poniedziałek, 1 listopada 2021

Świętochłowice

  miasto na prawach powiatu, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim,

 w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Miasto leży nad rzeką Rawą, w południowej części Wyżyny Śląskiej – Wyżynie Katowickiej. 

 Świętochłowice graniczą od północy z Bytomiem, od zachodu i południowego zachodu 

z Rudą Śląską, a od wschodu i południowego wschodu z Chorzowem.

  Najmniejsze z miast na prawach powiatu pod względem zajmowanej powierzchni – 13,31 km²

 

                                                                        Herb

                                                       

                           przyjęty  Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/103/95 z 30 sierpnia 1995 .

                                   Herb  zaprojektowany przez Szymona Kobylińskiego.

                     Tarcza  dwudzielna w słup i kolejno jej lewa strona dwudzielna w pas.

 Po prawej (heraldycznie) stronie na błękitnym tle złoty półorzeł górnośląski patrzący w prawo,

 z czerwonym językiem. Po lewej stronie, w górnej części, na czerwonym tle złoty herb górniczy, 

a w dolnej części, także na czerwonym tle – złote koło wodne (albo koło zębate)

Złoty półorzeł nawiązuje do przeszłości związanej z Piastami górnośląskimi, dawnymi władcami tych ziem. Herb górniczy i koło zębate (albo koło wodne) to symbole przemysłu ciężkiego, 

któremu gmina i powiat zawdzięczały swój rozwój.


                                                                              Flaga

                                                                             *****
                                                     Dawne pieczęci gminne i herby miasta

 
                                                                          ******

                                                                              *******

                              Dzielnice: Centrum, Chropaczów, Lipiny, Piaśniki, Zgoda.

                .Historyczne gminy: Świętochłowice (Schwientochlowitz) , Lipiny (Lipine), 

                                  Chropaczów (Schlesiengrube).

              Świętochłowice oraz Chropaczów mają rodowód średniowieczny –

                                     wzmiankowane są odpowiednio: 1313 i 1295.

                       Lipiny powstały w wieku XVIII, Piaśniki i Zgoda w XIX w.

          W okresie międzywojennym gmina Świętochłowice były siedzibą władz powiatowych

                        (woj. Śląskie), do której włączono Zgodę, Lipiny i Chropaczów (1929).

             W 1947 roku gmina otrzymała prawa miejskie, a cztery lata później Świętochłowice, 

                    Chropaczów i Lipiny połączono w jeden organizm miejski.

                                                                      ************

W początkowym okresie istnienia Świętochłowice składały się z dwóch odrębnych osad:

 Małych Świętochłowic (nazywanych też Świętochłówkami) oraz Świętochłowic zwanych

 Dużymi Ostatecznie zespolenie Świętochłowic “Dużych” i “Małych” nastąpiło w 1790 r., 

gdy w ich posiadanie wszedł Józef von Lippa.

 Po nim majątek obciążony długami przejął Jan Porembski (1817), zaś po 10 latach przeszedł na własność Emila von Rheinhabena, w końcu, w 1828 r. tereny te nabył właściciel Chropaczowa

 – Karl Lazarus Henckel von Donnersmarck

W poł XIXw  nastąpił gwałtowny rozwój  górnictwa węglowego oraz  hutnictwa żelaza i cynku

 co spowodowało, że Świętochłowice przekształciły się z gminy wiejskiej w przemysłową

 Do 1922 r. gminy Świętochłowice, Lipiny i Chropaczów należały do powiatu bytomskiego.


                          1921 r. plebiscycie utworzono w 1922 r. powiat świętochłowicki

                                             1922-1939,1951-1975  siedziba powiatu

                   1 stycznia 1947 r. gmina Świętochłowice otrzymała prawa miejskie, 

                     zaś 17 marca 1951 r. stały się miastem wydzielonym na prawach powiatu.

                                Do miasta zostały przyłączone gminy Lipiny i Chropaczów

                                                      


                                                                           ***

                                                            Chropaczów

                                                       − dzielnica Świętochłowic

                      jest najstarszą i najwcześniej (1295) wzmiankowaną częścią obecnego miasta

                                                  1909−1922, 1939−1945 Schlesiengrube

                                                                         wersja  1995 r

                           Herb Chropaczowa  wzorowany  jest na pieczęci gminnej z XIX w (1867)

                         Przedstawia postać św. Jana Nepomucena stojącego pod kapliczką 

                                              w kolorze żółtym na niebieskim tle.                     

                              7 lipca 1909 dekretem króla pruskiego zmieniono nazwę gminy

                                             na Schlesiengrube (od nazwy kopalni)          

                                    1922-1939 gmina w powiecie świętochłowickim

                                       , od 1950 do 1951 roku samodzielne miasto, 

                                      1 czerwca 1951 roku włączone do Świętochłowic.

                                                        

                                                                       ***********

                                                          Znaczki pocztowe

                                                                    Królestwo Prus

                                                                           1850-1867


                                                           Związek Północnoniemiecki

                                                                          1868-1871

                                                                          Niemcy

                                                                  1872-1920 ,1939-1945

                                                                  

                                                                              *****

                                                                        Plebiscytowe

                                                                         1920-1922

                                                                          Lipiny                                                                             *****

                                                             Znaczki polskie

                                                                    1922-1939,1945

                                                                                                                                                                                                Lipiny

                                                                                 **  

                                                                
     
                                                                           *****Brak komentarzy:

Prześlij komentarz