sobota, 14 maja 2022

Zakup Luizjany

                                                     Zakup Luizjany (Sprzedaż Luizjany)                                  


                                           Zakup Luizjany (ang. Louisiana Purchase)

               lub Sprzedaż Luizjany (fr. Vente de la Louisiane) – transakcja zakupu Luizjany

   przez Amerykanów, do której doszło w 1803 pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Francją.

    Za Luizjanę w tym czasie uznawano 1/3 środkowej części dzisiejszego USA oraz część Kanady.

                                      

      Zakupione ziemie niemal podwoiły powierzchnię ówczesnych Stanów Zjednoczonych, 

                              czyniąc z nich jedno z największych państw na świecie.

     Ostatecznie z zakupionych terenów powstało 13 nowych stanów USA i stanowią one niemal

                                  25% obecnej powierzchni Stanów Zjednoczonych

                  Stany Zjednoczone scedowały część zakupu Luizjany Wielkiej Brytanii

                                            w traktacie z 1818 roku .

                           Ta część  leży powyżej   49° N  w części dzisiejszej

                                               Alberty i Saskatchewan .

                                                                     ***

 Pod kontrolą francuską od 1682 do 1769 i 1801 (nominalnie) do 1803 obszar został 

                nazwany na cześć króla Ludwika XIV przez francuskiego odkrywcę

                                      René-Roberta Caveliera, Sieur de la Salle .


 Pierwotnie obejmował rozległe terytorium, które obejmowało większość dorzecza rzeki Missisipi 

 i rozciągało się od Wielkich Jezior do Zatoki Meksykańskiej i od Appalachów do Gór Skalistych .


                 Francja sprzedała Luizjanę  Stanom Zjednoczonym za 15 milionów dolarów

                                                     (czyli 80 milionów franków).

       Środki na ten cel pożyczył Amerykanom (z 6% oprocentowaniem) angielski Barings Bank, 

            pomimo tego, że Wielka Brytania znajdowała się wówczas w stanie wojny z Francją.

                                                    

                                                                        **********                                                                         

                                     

                                

                                                           Znaczek Seszeli   

                                             

                    

                                                                 *****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz