituje w źródła, z których większość była gorąca.
Oczarowany pięknem okolicy nakazał założyć tu miasto, któremu z powodu licznych ciepłych źródeł nadano nazwę „Tbilisi”, pochodzącą od gruzińskiego słowa „tbili” (თბილი) – ciepły.


                                                                      Flaga


                                                  ****
                                            w latach 1845–1936 Tyflis
                                                  Od 1843

                                                                              ***

Oderwane przez Rosję tereny Abchazji i Osetii Południowej Gruzja nadal traktuje jako własne prowincje, będące pod okupacją.                                                                             *******
                                                                            Flaga
                                                                   Flaga pięciu krzyży

                                                საქართველოს სახელმწიფო დროშა
                                     

         przedstawia pięć krzyży na białym tle, z czerwonym krzyżem św. Jerzego, patrona Gruzji,
                                                 w centrum flagi i czterema po bokach.
                            Wprowadzona 14 stycznia 2004

                                                                         ******

                                                 1990-2004

                                                                    Gruzińska SRR

   
                                                                             1951-1990

                                                       
                                                                         1937-1951

     
                                                                           1921-1937

Demokratyczna Republika Gruzji

                                                                         1918-21
                                                                            *****
Obecne gruzińskie wybrzeże znane było starożytnym Grekom pod nazwą Kolchida, zaś wschodnie górzyste obszary – Iberia. Po wielu wiekach historii, w 66 p.n.e. obszar ten został podbity przez Pompejusza i włączony do Imperium Rzymskiego.

 W 337 nawrócony przez świętą Nino król Mirian III przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową (w ten sposób Gruzja stała się drugim na świecie, po Armenii, państwem chrześcijańskim)


 Przez kolejny tysiąc lat Gruzja była w stanie zachować niezależność pomimo najazdów ze strony Mongołów, Persów i Turków i osiągnęła szczyt potęgi pomiędzy XI i XIII wiekiem, za panowania króla Dawida Budowniczego (1089–1125) i królowej Tamary (1184–1213).

                                           

                                        Poł. XVI w.- do poł XVIII w. - teren rywalizacji  persko-tureckiej.

W połowie XVIII wieku Gruzja wyzwoliła się spod władzy muzułmanów, była jednak zmuszona przyjąć w 1783, na mocy traktatu gieorgijewskiego, protektorat Imperium Rosyjskiego.
 Rosjanie nie udzielili Gruzji wsparcia militarnego w walce z Persami w 1795, zamiast tego w latach 1801-1810 włączyli terytorium Królestwa Kartlii i Kachetii (Gruzji wschodniej), a następnie także zachodniogruzińskie Królestwo Imeretii, do Imperium.

Po rewolucji październikowej w 1917 Gruzini, podobnie jak inne narody byłego Imperium Rosyjskiego, ogłosili niepodległość, tworząc 26 maja 1918 Demokratyczną Republikę Gruzji,
która została podbita przez bolszewików w 1921.

 Leniniści utworzyli w Gruzji – Gruzińską Socjalistyczną Republikę Radziecką, która 12 marca 1922 weszła w skład Zakaukaskiej Republiki Radzieckiej i pozostała w niej do 5 grudnia 1936.

                               14.XI. 1990   -Sakartwelos Respublika
                              9.IV.1991 -proklamowanie niepodległości 
         
                    28 .XI.1991  -Osetia Pd. proklamowanie niepodległości     
                             23 .VII. 1992 -Abchazja deklaracja niepodległości
                      8/9 VIII. 2008 -  rosyjska interwencja w Pd.Osetii i Abchazji       


                                                                      *****

                                                   Znaczki pocztowe

                           Pierwszy  znaczek w Gruzji wydano 20.VI. 1857 r
                                              dla poczty miejskiej w  Tyflisie (Tbilisi).
                                                     
                                                         zachowało się 5 egzemplarzy
                         
    ****
                                                                   znaczki rosyjskie
                                                                         1858- 1919


             Od 26.V. 1919- emisje własnych  znaczków  z nazwa kraju w alfabecie gruzińskim                                                                    i języku   francuskim LA GEORGIE


                                                                             1920

                                                  1920-1921 nadruki okolicznościowe


                                                                1922- z nazwą  GSRR
                           

                                                          1922 -23  liczne przedruki


nadruki symboli radzieckich na znaczkach rosyjskich

   
                                           Od  15.IX.1923- znaczki Federacji Zakaukaskiej


                                                    od II.1924 - 1993 znaczki  ZSRR                                                                               *****
                        od 31 lipca 1993 -wznowienie emisji  własnych znaczków
                           z nazwą kraju  w alfabecie gruzińskim i jezyku angielskim  Georgia


Nazwa  Gruzija na znaczkach  wydrukowanych w 1992,
w obiegu w 1993 r                                                                                                                                                                                                                             


                                                                                  ****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz