środa, 1 listopada 2023

Kraj preszowski

                                                                    Kraj preszowski 

                                        kraj w północno -wschodniej części Słowacji,

                              Na północy graniczy z Polską (360 km), a od wschodu z Ukrainą (38 km)

           

                           Na południu graniczy z  słowackimi krajami koszyckim, bańskobystrzyckim 

                                            (krótki odcinek)  i od zachodu  krajem żylińskim

                       

                                                                      ***********

                                                                Prešovský kraj

                                                             Powierzchnia-  8 993 km²

                                                 Siedziba władz powiatu -Preszów (Prešov)

                                                                 Ludność - 827 tyś  (2020)

                                                            Słowacy -82 % ,Romowie (Cyganie)-5,2% , Rusini -3,5 %,

                                                                                                 

                                                                            Herb kraju 

     

                                                                      Od  2.VIII. 2002.  r


                                            Tarcza trójdzielna (w słup, pole lewe w pas).

                                        Pole pierwsze dwudzielne w pas w proporcjach 1:2.

                                                   W części górnej, błękitnej, złota korona. 

                                    W części dolnej, czerwonej trzy falowane srebrne pasy.

                              Pole pierwsze to reinterpretacja herbu komitatu Sáros (Szarysz)


                                                                         *********

                                            W polu drugim, czerwonym, złoty lew wspięty.

                                 Lew pochodzi z pierwszego pola czwórdzielnego herbu komitatu

                                                                        Szepes (Spisz)

                                                                          **********

                                             W polu trzecim, błękitnym, trzy srebrne ryby.

                              Ryby ( w czerwonym polu) występowały w trzecim polu herbu

                                                                komitatu Zemplén

                                                                        *********

                                                                           Flaga kraju

                                                           

                                                                   Przyjęta 23.X.2002 r


                                                                             *****

                                                                      Preszów

                                               Mesto Prešov

                              miasto we wschodniej Słowacji, nad Torysą (dopływ Hornádu);

                           ośrodek administracyjny kraju preszowskiego i powiatu Preszów

                         . Leży w historycznym regionie Szarysz, (ok. 60 km od granicy z Węgrami

                                                    i ok. 75 km od granicy z Polską).

                                            Ośrodek administracyjny kraju preszowskiego.

                                                                           *******

                                                                   Powierzchnia – 70,44 km²

                                                                           Herb miasta

      

                                                                  Nadany 3 I.1453 r przez 

                                                        króla  Władysława V Pogrobowca

                                         Trzy róże (najprawdopodobniej ) mają symbolizować

                                   cierpliwość i dobrą reputację  ( łac.Patientia et bona fama.)

                                                  Pasy  nawiązanie do herbu Arpadów

                                                                            ****

                                    Pierwotnie miasto używało pieczęci z symbolami św. Mikołaja

                                         Na tzw. małej pieczęci   figurowały  poziomki  -

                                      symbolizujące  ówczesną węgierską  nazwę miasta  Eperjes

                                                                             ******

                                            Herb nadany miastu przez Ferdynanda I Habsburga 

                                                                        8.V.1548 r


                                                                               ****

                                                                

                                                           Herb nadany miastu 17.VIII.1558 r

                                                              przez  Ferdynanda I Habsburga 

                                                                   

                                                                    
                                            Funkcjonował do lat 70-XX w kiedy to powrócono

                                                                  do herbu  z 1453 r

                                                                               *****

                                                                          Logo miasta


                                                                          *****

                                                                       Flaga miasta 

                                                                         

                                                                             *****

                                                              Powiat preszowski

                                                                   Prešovský kraj                                       

                                                            Powierzchnia- 934 km²

                                                                       *****

                                  Pierwsza pisemna wzmianka o Preszowie pochodzi z 1247 r

                                  W 1299 król Andrzej III lokował Preszów na prawie spiskim,

                                 w 1374 król Ludwik I nadał mu uprzywilejowany status wolnego

                                                           miasta królewskiego

                                     XII.1918  -Preszów znalazł się w granicach nowo powstałej 

                                             Czechosłowacji

.                             Podczas ofensywy Węgierskiej Armii Czerwonej w czerwcu 1919 r.

                           w Preszowie proklamowano efemeryczną Słowacką Republikę Rad

                                              16.VI- 1.VII.1919

                                                                             

                                5.VII.1919 zajecie przez wojska czechosłowackie

                                     1920  -formalnie w Czechosłowacji (traktat w Trianon)

                                        1939-1945  w I Republice Słowackiej

                                       19.I.1945 - zajęcie przez  Armię Czerwoną

                                               1.I.1993 - w niepodległej Słowacji

           

                                                                  *****

                                 Kraj obejmuje  historyczne  regiony:  Liptów (wsch. fragment)

                                               , Szpisz,  Szarysz i   górny Zemplin                                       

                                      

                                                     od XI w -1918/1920  do Węgier                             

      

                                          Od 1918/1919–1922:  w granicach Czechosłowacji


                                  1923–1928 w granicach żup koszyckiej i podtatrzańskiej

                                                    (  Košická župa, Podtatranská župa)

                                                  1928–1938 powiaty w ziemi słowackiej

                                                                    (Slovenská krajina)

                                                  Od  14.III.1939 - w  I Republice Słowackiej

                                               

                              1940–1945:w żupach      Šarišsko-zemplínska župa i  Tatranská župa                                                                                                                                

                                                                          ******                                             

                                   4.IV. 1939  r Słowacja została zmuszona do odstąpienia Węgrom 

                                      pasa ziem wokół Stakčína i Sobranec o powierzchni 1697 km²


                                                                             ****

                                                    1945–1948 - Slovenská krajina 

                                              1949–1960  -: Prešovský kraj (8 428 km².)                                                                     


                                    1960–1990 w składzie kraju wschodnioslowackiego

                                                          ( Východoslovenský kraj)

                                                                           ******

                                                Od 1.I.1993 w niepodległej  Słowacji

                                                    od  1996 -  Prešovský kraj

                                                                   ********

                                                 Znaczki pocztowe 

                                                            Znaczki Austrii

                                                                 1850-1871             
                                                                           ***********

                                                                          Znaczki Węgier

                                                                             1872-1919

                                                        


         

                                                                              *******

                                                                  Znaczki Czechosłowacji

                                                                     1919-1939,1945-1992

 

               

                    Znaczek czechosłowacki,datownik węgierski

                   

                                                              

 

                                                                                             ****

                                                               Znaczki Słowacji

                                                                  1939-1945,1993

    

                                                             

                                                         

                                                                                      *****

                                                          

                                      Poziomki - nawiązanie do węgierskiej nazwy Preszowa

 

 

 

 

 


 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz