sobota, 12 lutego 2022

Powiat węgorzewski

                                                                 

            Powiat  położony jest  w  Krainie Wielkich Jezior Mazurskich i Krainie Węgorapy

              Na jego terenie znajdują się Mamry , drugie co do wielkości jezioro w Polsce

                             Graniczy z powiatami kętrzyńskim, gołdapskim i giżyckim, a od północy

                                                   z obwodem kaliningradzkim. . 

                 

                                                        Siedzibą powiatu jest Węgorzewo

                                                              Powierzchnia - 693,43 km².

                                                                         Herb powiatu

                                    Uchwała Nr LI/231/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie

                                                        z dnia 4 października 2018 r.

      Na tarczy dwudzielnej w pas, w górnym, większym polu na czerwonym tle głowę Orła Białego 

      w złotej koronie. Dolne, mniejsze pole przedstawia motyw biało-czarnej szachownicy.

 

      Głowa Orła Białego nawiązuje do herbu województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szachownica   nawiązuje do herbu miasta Węgorzewa, a konkretnie do szachownicy

 z tarczy sercowej i ma na celu podkreślenie historycznej roli dynastii Hohenzollernów

, a konkretnie osoby księcia Prus Albrechta Fryderyka,podczas lokacji miasta w 1571 r

 

                                                                      Flaga powiatu


                                 Flaga jest  bezpośrednim odniesieniem do herbu powiatu 

                                                            węgorzewskiego

                                                                         ********

                                     Pierwsza wzmianka w  dokumencie z ok.1340  r
      

                                      na terenie Galindii , ośrodek adm. - obronny

                     W latach 1420-1438 Węgobork (Angerburg) podlegał administracji 

                                            Wielkiego Marszałka  w Królewcu.

                W 1525 r., po sekularyzacji Zakonu okręgi przekształcono w starostwa, 

                                Węgobork znalazł się  w obwodzie Natangii.

                                       

        W 1701 r. starostwo w Węgoborku wchodziło w skład kamery wojenno - skarbowej 

                                      w Królewcu,

                                         Od 1808 r.  w rejencji gąbińskiej.            

                                                

                                 Od 1818 r   powiat   Landkreis Angerburg o pow.  929 km2 

                                                     w ramach rejencji gąbińskiej                                                                                                           


                                                                         

                     4 marca 1945 obszar powiatu węgoborskiego zostaje przyłączony do Polski 

                    – wchodzi w skład okręgu mazurskiego (od 29 maja 1946 woj. olsztyńskie)

        1945-1946 – przyłączenie do powiatu  pd.skrawków zlikwidowanych pow. gierdawskiego

                                    i darkiejmskiego – zwiększenie pow. do 1123 km2

                         październik 1945 – podział powiatu węgoborskiego na 10 gmin wiejskich

                                            1954 – podział powiatu  na 19 gromad

               1973 – przywrócenie podziału na gminy (w pow. węgorzewskim – Węgorzewo, Budry,

                                                     Kruklanki, Pozezdrze i Węgielsztyn)

                                    1975 – likwidacja powiatów, w województwie suwalskim


                                1999 r – przywrócenie powiatów,  w składzie powiatu giżyckiego

                                                2002  r ponownie powiat węgorzewski

                     z części ówczesnego powiatu giżyckiego ( gminy Węgorzewo, Budry i Pozezdrze)


                                                             ********************

                                               Miasto i Gmina Węgorzewo

                          położona w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

                                           Największa gmina powiatu węgorzewskiego. 

                           Graniczy z gminami: Budry, Pozezdrze, Giżycko, Kętrzyn, Srokowo.

                                       Powierzchnia  - 341,47 km² 

                                                                         Herb miasta


  został nadany miastu przez księcia Prus Albrechta Fryderyka podczas lokacji miasta w 1571. 

Miasto nosiło nazwę Angerburg, od pobliskiego zamku.

 Przywilej przyznał miastu prawo posiadania i używania pieczęci oraz określił wygląd i barwy 

herbu miejskiego.

                         Węgorzewo leży na Mazurach, w historycznych Prusach Dolnych,

                                                  na obszarze dawnej Galindii

                                                                 Flaga miasta                       

               Między 1260 a 1283 rokiem obszar został opanowany przez Krzyżaków 

               , którzy w 1312 zbudowali w pobliżu miejsca wypływu Węgorapy z Mamr 

                             drewniany zamek,  zwany Angerburg,

                  staropruskiego Angerapp i oznacza "rzekę w której żyją węgorze"

                 W 1412 roku otrzymała prawa miejskie – miasto nazwano od zamku Angerburg

              W 1945 miasto włączone zostało do Polski pod nazwą Węgobork (od 1946 Węgorzewo)

                  W latach 1945–1975 i od 2002  miasto pełni funkcje miasta powiatowego.

                                                 Od  1992   - miasto i gmina

 

                                                                    **********

                                                        Gmina Budry 

                     gmina  w północno-wschodniej części powiatu węgorzewskiego. 

                                                10 km na północny wschód od Węgorzewa

                                                          Leży w Krainie Węgorapy

                               Graniczy z gminami: Węgorzewo, Pozezdrze, Banie Mazurskie.

                                      Powierzchnia - 175,02 km² 

                                                                        Herb gminy

                                                      od  ?

                       Obszar obecnej gminy  historycznie był północnym krańcem  Mazur

                      Pierwsze wzmianki o Budrach pochodzą z pierwszej połowy XVI wieku, 

                                             pojawiały się pod nazwą Buderne

              Wieś założona została w 1565 r. przez Jana Mixę z nadania Albrechta Hohenzollerna

                                            1874-1945 Amtsbezirk Budder

                     1899 -1945 stacja  (Bahnhof Buddernna linii  kolejowej Angerburg-Goldap

                                                                

                                                       

             Od 18 listopada 1945 Budry były siedzibą gminy do której należało 8 wsi sołeckich

                          Obecną nazwę administracyjnie zatwierdzono 12 listopada 1946.

                       VII.1947 umieszczanie   przymusowych przesiedleńców z akcji "Wisła".

 

                                                     1946 -.1954 Gmina Budry

                                                  1954 -1972   Gromada Budry

                                                     1973- reaktywowanie gminy

                                                        1975–1998 do woj.suwalskiego

                                                         1999-2001 w powiecie giżyckim.

Sołectwa

 Brzozówko, Budry, Budzewo, Góry, Grądy Węgorzewskie, Olszewo Węgorzewskie, Ołownik, Pawłowo, Piłaki Małe, Popioły, Sąkieły Małe, Sobiechy, Wężówko, Więcki, Wola, Zabrost Wielki. 

 

                                                                     *********

                                                     Gmina Pozezdrze 

                 położona na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i pojezierza 

               wschodnio- mazurskiego.  Prawie połowę powierzchni zajmują lasy i jeziora. 

                  Graniczy z gminami: Węgorzewo, Budry, Banie Mazurskie, Kruklanki, Giżycko.

                                     Powierzchnia- 177,3 km²

                                                 Herb

                                                brak

 

                                                     Wieś założona  w 1543 r

 Nazwa Pozezdrze pisana była na różne sposoby ( Possiesser, Possesern, Poseesern, Pozerdren, Possessern.

                                                         

 

             W 1938 roku wieś nazwano Grossgarten a po II Wojnie Światowej przywrócono

                                              nazwę staropruską pisaną w wersji spolszczonej                                                                                                        
                      W czasie II wojny światowej obok Pozezdrza wybudowana

                                        została kwatera Himmlera ( „Hochwald”)

                                                     1954-1972  Gromada Pozezdrze

                                                      


                                             1973- reaktywowanie gminy Pozezdrze

                             1 .VI. 1975 r gmina  bezpośrednio częścią woj. suwalskiego

 

                       Od  1 .I. 1999 r. w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim.

                        Od 1 .I.2002 gmina  w składzie reaktywowanego powiatu węgorzewskiego.

 Sołectwa: Gębałka, Harsz, Jakunówko, Kolonia Pozezdrze, Krzywińskie, Kuty, Pieczarki, 

             Piłaki Wielkie, Pozezdrze, Przerwanki, Przytuły, Radziszewo, Stręgielek, Wyłudy.

 

                                                                           *******

                                                         Znaczki pocztowe

                                                     Królestwo Prus

                                                                            1850-1867

                                    Północnoniemiecki Związek  Pocztowy

                                                                               1868-1871

                                                Rzesza Niemiecka

                                                                             1872-1945                                                     ****

                                         Znaczki polskie

                                                 od 1945 r


 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz