piątek, 5 listopada 2021

Ober-Ost

                                              Obszar Głównodowodzącego Wschodu 

                                             niem. Gebiet des Oberbefehlshabers Ost

 Niemiecka administracja okupacyjna, zwana potocznie Ober-Ost , została utworzona w 1915 r.,

 po wyparciu wojsk rosyjskich z terenów guberni grodzieńskiej, kowieńskiej, kurlandzkiej,

 suwalskiej i wileńskiej.

                                                             Powierzchnia -108 808 km²

                                                    Kwatera główna -Königsberg (Królewiec)



            

                                Głowa terytorium  -Naczelny Dowódca - Leopold Bawarski

                                         Prinz Leopold von Bayern  (1846-1930)

                                           Od  29 sierpnia 1916 -3 marca 1918 r

                                                                     *****

          Na ziemiach sąsiadujących z Prusami Wschodnimi utworzono sześć okręgów 

                administracyjnych ( Verwaltungberzik)  składające się na obszar Ober-Ost, tj.:

  • Kurlandia,
  • Litwa – na obszarze dawnej guberni kowieńskiej,
  • Wilno – Wileńszczyzna bez wschodnich krańców na lewym brzegu Dźwiny i Drui,
  • Grodno – północna część guberni grodzieńskiej,
  • Białystok – zachodnia i południowa część guberni grodzieńskiej,
  • Suwałki – na obszarze dawnej guberni suwalskiej.

              Następnie okręgi były łączone, tak iż w  marcu 1917 r. istniały już tylko okręgi: 

                                               Kurlandia, Białystok-Grodno i Litwa. 


                                                                            ****

                                                          Verwaltungberzik Kurland

                okręg utworzony pod koniec 1915 r. w ramach zarządu Ober-Ost na okupowanych

                               przez wojska niemieckie  obszarach dawnej guberni kurlandzkiej.

                                                         Powierzchnia - 19 139 km²  .

                                                              Ośr. adm.  -Mitawa


 Okręg stał się podstawą dla utworzenia w 1918 roku przez Niemców bałtyckich efemerycznego Księstwa Kurlandii i Semigalii ( Herzogtum Kurland und Semgallen )-8.III.1918- 22.IX.1918

                     Jego terytorium zostało włączone do Republiki Łotwy

                                                                **************

                                                         Verwaltungberzik Litauen

     okręg utworzony w ramach zarządu Ober-Ost na okupowanych przez wojska niemieckie 

                         obszarach dawnej guberni kowieńskiej z siedzibą w Tylży.

             16 kwietnia 1916 r. siedziba okręgu została przeniesiona z Tylży do Kowna.

                16 marca 1917 r. okręg połączono z dotychczasowym okręgiem Wilno-Suwałki 

                                        w nowy okręg Litwa z siedzibą w Wilnie.

       Okręg obejmował wówczas obszar dawnych guberni wileńskiej, kowieńskiej i suwalskiej

                                                                            1918

 1 stycznia 1918 z okręgu wyłączono powiaty suwalski i augustowski i przekazane pod nowo

 utworzony Wojskowy Zarząd Powiatowy Suwałki (Militärkreisverwaltung Suwalki)

 1 lutego 1918 r. do okręgu przyłączono obszar zniesionego okręgu Białystok-Grodno

 Okręg dzielił się wówczas na dwa podokręgi w granicach dotychczasowych okręgów 

Litwa i Białystok-Grodno o nazwach Litwa Północ (Litauen, Bezirk Nord)

 i Litwa Południe (Litauen, Bezirk Süd). 

     Terytorium okręgu stało się bazą dla proklamowania 16 lutego 1918 Królestwa Litwy.

                               (istniało  do 2 listopada 1918)

                 2 listopada 1918 zniesiono monarchię i proklamowano republikę 

 

                                                                 ******

                                              Verwaltungberzik Bialystok-Grodno

 okręg  utworzony 1 listopada 1916 r. w ramach zarządu Ober-Ost na okupowanych przez

 wojska niemieckie obszarach dawnej guberni grodzieńskiej i częściowo wileńskiej, z połączenia dotychczasowych okręgów Białystok i Grodno

                                                          Powierzchnia  - 26 394 km²

                                                               Ośr adm. -Białystok

                    1 lutego 1918 r. okręg Białystok-Grodno został połączony z okręgiem Litwa

                                           w jeden okręg Litwa (Litauen, Bezirk Süd)

            a następnie, 16 lutego 1918, wszedł w skład nowoproklamowanego Królestwa Litwy.                

             Na podstawie zawartej w Białymstoku umowy Wojsko Polskie zostało dopuszczone 

                                  na terytorium Ober-Ost przez Niemców  9 lutego 1919 roku.

                                                                      ***********

                                                               Znaczki pocztowe

                                              15 stycznia 1916 roku oficjalnie powołano do życia
                                                           Postgebiet OberOst

                                             Od   15.I. 1916- nadruk na znaczkach Niemiec

                                                     Postgebiet Oberbefehlshaber Ost



                                                            w obiegu do 28.XII.1918 r

                                                                      ***********

                                                                  Jedn. monetarne

                                                           Rubel rosyjski do 1916 r

                                                               Ostrubel    od   1916

                                                              Ostmarka  od 4. IV. 1918 

                                                                       ********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz