czwartek, 20 grudnia 2018

Połąga

                      Połąga -miasto nad Morzem Bałtyckim  25 km na północ od Kłajpedy

                                          1161 - wzmiankowane  ( przez Duńczyków)
                                               XII–XIV w. przedmiot walk krzyżacko- żmudzkich
                                                          1253 -1435 ziemia Megowe


                                                1435-1701-  jedyny morski port litewski
                                  Ośrodek handlu morskiego z Królewcem, Gdańskiem i Rygą;

                                                 stolica "traktu" w Ks. Żmudzkim
                                                            XVII w -starostwo
                   W XVI i XVII wieku "ekonomia stołu królewskiego", czyli majątek królewski
                                                         1567-prawo wolnego handlu
                                             1701-zniszczenie portu przez Szwedów
                                                  1791- prawa miejskie  (Sejm Czteroletni)
               W  1775 r przekazano ją na własność bp wileńskiemu. Ignacemu Massalskiemu
                              (1729-1794)  w zamian za hrabstwo lachowickie
                                      1792 -  Połąga stała się własnością Potockich,
                                 Od 1795 w zaborze rosyjskim ( Полангская волость)
              W 1801 roku przejął ją gen. Ksawery Franciszek hr. Niesiołowski (1768-1843)
                                                              herbu Korzbok.

                                               1819 - przyłączona do Kurlandii
                                            (niem  Kreis Grobin,  ros.Гробинский уезд)

         

                           

           W 1824 roku nowym właścicielem Połągi  został Michał hr. Tyszkiewicz (1761-1839)
                herbu Leliwa, żonaty z Joanną Karp z Rykiowa (1777-1816) herbu własnego.
                              Tyszkiewicz kupił Połągę   za 177 171  rubli
               
                                     

                                                       Herb Leliwa  hr. Tyszkiewiczów

                           Połąga stała się prywatnym miasteczkiem uzdrowiskowym
                       10-13 .IV .1831 -zdobyta przejściowo przez powstańców;

                   od XIX w.  uzdrowisko i popularna miejscowosc kuracyjno-wczasowa
                             1918–21 do  Łotwy (granica łotewsko-  niemiecka -6,4 km )


30.III.1921 -ustalenie  granicy z Łotwą (arbitraż bryt.)
Przyznanie Połągi i 19,5 km wybrzeża
Litwie  ( 111 km²)

                                                               

                                                  1921–40 i od 1991 w składzie Litwy
                                                      powiat Kretynga  (Kretingos apskritis)


                                       1923 -reforma  rolna ,okrojenie majątku Tyszkiewiczów
                                                          1932 -prawa miejskie dla Połągi
                                         1938-upaństwowienie majątku Tyszkiewiczów

                                                          1940–91 w Litewskiej  SRR.
                            Uzdrowisko  i największe w kraju miejsce letniego wypoczynku


                                                                    ********
                                                                       Mapy
                                     
                                     
                                                                                                                      
                                                    

                         
                                      

 1942                                                                 1939
           
                                                                   
                                                                  *********
                               Gmina Połąga obejmuje  Połągę, ,Swiętą i Butyngę.

                                Rejon miejski Połąga (lit. Palangos miesto savivaldyb


                                                                 Herb Połągi


Herb  od 3.IX.1996
                              Na tarczy w polu błękitnym   srebrna korona pod nią
                                     16 złotych monet ( bursztynowych) w koło

                       Herb  nawiązuje do legendy zapisanej w 1842 przez L.A.Jucewicza
                         o litewskiej bogini  Bałtyku Juracie ( Jūratė ) i rybaku  Kastytisiu

              Bursztyn  pochodzi z rozbitego pałacu królowej, inni twierdzą że są to jej łzy,
                       które wylewa po śmierci ukochanego Kastytisa, który zginął podczas
                              sztormu wywołanego przez rozgniewanego boga  Perkunasa


                     
                                                                 Wersja  z 1970 r

                                                                          *********
                                                                     dzielnica Święta
                                                                      lit.  Šventoji

                                                                Herb przyjęty  4.VI.2008 r
                                     W polu srebrnym czerwony trzymasztowy statek
                                                           z zwiniętymi żaglami.
                                           Nawiązanie do  portu istniejącego tu do XVIII w.
                     
                                                                        *******

                              Butynga (lit. . Būtingė , niem. Butendiekshof  łot. Būtinciems )
                                                          w pobliżu granicy z Łotwą
                                   ( 5  km  na pn. od rzeki Sventoji ,17 km na pn. od Połągi)
                                                         terminal naftowy Butinge

                                                                       *****
                                                 Nemirseta ( niem . Nimmersatt )
                                    znajduje się  na południowym (ok.3 km) krańcu
                                                            miasta Połągi

                                 Do 1919 r była  najdalej wysuniętym na północ miejscem
                                            Prus Wschodnich (Cesarstwa Niemieckiego)
                                                1939-1945 r w granicach Niemiec
                                                          od 1975 r -część Połągi


Nimmersatt  w 1939


**********
Znaczki pocztowe


Znaczki rosyjskie
1858-1915
stempel nr 240 - Połąga

****
1916-1918 okupacyjne niemieckie

         Postgebeit Oberbefehlsahber Ost (Ob. Ost)


Znaczki łotewskie

1918- 31.III.1921znaczki litewskie
1921-1940


   Kamienna kaplica na Górze Biruty w Połądze  (z 1869)

  Biruta  legendarna strażniczka  świętego ognia, którą według starego mitu, 
                  książę Kiejstut, porwał i zmusił do małżeństwa
            Z ich związku urodził się późniejszy wielki książę litewski Witold.

znaczki ZSRR
1940-41


Znaczki niemieckie 
19411941-1944
(Ostland)


ponownie ZSRR


Od 1990 r -znaczki niepodegłej LitwyNa znaczku Pałac Tyszkiewiczów w Połądze – wzniesiony pod koniec XIX wieku w stylu neorenesansowym , od 1963 mieści Muzeum Bursztynu w Połądze

                               W 1897r. hr. Feliks Tyszkiewicz założył wokół swojego pałacu
                                       72- hektarowy  ogród i park -prezentowany na tym znaczku.

                                                                  ***************


                               

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz