poniedziałek, 2 maja 2022

Rejony obwodu kaliningradzkiego cz.6

               

                                                   Rejon  czerniachowski

                                                             Черняховский район
                                                   Черняховский муниципальный округ

 

                           położony jest w  środkowej części obwodu kaliningradzkiego     

            Graniczy od pn . z rejonami niemańskim i sławskim, na wsch. z rejonem gusiewskim 

              na pd-zach prawdinskim i gwardiejskim. Na południu  graniczy z rejonem ozierskim.

                                                            Powierzchnia -1285 km² 

                                                        Ośrodek  adm. - Czerniachowsk.

                                                                                       Herb

                

                                                                         wersja od 31.X. 2019 r

                                                                                 (bez liter G F)

                                                                                         ******                                                     

                                                             

                                                                         wersja przyjęta 

                                                                   19 kwietnia 2002 roku .

                          Litery „G”. i „F.” oznaczają inicjały margrabiego Jerzego Fryderyka  

                                          Hohenzollerna (niem. Georg Friedrich I)

                         który 10 października 1583 r. nadał prawa miejskie  Insterburgowi


                                                                            Flaga

                                                                        ***********                                                

 

  

                                                                            *******                               

                                                    dawn. niem. Insterburg, pol . Wystruć

              W 1336 Krzyżacy, na miejscu zdobytej pruskiej warowni Unsatrapis, wznieśli

                         zamek nazwany (Insterbarg , Insterberg  „ad castrum Insterburg“.

                                            (1336 Instirburg, 1540 Insterburgk)

, który stał się ośrodkiem, z którego prowadzono dalsze akcje zbrojne przeciwko Litwie.

                            Zamek był siedzibą komturii, a od 1347 prokuratora.

                U stóp zamku rozwinęła się osada, która w 1541 uzyskała prawo targu,

                                     a 10 października 1583 prawa miejskie.

 

                     1818-1945 siedziba powiatu (Kreis) i wszedł w skład rejencji Gumbinnen

 
                                                        

                                                                                                                                        

                                                           Herb  Landkreis Insterburg

                  22 stycznia 1945  miasto zostało zdobyte przez oddziały Armii Czerwonej

                                        
                      Rejon  (  Инстербургский район)  powstał 7 kwietnia 1946 r. jako

                                  część obwodu królewieckiego

                     7 września 1946 r. został przemianowany na obwód czerniachowski 

                                         jako część obwodu kaliningradzkiego 

           W  1946  r zmieniono nazwę miasta, na cześć generała Iwana Czerniachowskiego,

         dowódcy sowieckiej ofensywy na Prusy Wschodnie, który zginął pod Melzakiem 

                                            18 lutego 1945 r

                 Od 1 stycznia 2016 r - status  Czerniachowskiego  obwodu miejskiego


                                                

                                                                         *******

                                                           Rejon  Gurjewski

                                           Гурьевский район
                                                Гурьевский муниципальный округ

                     Rejon leży w zachodniej części obwodu, na Półwyspie  Sambijskim

                                                       wokół miasta Kaliningrad 

             Graniczy  na pn.-wsch. z  rejonem polesskim , na pn . sięga do   Zalewu Kurońskiego

                                        , na zach. graniczy z  rej. zielenogradskim

                            Na wsch. graniczy. z rejonem gwardiejskim, na południu sięga  do

                       Zatoki  Kaliningradzkiej  i sąsiaduje z  rejonem bagrationowskim                                  

                                                             Powierzchnia -1363 km²

                                                              Ośr. adm. -Gurjewsk

                                                                               Herb     


                                                                  przyjęty 30 maja 1997 r.

                          Drzewo symbolizuje   500-letni dąb w centrum Guriewska.

            Skrzyżowany pastorał , miecz i krzyż nawiązują  do  biskupstwa sambijskiego

        Kura  i kogut symbolizują  dużą fermę drobiu - która rozpoczęła działalność 16.VIII.1974 r.

                                       , a także, nowe życie.

                                                  

 

                                                                           Flaga

                                                                       **************

                                                  niem. Neuhausen, pol. Romnowo , Nowotki

            Pruska nazwa Romaw lub Ramawan ( święty las ) wskazuje na pogańskie miejsce kultu

                                  Obecna nazwa miasta  nadana ku czci gen.S.Gurjewa


                  Stiepan Sawieljewicz Gurjew ,ros. Степан Савельевич Гурьев ( 1902  -1945) 

                            – radziecki generał-major, Bohater Związku Radzieckiego (1945)

                                              który zginął podczas ataku na Pillau

                                                                *************

                 Tereny obecnego rejonu obejmują  historyczne  pruskie  krainy  - 

                          Sambia  (na pn od Pregoły) i  Natangi na południu


.                        Miasto  zostało założone w 1262 roku jako Neuhausen

               Neuhausen było własnością kapituły sambijskiej, która wybudowała tu zamek

                      Od 1525 był letnią rezydencją księcia Albrechta von Hohenzollerna

 

                                                  Od 1701 -w Królestwie  Prus

                   1818-1939   w powiecie królewieckim ziemskim (Landkreis Königsberg/Pr )

                    Powiat sambijski powstał w kwietniu 1939 z połączenia powiatu ziemskiego

                              Królewiec  z powiatem rybackim ( Kreis Fischhausen)                         


                                                    

                               30.I.1945 - zdobycie przez Armię Czerwoną  Neuhausen

                                    7.IV.1945    utworzenie  -Кёнигсбергский район

                              7 września 1946 r. przemianowany na rejon gurjewski

                              1953-  1960  przeniesienie administracji rejonu do   Isakowa

                                                      

                                W rejonie znajduje się cywilny port lotniczy Kaliningradu                                                                                           i  obwodu  Chrabrowo   (Powunden)

                                                              

                                                                               ********

                                                            Rejon Gwardiejski

                                                                    Гвардейский район
                                                      Гвардейский муниципальный округ

                          Rejon  położony jest w centralnej części obwodu kaliningradzkiego ,

             graniczy  od zachodu z  rejonami gurjewskim , od północy z polesskim , od południa 

                                             z prawdinskim , a od wsch. z czerniachowskim

                                    Przez rejon przepływa rzeka Pregoła  i jej dopływ Dejma

                                                            Powierzchnia -783 km²

                                                         Centrum adm. -   Gwardiejsk .

                                                                                  Herb

                                                                

                                                                od  21 kwietnia 2000 r

                                                     potwierdzony 21 września 2017 r

                   Herb przedstawia w polu błękitnym  pod złotym słońcem  dłoń wyłaniającą

                         się ze srebrnych chmur, trzymającą miecz ostrzem głowni w górę

                                     Miecz i słońce pojawiły się na pieczęci  wsi w 1628 r

                      W 1722 -Tapiau otrzymał prawa miejskie i herb z tym samym wizerunkiem.

                                                                             Flaga

                                                  

                                              W pierwotnej wersji herbu w promienistym słońcu 

                                                    widniało  hebrajskie  słowo „Jehowa”

                                                                           

                                                                             ******                                                                                                                                   

                     Nazwa od Tapiow (1255)   do  niemieckiej nazwy Tapiau, udokumentowanej

                                                          od  1684 r                    

                                            Polska nazwa miasta  - Tapiawa

               W Tapiewie często bywał książę pruski i polski lennik Albrecht Hohenzollern,

                                                   który zmarł tu w 1568 r      

   W  1657 r  w Welawie  (Wehlau)  miało miejsce podpisania traktatów welawsko-bydgoskich.

               (  zniesienie zależności lennej Prus Książęcych względem Rzeczypospolitej)

                 

                                                                    Herb Welawy

                       Prawa  miejskie  od 6. IV. 1722 r.( król pruski Fryderyk Wilhelm I )

                              Większość obecnego  rejonu  od 1818 do 1945 r. była częścią .

                                                     powiatu  welawskiego  ( Kreis Wehlau)

                                                       

                                25 stycznia 1945 Tapiau zostało zajęte przez Armię Czerwoną

                              7 kwietnia 1946 roku jako   Rejon Tapiauski   (Тапиауский  район)                                    

                           7 września 1946 r. Tapiau zostało przemianowane na Gwardiejsk ,

                                           a rejon na   gwardiejski

                                     1963-1965 właczenie do rejonu poleskiego                       


                                     

                                                                

                                                                       *********

                                                           Rejon   Polesski

                                                     Полесский административный район

                                                        Полесский муниципальный округ 

                          Rejon leży w  północnej części obwodu, nad Zalewem Kurońskim,

                         , na północnym wschodzie i wschodzie graniczy z  rejonem  sławskim ,

                      na południowym wschodzie - z czerniachowskim , na południu - z  gwardiejskim ,

                                                  na zachodzie - z  gurjewskim 


                                                             Powierzchnia - 834,3 km²

                                                                 Ośr adm.  -Polessk

                                                                              Herb

                                                              Od  19 kwietnia 2002 r

                         Na tarczy w polu srebrnym zielone drzewo, z chmury wyłania się ręka

                                                       trzymająca róg myśliwski.

               Ręka Wszechmogącego z rogiem myśliwskim, błogosławiąca przyrodę Polesia; 

                      w centrum - zielony dąb, król europejskiej flory, stojący na  równinie, 

     . Dąb był świętym drzewem czczonym przez mieszkających tu pierwotnie pogańskich Prusów.

                                  Dąb pruski był zwykle poświęcony  Perkunowi 

        Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa drzewo zostało poświęcone patronowi podróżników, 

                                                     świętemu Jodokowi (Jodokus).

 


                    28 lipca 1642 r. elektor Fryderyk Wilhelm nadał osadzie Labiau prawa miejskie

                                          W 1818 r. Labiau stało się centrum powiatu

 

                                                                  Landkreis Labiau

  .                                                    została zajęta przez Armię Czerwoną,

                                     7 kwietnia 1946 r. w ramach obwodu królewieckiego powstał 

                                                          Лабиауский район

                                            7 września 1946 r.  został przemianowany na poleski

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                ****
                                    Rejon Zielenogradski

                              Зеленоградский административный район

                                Зеленоградский муниципальный округ

                 Rejon leży w zachodniej części obwodu, na Półwyspie Sambijskim,

                                      z dostępem do  Zatoki Kaliningradzkiej na południu      

                                             Mierzei Kurońskiej i bagiennych gleb

                                      w pobliżu  Zalewu Kurońskiego  na  pn-wsch.                                  

                                               Na pn. graniczy z Litwą.

                    Graniczy   też z rejonami swietłogorskim ,bałtijskim , jantarnym , swietłowskim,

                                           gurjewskim i miastem Kaliningrad                         

 

                                                          Powierzchnia  - 2016 km² 

                                                          Ośr. adm.  Zielenogradsk.

                                                                               Herb

                                       .                            zatwierdzony w 2003 r.

                   Wieniec  dębowy  nawiązuje  do niemieckiej nazwy  miasta  Cranz (wieniec

                    Wędzona na szyszkach sosnowych  flądra była regionalnym przysmakiem.

                                       

                                                                            Flaga

                                                                           *******

                                                                       Herb w 2011r

                                                                            *******

                                                                    28 kwietnia 1937 r.      

                  Rogi są symbolem Mierzei Kurońskiej, u podnóża której znajduje się Kranz.

                                Zatoka o tej samej nazwie zawsze obfitowała w flądry. 


                                                                         ******

                                             niem. Cranz, pol. hist. Koronowo, Kranc

                   Cranz, pierwotnie Cranzkuhren, wywodzi się od staropruskiego słowa „ krantas ”,

                                             co oznacza „wybrzeże”         

                          Po opanowaniu przez zakon krzyżacki otrzymała nazwę Cranz

   

                         W latach 1816-1895 jako das königliche Bad, czyli królewski kurort.

                                                           1875 r gmina wiejska  

                                    do  1939 w powiecie rybackim ( Kreis Fischhausen)

                                       1939 - 1945 w powiecie sambijskim ( Landkreis Samland) 

 

                                                          została zajęta przez Armię Czerwoną,

                                       7 .IX. 1946 r. przemianowany  na  rejon nadmorski 

                                                        Obwodu Kaliningradzkiego

                                

                                     W 1946 został przemianowany na Nachimowsk,

                                    w 1947 otrzymał obecną nazwę Zielenogradsk.

                       Od 1947 r. centrum administracyjnym  rejonu zielenogradskiego,

                                                         1946–1962     Rajon Primorski


                                                                     ****************

                                                               Znaczki pocztowe

                                                                             Prusy

                                                                          1850 -1867


                                                                       **********

                                                     Związek Północnoniemiecki                                                                                                                                     1868-1871


                                                                             Niemcy

                                                                             1872-1945

 
                                                                    **************

                                                                            ZSRR

                                                                         1945-1991

                       Znaczek  poświęcony gen.Iwanowi Daniłowiczowi Czerniachowskiemu

                                   którego imieniem nazwano  miasto   Insterburg (Wystruć)                                                                             

                                                                          Zielenogradsk

                                                                         *********

                                                                   Fed. Rosyjska

                                                                           Od 1991                   W 1818  w Insterburgu  (obec. Czerniachowsk) zmarł rosyjski feldmarszałek 

                                                          Michaił Barclay de Tolly

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz