wtorek, 14 listopada 2023

Sandżak

                   Region geograficzno-historyczny na pograniczu Serbii i Czarnogóry.

                              którego największym miastem jest serbski Novi Pazar.

        Sandżak to nazwa dawnej podstawowej jednostki administracyjnej Imperium Osmańskiego.

        Przed Turkami w Europie region ten nosił nazwę Raszka, która w serbskiej części używana

            jest również dzisiaj. Obecnie nazwa Sandżak nie jest oficjalną nazwą żadnej jednostki 

                              administracyjnej ani w Serbii ani w Czarnogórze

          Największą grupę mieszkańców stanowią Boszniacy, czyli słowiańscy muzułmanie. 

            Dawni Serbowie, Chorwaci, Czarnogórcy, którzy z różnych powodów w czasie rządów 

                osmańskich przyjęli islam

 


                                      Powierzchnia -7100 lub 8 687 km²    

                         Gminy w Serbii : Novi Pazar ,Tutin ,Sjenica , Prijepolje ,Nova Varoš, Priboj

                                                                         

                                                                   Herb od 22.V.2002 r 

 

                                                                        Flaga miasta                              

                                                                   


                                                                         *********

                                Gminy w Czarnogórze :Pljevlja, Bijelo Polje ,Berane ,Plav Rožaje

                                                

                                                                        ***********

                                                                          Symbole

                                                                       Nieoficjalny herb 

   

                                                                            od 1991 r

                                                                       ponownie -1998 r

                                                  nawiązuje do herbu Bośni Hercegowiny

                                                                                               

                                                                     z lat  1992-1998

                                                                        *********

                                                                             Flaga

 

                                                                            

                                                                          ********


            Sandżak Nowopazarski  ( Yeni Pazar)  jako osobna jednostka powstał  w XIX w (1865 )

                                wydzielony z   Elajetu Bośni

                                       

                                        

  Kongres berliński  w 1878 roku przyznał Austro-Węgrom prawo do wojskowej okupacji

               Bośni i Hercegowiny wraz  Sandżakiem pod nominalnym zwierzchnictwem  sułtana        

           . Powodem było uniemożliwienie zjednoczenia Serbii i Czarnogóry oraz umożliwienie 

                     dalszej  ekspansji Austro-Węgier na Bałkany  ( na południe, aż do Salonik)            

                              .                           

                      28.X. 1908 roku Austro-Węgry oficjalnie anektowali Bośnię i Hercegowinę,

                           a z Sandżaku się wycofali, przywracając Osmanom pełnię władzy.

                 W wyniku wojen bałkańskich (1912–1913) Turcja została prawie całkowicie wyparta 

                     z Bałkanów, a Sandżakiem Nowopazarskim podzielili się Serbowie

                                       i Czarnogórcy. (10.VIII.1913)

              . Po I wojnie światowej obszar Sandżaku został włączony do Królestwa Serbów,

                                                    Chorwatów i Słoweńców.


                Podczas II wojny światowej terytorium Sandżaku znalazło się kolejno pod okupacją 

                 włoską  ( protektorat Czarnogóry,  protektorat nad Królestwem Albanii )

                                   i niemiecką 


                  29.III. 1945 r.Sandżak został podzielony na podstawie linii demarkacyjnej

                         z 1912 roku. na część serbską  i czarnogórską w ramach Jugosławii

                               Od 2003 -2006 w  ramach federacji Serbii i Czarnogóry

                                                  


                                                                      ***********

                                                             Znaczki pocztowe

                                                                     Znaczki  Turcji

                                                                   1863-1878,1908-1912

               
 Bijelo Polje                    Berane

                                                     Sjenica                                Rožaje

                                                                            Pljevlja

                                                                               ****

                                                      Znaczki austro-węgierskiej poczty wojskowej

                                                                     1879-1908,1915-1918


                                                   

                                                                              *****

                                                                 


                                                                               ****

                                                                     Znaczki Serbii

                                                                    1913-1915, 2006

                                                                                ****

                                                         

                                                                         ********

                                                          Znaczki Królestwa  SHS

                                                                        1920-1929

                                                                  

                                                                           ****

                                                                Znaczki Jugosławii

                                                               1929-1941, 1945-1992                                                                           ****

                                    Znaczki poczty serbskiej,pod okupacją niemiecką          

                                                                     VI.1941- XI.1944

                                                   Monastyr Sopočani  położony 15 km na zachód 

                                                                    od miasta Novi Pazar

                                                                            *****

                                                                       Czarnogóra 

                                                                     1913-1916, 2006

                                                                                   ***


                                                                                  ***

                                         Okupacja  austro-węgierska Czarnogóry                                                                                             1916-1918                                                                       

                                                                              ****

                                               Okupacja włoska (Regencja Montenegro)                                        

                                                                     V.1941- IX.1943 

                               Część czarnogórska Sandżaku  i   Prilepolje , Nova Varos ,Sjenica

                                                               z części serbskiej  Sandżaku

                                   

                                      

                               

                                                                         ****

                                                                Znaczki  Albanii                                                 

                             Tereny przyłączone z części czarnogórskiej (Rożaje ,Plav, Javorova )

                                                         i z części serbskiej ( Tutin )                                                                                                                                                          1941-1943


                                                                             *****

                                                    Okupacja niemiecka (części włoskiej)

                                                                    IX..1943- XI.1944

                   

                                                                         *******

                                                       Znaczki Serbii i Czarnogóry

                                                         2003-2006


                                                                        *******

                                                                         Niby znaczki 


                                                     1992 r - nadruki na znaczkach Jugosławii  

                                                Niby znaczki  wydane w 1999 r w Wlk. Brytanii

                                                                               *****


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz