niedziela, 19 listopada 2023

Belgrad

                                      Serbia dzieli się na 29 okręgów (serb. округ, okrug)

                               Odrębnymi jednostkami administracyjnymi są miasta Belgrad i Nisz

                                                                           *****

                             Belgrad znajduje się w północnej części środkowej Serbii, na wzgórzach

                                                w okolicy  ujścia  Sawy do Dunaju.

                                     

                                  Z trzech stron miasto otacza region autonomiczny Wojwodina.

                                        Centrum Belgradu znajduje się na prawym brzegu Dunaju.

                        Po przeciwnej stronie tej rzeki zaczyna się Równina Banacka, 

                                      ze słabo zaludnionymi przedmieściami     

                          Między Sawą i Dunajem znajduje się jedna z nowszych dzielnic miasta – 

                                            Nowy Belgrad (Novi Beograd),

                                      zaś w górze rzeki leży Zemun – dzielnica  od 1934 r

                      

                                                                        *****

                                                                  Belgrad

                                                                  Град Београд

                                                                 Grad Beograd

                                                            Powierzchnia -3 222.6 km2

                                                                                   (  obszar metropolitalny )

                                                                Ludność -1,6 mln


                                                                  Herb mały Belgradu

                                                            Obecna wersja herbu od 1991 r

                                                                         nadany w 1931 r

               Mury miejskie, których biała barwa nawiązuje także do nazwy miasta 

                              (Belgrad – białe miasto). 

                      Otwarta brama symbolizuje gościnność i tradycje handlowe Belgradu.

                      Barwa czerwona w podstawie herbu symbolizuje cierpienia Serbów

                      podczas walki o niepodległość

                 . Dwie białe wstęgi w polu czerwonym przedstawiają rzeki Dunaj i Sawę.

                   Na falach rzecznych unosi się  złota rzymska trirema o białych żaglach,

                           co jest nawiązaniem do istnienia   miasta już w starożytności.                                          

                      Mały herb jest jedynym dopuszczonym do powszechnego użytku.

                     Autorem herbu  jest -Đorđe Andrejević-Kun.

                                                                         **********

                                               Wersja średnia i wielka herbu  od 2003 r

                                                                          Herb średni

                                              Nad tarczą złota  korona murowa o 5 basztach

                                                                             *****

                                                                   Herb wielki Belgradu

                    Na piersi dwugłowego orła o złotym uzbrojeniu (szponach, dziobie i języku).

                                          tarcza  z herbem miasta

                   Nad głowami orła corona muralis ,ptak trzyma w prawym szponie miecz, 

                                               a w lewym gałązkę oliwną. 

               Miecz i gałąź oliwna  reprezentują gotowość do walki na wojnie i współpracy w pokoju.

            Poniżej szponów orła wieniec z gałęzi dębowych z żołędziami, a na nim cztery ordery:  

                francuska Legia Honorowa, serbski  Order Gwiazdy Karadziordzia z mieczami,

                         jugosłowiański Order Bohatera Ludu i czechosłowacki Krzyż Wojenny

                      Między gałęziami dębu niewielka tarcza herbowa z najstarszym znanym

                                herbem Belgradu

                                                                                        

.                                                                          ********
                                                       Order Narodowy Legii Honorowej

                                                            nadany miastu  21. XII.1920 r 

                                     w uznaniu chwalebnej obrony miasta podczas I wojny światowej.

                                                                              ****

                                                                  

                                               Order Gwiazdy Jerzego Czarnego z mieczami

                                                         ( Order Gwiazdy Karadziordzia)

                                                                 Nadany miastu  18.V.1939 r

                                                                              ******

                                                             Order Bohatera Ludu

                                                              Nadany miastu 20.X.1974

                                               z okazji 30 rocznicy rocznicy wyzwolenia Belgradu

                                                                          *********

                                                         Krzyż Wojenny Czechosłowacki

                                                                nadany miastu 8.X.1925

                                 odwagę i męstwo w walce z wrogiem podczas I wojny światowej.

                                                                              ****

                                                            

                                                                       1946-1991

******

                                          Pierwsza wzmianka o herbie  miasta pochodzi z 1403 r 

                                               w Żywocie  Despoty Stefana Lazarevicia 

                                                          ale nie jest znany jego wygląd 

 

                                                      Herb na panoramie Belgradu z 1555 r

 

                                                     1668 r

                                                                               ****

                                                       Herb Belgradu w encyklopedii z  1922 r 


                                                                         *******

                                                                       Flaga miasta

                                                                       przyjęta w 1997 r

                                                                             *****

                                                         Celtycka osada -Singidun  

                                                            ,rzymska-Singidunum

                                                                 510 - do Bizancjum

             Pod nazwą Belgrad  ( Бѣлградъ)  miasto było znane dopiero od IX wieku. (878)

                              w liście papieża Jana VIII do ks. bułgarskiego Borysa I

                                 wspomniany jest  - episcopus Belogradensis

                                                1018 - osada bizantyjska

                XII i XIII w przechodził kilkakrotnie pod panowanie węgierskie i serbskie

                                         1248- stolica państwa serbskiego

                                       1427-  podlega Węgrom (Nándorfehérvár)

 

                 W 1521 należący wtedy do Węgier Belgrad został zdobyty przez Turków

              Do19.IV. 1867 w Belgradzie stacjonowały wojska tureckie (w twierdzy Kalemegdan )

              W latach 1688–1690, 1717–1739, 1789–1791 posiadłość Habsburgów Austriackich

                                Od 1841 stolica Księstwa Serbii (poprzednio  w Kragujewcu)

                                                 Od  6..III.1882 -stolica Królestwa Serbii 

                                                          

                                                  X.1915-XI.1918 okupacja austro-węgierska

                                                     W 1918 stolica ponownie wróciła do Belgradu.

                                           

 

                                             W latach 1918–1929 był stolicą Królestwa SHS 

                                                       , w latach 1929–1941 Jugosławii.

            1929-1941 -Uprava grada Beograda – stołeczny Belgrad z przyległymi miastami

       (dziś dzielnicami) Zemun i Pančevo, tworzące razem enklawę w obszarze banowiny dunajskiej

                                 Podczas II wojny światowej pod okupacją niemiecką

                           Miasto zostało wyzwolone 20 X 1944 roku przez Armię Czerwoną 

                                            i partyzantów Tity

                              W okresie powojennym Belgrad stał się ponownie stolicą Jugosławii,

                                       a następnie w latach 2003–2006 Serbii i Czarnogóry,

                                                       i od czerwca 2006 – Republiki Serbii

                                                                          ***********

    

                                                        Znaczki pocztowe

                                                                   Znaczki Serbii

                                                                         1866-1915


                                                                                 *****

                                                              Znaczki Królestwa SHS 

                                                                        1918-1929

                                                                                                   *******

                                                                Znaczki Jugosławii

                                                                1929-1941,1944-1992                                                                               


                    

                                                                                 ****

                                                         Znaczki Serbii i Czarnogóry

                                                                           2003-2006


                                                                               *****

                                                                      Znaczki Serbii

                                                                            od 2006

                                                           

                                         
         

                                                                        ************

                                                  Znaczki okupacji austro-węgierskiej

                                                                       1915-1918

                                                       


                                                                         *******

                                                Znaczki Serbii, pod okupacją niemiecką

                                                                          1941-1944

                                                              

                                                                        *******

                                                                  Znaczki D.D.S.G

                                       Dunajskie Towarzystwo Żeglugi Parowcowej

                                                                       1866-1878

                                                                             *******

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz