wtorek, 10 maja 2022

Alberta

 Alberta -jedna z trzech prowincji preriowych ,leży w zachodniej części Kanady 

,sąsiaduje z Kolumbią Brytyjską na zachodzie , Terytoriami Północno-Zachodnimi na północy

(wzdłuż 60° N), Saskatchewanem   (110° W) na wschodzie i stanem Montana  (49° N) 

 na południu

 Powierzchnia w większości wyżynna (Wielkie Równiny), na południowym zachodzie G. Skaliste; klimat umiarkowany wybitnie kontynent., na południu — ciepły, na północy — chłodny;

 Głowne . rzeki .: Peace, Athabaska, Saskatchewan Północny, Saskatchewan Południowy;

 liczne polodowcowe jeziora, na północno-wschodniej granicy jez. Athabaska;

 Naturalną szatę roślinną stanowią w części południowej i środkowej prerie (w dużym stopniu zajęte pod uprawy), na północy i w górach — lasy iglaste; duże kompleksy czarnoziemów stepowych w części południowej.                            


                                                                            *******

                                                          Province of Alberta

                                                            Powierzchnia - 661 848 km²

                                                                 Stolica - Edmonton

                                                         Język urzędowy -  angielski.

                                                                    Ludność 4,2 mln

           

                                                                            ******

                                                                            Herb

                                                          

                                                Oficjalnie nadany przez króla Edwarda VII 

                                                 30 maja 1907 , ponownie 15 stycznia 2008 r.

                                               W 1980 r dodano trzymaczy herbu i motto

                             Pod krzyżem św. Jerzego (symbol Anglii) pokazano główne cechy

                                                                  krajobrazu Alberty

                   Ośnieżone góry nawiązują do Gór Skalistych, a zielone wzgórza do podgórza.

                            Trawiaste prerie i pole pszenicy nawiązują do rolnictwa.

                                   

                                 Bóbr jest symbolem handlu futrami, który prowadziły kompanie 

              Północno-Zachodnia i   Kompania Zatoki Hudsona na terytorium obecnej prowincji

                                Lew jest symbolem królewskim, a  widłoróg  amerykański

                         ( Antilocapra americana ) występujący  w południowej  części  Alberty  

                               jest najszybszym zwierzęciem  Ameryki Północnej.

                     Dzika róża ( Rosa acicularis ) jest oficjalnym kwiatem Alberty (od 1930 r)

                                          Motto  Fortis et Liber  oznacza „silny i wolny”.


                                                                              Flaga

                                                                     od 1. VI.1968 r


                                                                         1907-1968


                                                                            ******

                                                                       Edmonton

                                                                      City of Edmonton

                                                                               Herb


                                                               od  8 października 1995 r.


                                    Słońce - symbolizuje  dużą ilość słońca w Edmonton. 

                                             Latem jest tu  18 godzin światła słonecznego

                              Skrzydlate koło - symbol Edmonton   jako  węzeł komunikacyjny – 

                                                   kolejowy, drogowy i lotniczy.

                                Faliste  pasy - symbolizują rzekę North Saskatchewan .  

                                               Snop symbolizuje rolnictwo.

                                 Trzymacze :

          Traper -  reprezentuje przeszłość miasta jako faktorii handlowej  Kompanii Hudsońskiej  

                  Atena , bogini mądrości symbolizuje miasto jako  ośrodek naukowo-kulturalny,

                                     zwłaszcza Uniwersytet Alberty (od 1908 r)

                    Dewiza    Industry – Integrity – Progress ( Przemysł -Prawość-  Postęp)

                                           Za tarczą berło symbolizujące  stołeczność miasta

                                                                             Flaga


                 Edmonton zostało założone w roku 1795 jako osada  (Fort Edmonton) związana

                              z handlem futrami – faktoria handlowa Kompanii Hudsońskiej    

                           Została nazwana na cześć Edmonton w Middlesex w Anglii.

                                                1830-1832  w obecnej lokalizacji

.                                         W 1892 r. osada zyskała prawa miejskie,

                                      a w 1905 r. została oficjalną stolicą prowincji Alberta.

                                     

                                                                               ******

Nazwa Alberta odnosząca się wcześniej do dystryktu Alberta została wybrana dla upamiętnienia księżnej Louise Caroline Alberty ( 1848–1939)  czwartej córki królowej Wiktorii.

Była żoną Johna Campbella, markiza Lorne , generalnego gubernatora Kanady (1878–83). 

 

                                                                     *************

 

Teren migracji i tworzenia się kultur indiańskich, a następnie od połowy XVIII w.

 teren eksploracji łowieckich i handlowych kompanii, najpierw francuskiej

 La Compagnie du Nord, potem brytyjskich Północno-Zachodniej i Kompanii Zatoki Hudsona. 

 

 W 1778 r. handlarz futer Peter Pond założył pierwszą placówkę handlową w granicach 

współczesnej Alberty.

Faktorie handlowe Kompani Zatoki Hudsona i Kompanii  Północno-Zachodniej powstawały

wzdłuż rzek  Athabasca,North Saskatchewan i Peace

1859 - niezorganizowane terytorium między Kolumbią Brytyjską a Oceanem Arktycznym 

oraz między Alaską a Ziemią Ruperta zostało przejęte przez Wielką Brytanię i nazwane 

Terytorium Północno-Zachodnie.

 


                                  1821-1870 obszar kontrolowany przez Kompanię Zatoki Hudsona

                                                                Herb Hudson Bay Company

      Skrajnie wysunięta na południe część Alberty była częścią francuskiego (i hiszpańskiego)

                  terytorium Luizjany i została sprzedana Stanom Zjednoczonym w 1803 roku.

                W traktacie z 1818 roku część Luizjany na północ od  49  równoleżnika

                                              została przekazana Wielkiej Brytanii .

                                 Od 1870   -przejście w ręce Dominium Kanady

             Po 1870  okres gwałtownej kolonizacji  aby zapobiec aneksji prerii przez USA

          1882 - utworzenie Alberty (  obejmujący południowe i środkowe obszary współczesnej

                          prowincji Alberty)   jako dystrykt  Terytoriów  Północno -Zachodnich


                     1.IX.1905 -utworzenie  prowincji Alberta  z dystryktów  Alberta i Athabasca

                            1947- odkrycie złóż ropy naftowej ( w Leduc, Redwater,i Pembina) 

 

                                                                    *************

                                                               Znaczki pocztowe

                                                   od 1870

             
                                                        Ernest Charles Manning (1908-1996)

                                            premier  rządu prowincji Alberta w latach 1943-1968

                                                                       ***********

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                               *******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz