piątek, 28 lutego 2020

Jerozolima - poczty i znaczki do 1914 r

Jerozolima ( hebr, Yerushalayim,arab. Al-Kuds) miasto w Palestynie.
Leży na  pn.zach. od Morza Martwego,52km  od Morza Środziemnego,30 km od Jordanu.
Święte miasto wyznawców judaizmu,chrześcijaństwa i islamu

                                        

W 1517 r Jerozolimę zdobyli Turcy, którzy utrzymali panowanie nad tym rejonem do XX wieku
  W Palestynie podczas panowania osmańskiego  zagraniczne urzędy pocztowe 
 powstawały  głównie w celach handlowych, utrzymywały  łączność z własnym krajem, 
i zapewniały  wpływy polityczne i  gospodarcze.
 Prawa  do utrzymywania poczty pochodziły  umów prawnych 
zw.kapitulacjami osmańskimi  i innych dwustronnych traktatów
          W przeddzień I wojny światowej  istniało w Jerozolimie 6 różnych urzędów pocztowych:
                      osmański (1841) ,austriacki (1859),  francuski (1900), rosyjski (1901.),
                                          niemiecki (1900 ) i włoski (od 1908 r.).
                                                       


                    Od 1900 r. obywatelom osmańskim w Palestynie, zabroniono korzystania
                                                  z usług zagranicznych urzędów pocztowych.

                                      1.X.1914 r - nastapiło zamknięcie  tych placówek
                          po przystąpieniu Turcji do wojny po stronie państw centralnych

                                       Od 9.XII.1917 -okupacja brytyjska Jerozolimy

                                                                                ****
                                                     
1911r

                                                                             *******
                                                         Poczta ottomańska 
                                           Postai devleti Osmaniye
                                                              od 1841-1917
                                               Znaczki pocztowe
                                                   Od 1867- 1917

                                                       
Kasowniki - w alfabecie  arabskim (al-Kuds) i łac. Jerusalem.

Budynek dawnej  (tureckiej) poczty w Jerozolimie


                                                                               *****             
                                          Poczta rosyjska  w Jerozolimie
                                                1901-1914
                                        Poczta  była zarządzana przez   
                                              Rosyjskie Towarzystwo Żeglugowo -Handlowe
                                               Ру́сское о́бщество парохо́дства и торго́вли
                                                    ( tur.Rus Ticaret ve Denizcilik Şirketi)
                                                       
                                     W 1863(lub 1867)- biura РОПиТ otrzymały status równoważny
                                                     zwykłym rosyjskim urzędom pocztowym

                                        Судоходно-почтовы контор РОПиТа   в  Иерусалиме
                                                                              **
                                                                         Znaczki

                                 VIII.1900 - znaczki rosyjskie z nadrukiem waluty tureckiej
                                                               PARA ,PIASTRES

                                                        W 1907 r z okazji  50. rocznicy ROPiT, wydano serię znaczków
                                                (w miejscu orła cesarskiego- logo  ROPiT)
                           z nadrukami każdego zagranicznego  biura   m.in Jerozolimy


                                     
                                   

                                                         
1913

                                                                                **
                                    Rosja uzyskała zezwolenia na świadczenie usług pocztowych
                                          w głównych miastach Imperium Osmańskiego  w 1856 r
                                                         


                                                                             ******
                                        Austriacka poczta  w Jerozolimie
                                             K.K. Oesterreichische Post  in Jerusalem

                              Austria  uzyskała zezwolenia na świadczenie usług pocztowych
                                  w głównych miastach Imperium Osmańskiego  w 1837

                                          1852- agencja pocztowa Österreichischer Lloyd .
                                                           w dzielnicy ormiańskiej

                                                           C.K. urząd pocztowy
                                                 "K. K. Postexpedition Jerusalem"
                                                                 III .1859  -1914

                                                                       *****
                                                                     Znaczki
                                                1863-1886   znaczki Lombardii-Wenecji
od 1886 - z nadrukiem waluty tureckiiej


 francuskiej

1908-1914

                                                                             ***

                                      Budynek  poczty   austriackiej w Jerozolimie (1903 -1914)
                                                                przy Bramie Jafy


****


                                                                             *****

                                         Francuska poczta w  Jerozolimie
                                     Poste  Française Jérusalem

                           Francja uzyskała zezwolenia na świadczenie usług pocztowych
                                   w głównych miastach Imperium Osmańskiego w 1837 r.

                                        Od  1852-1879  poczta konsularna w Jerozolimie
                                  Listy z Jerozolimy ekspediowano prywatną pocztą  do Jaffy
  Tam były stemplowane  i dodatkowo 
pieczętowano pieczęcią z krzyżem jerozolimskim.


                                                                               ***
                                        Oficjalne biuro w Jerozolimie otwarto  w odpowiedzi
                                                          na otwarcie poczty niemieckiej

                                                          Od  6.IX. 1900-1.X.1914 (13.X)
                                                       
                                            od 1902 r. znaczki francuskie  dla Lewantu.
                                                            i nadrukiem waluty tureckiej.

                                                       
*****
  


                                                                         *****
                                          Niemiecka poczta w Jerozolimie
                                                           Deutsche Post Jerusalem

                                              otwarty 1.III. 1900 r. zamknięty 30 .IX. 1914 r.
                                              podlegał niemieckiemu  urzędowi pocztowemu
                                                           w  Konstantynopolu (Stambule)
           

                                           Zwykłe znaczki niemieckie i znaczki z nadrukiem
                                    w walucie tureckiej (1905) i walucie francuskiej (1908)
                                                                             ***

                                Niemcy   uzyskały zezwolenia na świadczenie usług pocztowych
                                        w głównych miastach Imperium Osmańskiego  w 1898


                                                                            *****
                                           Włoska poczta w Jerozolimie 
                             Ufficci  Postale Italiano Gerusalemme

                                                         została otwarta 1.VI. 1908 r.
                                     Tymczasowo zamknięty od 1.X. 1911 do 30.XI. 1912 r.,
                                                            Działał do 30.IX.1914 r.

                                                                  Znaczki
                                         włoskie, włoskie z nadrukiem w walucie tureckiej.
                                                                         1908

                                                           z nadrukiem Gerusalemme .
                                                                      1909


Włoską pocztę otwarto z powodów prestiżowych
                                                         

                                                                              *****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz