niedziela, 23 grudnia 2018

Białostocczyzna

                               Białostocczyzna to region, którego centrum stanowi Białystok
                                             Historycznie Białystok leży na Podlasiu

                                                    

                                                                      ******
                                       do   województwa trockiego Wlk.Ks.Litewskiego
                                      1566-1795 do historycznego województwa podlaskiego

                                   Miasto prywatne, położone w ziemi bielskiej województwa
                                      podlaskiego posiadało prawo magdeburskie w 1745 roku


                            

                                                  Od 1795 w zaborze pruskim (26.I.1796)


   
                                                  VI.1797-   Kammerdepartement Bialystok

                              Departement der Kriegs- und Domainen-Kammer zu Bialystok

                                      1802 r. miasto Białystok sprzedane przez Potockich, sukcesorów                                                                  Branickiego, przechodzi na własność rządu pruskiego
                                               

                         W latach 1807-1842  Obwód białostocki  –Imperium Rosyjskiego,
                                             

         Jako obwód na prawach guberni istniał do 1842 roku, kiedy go zlikwidowano,
                                przyłączając jego terytorium do guberni grodzieńskiej


                                                        

                                                            *******
                                             1915 -1919  Okupacja niemiecka
                                          Gebiet des Oberbefehlshabers Ost

 
                                  1916-1918 Verwaltungsbezirke  Bialystok-Grodno******

                                         Województwo białostockie – w latach 1919–1939
                                             ze stolicą w Białymstoku.  Pow. 26 036 km²

                                      

                              14. VIII. 1919 utworzenie województwa białostockiego
               Objęło Suwalszczyznę, północno-wschodnie Mazowsze, Grodzieńszczyznę
                             oraz praktycznie całe Podlasie na północ od Bugu.

        Powiaty grodzieński, wołkowyski i białowieski zostały przyłączone 19 lutego 1921 roku
                            Województwo obejmowało w przybliżeniu obszar współczesnego
          województwa podlaskiego i zachodnią część obwodu grodzieńskiego na Białorusi.


                               X. 1939 Białystok przyłączono do Białoruskiej SRR
                                 i nadano mu status stolicy obwodu białostockiego.
                                                       (Белостокская область)
                           

           VII 1941 do VII 1944 był on ośrodkiem administracyjnym Okręgu Białostockiego.
                                           ( Bezirk Bialystok )  -31 426 km².
.           ****
                                     Województwo białostockie –  istniejące w latach 1944–1975.


Powstała poprzez reaktywację 22 sierpnia 1944 r. dekretem P KW N z dnia 21.VII.1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji przedwojennego województwa białostockiego.

 Na podstawie umowy między RP i ZSRR o polsko-radzieckiej granicy państwowej, zawartej przez
   T R J N i rząd ZSRR w Moskwie, w dniu 16.VIII. 1945 r. od województwa odpadła wschodnia 

część, obejmująca większą część powiatów grodzieńskiego i wołkowyskiego
                               oraz skrawki powiatów sokólskiego i augustowskiego.

                   1975 r. dotychczasowe województwo białostockie podzielono pomiędzy
                           3 mniejsze województwa: białostockie, łomżyńskie i suwalskie.               


                                   Od   1999 r. stolica województwa podlaskiego     

                                                           

                                                                      Powiaty

                                                                   ***********
                                                         Herb Białegostoku

                                                               Herb od  27 lutego 1995

                                                                   Wersja  dostojna herbu
                               
                                                                               ******

                                                                

                                      Obecny  herb  Białegostoku to herb ustanowiony
                                               dla obwodu białostockiego w 1809 r

                                                                           *****
                                        Pieczęć Kamery Wojny i Domen w Białymstoku z 1799 r       


                                                           
                                                       
                                                             Herb Gryf Branickich

                                                                                 
                                                                          *****
                                                        Herb powiatu białostockiego

            na tarczy dwudzielnej z lewa w skos w  polu górnym czerwonym srebrny orzeł
                            ze złotym dziobem, szponami i takąż koroną na głowie.
                                      W polu dolnym złotym głowa łosia brązowa.
                                        Herb został ustanowiony 20 września 2001 r.

                                                                         ********

                                 Projekt przedwojennego  herbu województwa białostockiego

                                                            


                                                                            ****
                                                                     Poprzednie herby
                                                                               miasta


                                       Herb nadany w 1759 r  monogram Klemensa Branickiego
                                                                 i jego herb Gryf
                                                                używany nieoficjalnie

                                                        Herb z okresu międzywojennego

                                                                             1919
                                                                         
                                                                           ********
                                                           Znaczki pocztowe

                                                                   Znaczki rosyjskie

                                                                        1858- 1915

                                                             Niemieckie okupacyjne
                                                     Gebiet des Oberbefehlshabers Ost

                                                1917-  Verwaltungsbezirke  Bialystok-Grodno

**********
Znaczki poczty doręczeniowej
(Briefvermittlungstelle in Bialystok )
1916-1918

  Znaczki przedstawiały  daleko stylizowany herb Białegostoku

                                                                             ********
                                                       1919-1939  znaczki   polskie                                                          1939-1941   znaczki    ZSRR
                                                       1941-1944  znaczki niemieckie
                                                                                                                                IX 1944-znaczki  Polskie

            

                                                       
                                             
   Ludwik Łazarz Zamenhof,(Eliezer Lewi Samenhof )( ur. 15 grudnia 1859 w Białymstoku,
     zm. 14  kwietnia 1917 w Warszawie) – żydowski lekarz okulista, inicjator esperanto;
                                                         

                                                                                                                                                                
                                                             
Ryszard Kaczorowski  (ur. 1919 w Białymstoku, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski polityk, działacz społeczny i harcerz, komendant chorągwi Szarych Szeregów w Białymstoku w 1940, od 2009 honorowy harcmistrz Rzeczypospolitej, po 1945 na emigracji, członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 1989–1990 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.


                  

                                                            
 Na znaczku  mural namalowany w centrum Białegostoku na zewnętrznej 
ścianie jednego z budynków przez absolwentkę ASP, Natalię Rak.

PS. -Znaczek z serii -Miasta Polskie -Białystok
 emisja w 2019 r

                                                                       *********

*******
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz