sobota, 1 lutego 2020

Badenia

Badenia (niem. Baden) – kraina historyczna w południowo-zachodniej części Niemiec.
Od 1951 roku wchodzi w skład kraju związkowego Badenia-Wirtembergia.


                  Od XI wieku posiadłość rodu Zähringen, od 1112 margrabstwo.
           (Hermann I został po raz pierwszy wymieniony jako margrabia z  z Baden)

     Nazwa Badenia  pochodzi od  miasta Baden-Baden, które powstało w połowie XII wieku.
 Słowo „baden" ( łażnia) pochodzi  od gorących źródeł, które były już znane Rzymianom jako
                                    „Aquae Aureliae” (Łaźnie Aureliusza).

 Przez małżeństwa, kupno i wymiany, niewielkie początkowo margrabstwo poszerzyło swe terytorium, uległo jednak od XIV w. podziałom dynastycznym.
 W wyniku sankcji pragmatycznej w 1515 nastąpił podział na Dolną Badenię (Baden-Durlach)  i Górną Badenię  (Baden-Baden).. Podział utrzymał się do 1771.

W okresie napoleońskim (1803–1810) Badenia powiększyła swe posiadłości (z 3,5 tys km²
do 11,5 tys. km²), m.in. o ziemie Palatynatu położone na prawym brzegu Renu (w 1803)
 i Bryzgowię (w 1806)


.                                      W 1806 uzyskała dla panującego tytuł wielkiego księcia.
                                           W latach 1806–1813 należała do Związku Reńskiego,
                                         a w latach 1815–1866 do Związku Niemieckiego.

                                 Na kongresie wiedeńskim Badenia zabezpieczyła swoje nabytki
                             w Bryzgowii i Palatynacie przed roszczeniami Austrii i Bawarii.
                             W 1835 przystąpiła do Niemieckiego Związku Celnego.
     W okresie wiosny ludów Badenia stanowiła główny ośrodek niemieckiego ruchu liberalnego.
                             W latach 1848–1849 dwukrotnie przeszła rewolucję.
                 W 1849 wielki książę opuścił kraj i wezwał na pomoc wojska pruskie
                       W 1866 Badenia walczyła po stronie Austrii przeciw Prusom,
                          a po klęsce Austrii wystąpiła ze Związku Niemieckiego.

W 1871 weszła w skład Cesarstwa Niemieckiego. Po I wojnie światowej w listopadzie 1918 roku abdykował ostatni wielki książę Fryderyk II, a Badenię ogłoszono republiką
 (konstytucja z 21 marca 1919).
Ostatni następca tronu Badenii ks. Maximilian von Baden był też ostatnim kanclerzem II Rzeszy.
 W Republice Weimarskiej i w III Rzeszy Badenia stanowiła do 1945 kraj związkowy.


Po II wojnie światowej była początkowo podzielona między strefy okupacyjne amerykańską i francuską. Z terytoriów okupowanych przez wojska francuskie utworzono kraj Badenia ze stolicą we Fryburgu, określany często jako Badenia Południowa, zaś położone na północy kraju terytoria pod okupacją amerykańską weszły w skład Wirtembergii-Badenii ze stolicą w wirtemberskim Stuttgarcie.

                                                

 Po utworzeniu Republiki Federalnej Niemiec w 1949 zorganizowano referenda, na mocy których Badenia Południowa wraz z Wirtembergią-Badenią i Wirtembergią-Hohenzollern weszły w kwietniu 1952 w skład nowego kraju Badenia-Wirtembergia.                                                                           *******
                                                  Wielkie Księstwo Badenii
                                           Großherzogtum Baden
                                                                      1806-1918

                                                              Powierzchnia -15 070 km²
                                                                  Stolica -Karlsruhe 
                                                                 dyn.pan.- von Baden

                                                                           *****
                                                                          Herb
                                                       
                                                                      1808–1918
                                                             Herb  znany  od 1243 r

               Margrabiowie z Baden pochodzili z  rodziny Zähringer, która w herbie używała
                                                                czerwonego orła w złotym polu.
                  Podział dynastii  na linie Baden-Baden (katolicki) i Baden-Durlach (protestancki)
                                                          nie wpłynął na projekt herbu.

                                                                          *****
                                                                           Flaga

Od 17 grudnia 1891 -1925, 1947-1952

Kolory flagi  odpowiadają kolorom  herbu margrabiów Badenii. 

1871-1891

****
Republika Badenii

                                                                          1918-1945

                                                                Badenia Południowa
                                                                       Land Baden

                                                             stolica -Fryburg Bryzgowijski 


                                                                          1947-1952
*******

Wirtembergia-Baden
 Land Württemberg-Baden
1946-1952

                                                                               ***
Herb Badenii -Wirtembergii od 1954 r 


Herb Badenii na tarczy herbu wielkiego
Badenii -Wirtembergii.

*******
Znaczki pocztowe
    Pierwsze znaczki  od 1.V. 1851 rOd 4.V.1871 znaczki Rzeszy
(Deutsche Reichpost)
**
1862-1871 znaczki z napisem
Land Post/PortoMarke


**
XII.1945/1946
Znaczki z napisem
 Zone Francaise Briefpost


**
1.V.1947
dla części Badenii pod okupacją francuską
znaczki z napisem BADEN
w obiegu do 31.III.1950.


********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz