środa, 12 lutego 2020

Luboml i znaczki


                                           Luboml
                                        Місто Любомль

                      – miasto na Ukrainie, w pd.-zach.części  obwodu wołyńskiego,
                                                      siedziba rejonu lubomelskiego.
                             Znajduje się w odległości około 17 km od granicy z Polską
                                               i około 52 km od granicy z Białorusią

                                                                             ***

                                                                       Herb miasta
                                                                     od 20.IV.2000 r

                                                                          ******
     

                                                                       Herb rejonu
                                                                  od  22 .XII.2000 r.
                                                               pop. 25.V.2001 r., 8.IV. 2005 r.

                                                                             *****
                                                                         Dawne herby


                                                                    Projekt z 1938 r

****
Nazwa  miasta  nawiązuje do
księcia wołyńskiego Włodzimierza Iwana ( Władimira Wasylkowicza
( po 1247 -zm.1288)
          Według kronik było to ulubione miasto księcia, które ufortyfikował, zbudował i ożywił. 
Luboml stał się jedną z jego rezydencji
                                                                       
                                                                     *********
                     Miasto królewskie lokowane w 1287 roku położone było w XVI wieku
                     w województwie ruskim.  Leży w historycznej ziemi chełmskiej.
                                         
                 Pierwsze wzmianki pochodzą z około 1287 roku z Latopisu Ipatiewskiego,
                        wymieniającego Luboml jako gród ruski należący do księcia halickiego.

                                          Od  1356(1431) - 1795 w granicach Polski
            1795-1915-  pod zaborem rosyjskim - w powiecie włodzimierskim guberni wołyńskiej.
                                  ( Владимир-Волынского уезда Волынской губернии)

                                                    Po wybuchu I wojny światowej
                                od 1915 r - 3.XI 1918 pod okupacją austro-węgierską

.                          Za II RP miasto było siedzibą  siedziba powiatu lubomelskiego
                        i gminy Luboml (17 gromad) w województwie wołyńskim
                                           


                                 Do 1939 była to obok miejscowości Bereźne miejscowość
                                  o najwyższym odsetku ludności żydowskiej w Polsce (91%).
.                                        Podczas okupacji niemieckiej populacja żydowska
                                                       została eksterminowana ( XI .1942)

                                      24 IX.1939- VI.1941 -okupacja ZSRR (Zachodnia Ukraina)
                                                              Любомльський район

                                         25. VI. 1941 r. -20.VII.1944  okupacja niemiecka
                                        (Reichskommissariat Ukraina  - Kreisgebiet Luboml )
                                                                
                                            16.VIII. 1945 r  ustalenie granicy PRL- ZSRR
                                                     

                                            Po wojnie  wszedł w struktury administracyjne
                                                  Związku Radzieckiego  (Ukraińska SRR)
                                                               
                                                               1951 -prawa miejskie
                                                     Od 1991-   w granicach niep. Ukrainy


                                                                      *********
                                                                   Znaczki

                                                              1858-1915  rosyjskie

                                                   Od 1915 -1918  austro-wegierskie

                               Usługi pocztowe zapewniła austriacka „K .u K. Etappenpostamt ”
                             Po pokoju brzeskim władze zezwoliły na korzystanie z austriackiego
                                                     urzędu etapowego w Lubomlu (nr 259)
                    Urząd ten przejął funkcje obsługi dla Lubomla i przeszło 120 okolicznych gmin
                                                 
                       Etapowe urzędy nie doręczały korespondencji, odbiór jej z urzędów i doręczanie                                                   adresatom organizowały  organa samorządu lokalnego
                                                 Magistrat podjął się służby doręczycielskiej.
                                                     
                                           Używano stempli z dopisaną ręcznie kwotą opłaty.

                                           We wrześniu  1918 zamówiono dla  tej poczty znaczki
                                  Wydrukowane  zostały przez spółkę poligraficzną Union w Pradze.
                                              Projektował je na podstawie fotografii ...?. Kaper                                                                             
                                         Znaczki przedstawiają lubomską  synagogę,  rynek,
                                           kościół  pw. Trójcy Przenajświętszej  (dwukrotnie)
                                         i  prawosławną cerkiew Narodzenia Bogurodzicy
******

                               


    Na wszystkich znaczkach znajdują się napisy: w języku polskim –  Poczta miejska w Lubomlu,
 po niemiecku – Stadtpost Luboml, w jidysz –  Shtotpost Luboml oraz cyrylicą – Minska Poczta Lubomni.
Napis w jidisz -   ליבעוונע     powoduje że , znaczki te  uchodzą  za   „żydowskie” 
Znaczki nie dotarły do Lubomla 
Cały nakład został sprzedany w Pradze  handlowcom  filatelistycznym 

Wydanie spekulacyjne,

                                                                                   ****
Koperta wydana z okazji 100 rocznicy lubomelskiego 
wydania znaczków
                                                               

                                                                           ****
                                                                 Okupacja niemiecka
                                                                        14.  XI.1941
                                                              z nadrukiem UKRAINE

                                                     

                                                                             *****
                                                                            lokalne
                                                                     IV -VI.1944
                                     4 znaczki urzędowe (?) z napisem 
                                                              Deutsche Hilfpost
                                                        Gebietskommissar Luboml

 

     

                                                                            ***

                                                 Znaczki poczty pomocniczej
                                                     Deutsche Hilfpost/Luboml (Ukraine)

                                     

                                                        


*****

                                                            1919-1939 znaczki  polskie                                                      1939-1941,1944-1992 znaczki  ZSRR                                                          Od  1.III.1992 r   znaczki Ukrainy


                                                                              ******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz