niedziela, 29 maja 2022

Wyoming

                                 Stan w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych

                      Na północy graniczy ze stanem Montana, na zachodzie ze stanem Idaho,
                             na południowym zachodzie ze stanem Utah, na południu z Kolorado,

                                 a na wschodzie ze stanami Nebraska i Dakota Południowa.

                                    Wyoming swoim kształtem przypomina prostokąt

                                                   

                        Południowo-zachodnia część stanu położona jest w Górach Skalistych,

                                       a północno-wschodnia na Wielkich Równinach

                                                                             ******

                                                             Stan  Wyoming

                                                                  State of  Wyoming

                                                               Powierzchnia -253 335 km²

                                                                  Stolica - Cheyenne

                                                                         Pieczęć stanu      

                                                                      od   1893 roku,

                                                                   ponownie 15.II.1921.

                       upamiętnia fakt, że Wyoming był pierwszym miejscem w USA, w którym kobiety

                                                        otrzymały prawo do głosowania (1869)

                  Warto podkreślić, że nie był wtedy stanem, lecz zorganizowanym terytorium. 

         Terytorium Wyoming było zalążkiem stanu, który stał się pełnoprawnym stanem w 1890 r. 


                            Kobieta trzyma wstęgę z napisem "Equal Rights (równe prawa).

                    Dwaj mężczyźni symbolizują główne zawody - hodowlę bydła i górnictwo.

                                                   Kaganki na filarach są symbolem edukacji.

                 Na zwojach otaczających  dwa filary  napisy-  Livestock (Hodowla),  Grain (Zboże).

                                                              Mines (Kopalnie),Oil (Ropa)

                                                                                 ******                                                                           *********

                                                          Pieczęć Terytorium Wyoming

                                                                         od 19.V. 1868

                                                                       od 9.XII.1869 r

                                                      łacińska sentencja  " Cedant Arma Togae

                                                             -  niech oręż ustąpi przed togą

                                                                                *****

                                                                              Flaga

                                                             Od 31 stycznia 1917 roku.

 upamiętnia Indian i krew pionierów (czerwony), czystość i prawość (biały) oraz niebo i odległe 

                               góry, wierność, sprawiedliwość i męskość (niebieski). 

Bizon amerykański jest symbolem fauny, a pieczęć na nim nawiązuje do wypalania znaków                 własnościowych przez hodowców bydła.

 Pieczęć na na bizonie to  wielka pieczęć stanu Wyoming

                                                                *******

Przed odkryciem tych terenów dla Europejczyków region, znany dziś jako stan Wyoming,               zamieszkiwało kilka grup Indian, takich jak Wrony, Arapaho, Lakota czy Szoszoni. 

Francuscy traperzy przemierzali północną część stanu już pod koniec XVIII wieku, jednak 

dopiero w 1807 został on opisany przez Johna Coltera, członka ekspedycji Lewisa i Clarka.

                   Jego opis okolic Yellowstone został uznany za zmyślony.

Podróżnik Robert Stuart, wraz z sześcioma towarzyszami, wracając z miejscowości Astoria

                              w 1812 odkrył  -Przełęcz Południową. 

               Wydarzenie to okazało się przełomowe dla ekspansji Amerykanów na zachód. 

                W późniejszym okresie przez przełęcz poprowadzono szlak oregoński.


          W 1850 James Bridger, odkrył przełęcz nazwaną później od jego nazwiska (Bridger Pass), 

                         która została w 1868 wykorzystana przy budowie Union Pacific Railroad 

                                     (obecnie przebiega tam  - Autostrada międzystanowa nr 80

             Bridger podróżował również po Yellowstone, i podobnie jak relacje Johna Coltera, 

                   jego opowieści uważano za zmyślone

Południowo-zachodni obszar stanu był częścią hiszpańskiego imperium, a następnie Meksyku, 

           do 1848, kiedy to – po wojnie amerykańsko-meksykańskiej – ziemie te przyłączono 

                                                do Stanów Zjednoczonych.                  

 Region ten oficjalnie przyjął nazwę Wyoming w 1865, kiedy parlamentarzysta J.M. Ashley przekonywał Kongres do utworzenia rządu tymczasowego Terytorium Wyoming.

 Nazwę tę nadano dla upamiętnienia masakry w dolinie Wyoming w stanie Pensylwania 

                         w czasie wojny o niepodległość  (3 lipca 1778)

 Tak więc nazwa stanu wywodzi się z języka Indian zamieszkujących wschodnią część

        Stanów Zjednoczonych, gdzie oznaczała „równina wielkiej rzeki”   

           

 Części terytorium, które ostatecznie znalazły się pod jurysdykcją Wyoming, były  związane z terytoriami Waszyngtonu , Oregonu , Idaho , Dakoty , Nebraski i Utah i wcześniej należały

                      do ​​ Wielkiej Brytanii , Francji, Hiszpanii, Meksyku i Teksasu

                    

                                                 1854-część Terytorium Nebraski

                                              1861-1863 - cześć Terytorium Dakoty

                                                  1863 - część Terytorium  Idaho

                                                 1864-   część Terytorium   Montana

                                              15.IV.1869 - status Terytorium Wyoming                                   

                                       10 lipca 1890 r. Wyoming został  44 stanem USA

                                         

                                                           Stan  podzielony jest  na 23 hrabstwa


                                                                          ********

                                                                       Filatelistyka

 


                                                                               ****


 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz