czwartek, 20 lutego 2020

Bergedorf

       Bergedorf 

                         część miasta (Stadtteil) Hamburga  położone nad rzeką Bille ,
                             prawym dopływem Łaby . Dawniej odrębne miasto i terytorium
                                                 we  władaniu Hamburga i Lubeki.

                                           Otrzymał prawa miejskie w 1275 roku.
                             Od 1420 roku Bergedorf należał do obu hanzeatyckich miast
                                     Hamburga i Lubeki jako  „Beiderstädtischer Besitz”                              1.I. 1868 r. Bergedorf został zakupiony przez  miasto Hamburg.
              Lubeka sprzedała swój udział w kondominium   za 200 000  talarów pruskich


                                                           Landherrenschaft Bergedorf                        

                 1.IV. 1938 r. Miasto Bergedorf i inne gminy stały się dzielnicą Hamburga
                                                               
                                            Dzielnica Bergedorf w Okręgu (Bezirk) Bergedorf

                                                                            ****
                                                                          Herb

                                                          Herb Bergedorfu w l.1927-1938


                                                     
                                                                    1885 nieoficjalny
                                                                             ****
                                                                         1420


                                              Najstarsza zachowana pieczęć Bergedorfu
                                                                     XIIIw  ? / przed 1545

                                                                             ********
                                                 Znaczki pocztowe
                                                                Znaczki Hamburga
                                                               1.I. 1859 -31 .XII.1867
                                                     
                                                                           ****
                                                                     Znaczki Lubeki
                                          1.I. 1859 -31.XII.1867
                                                   ****
                               Własne znaczki z napisem BERGEDORF             
                                                  1.XI.1861-  ważne do 31.XII.1867


 Na znaczkach kombinacja herbów  Hamburga i Lubeki


                                                     W rogach znaczka inicjały L.H.P.A
                                                       Lübeck-Hamburgerische Postamt                                                                       *****
                            Jednocześnie  w użyciu znaczki Danii i Szlezwika Holsztynu
                                  dla frankowania korespondencji do tych krajów                                                                           *****
                                     1866- znaczki Prus przy wysyłce do Ks.Lauenburg


                                             Od 1.I.1868 - zn. Północnoniemieckiego
                                                              Okręgu Pocztowego


                                                        Od   1872-   znaczki Niemiec                                                                                                                                                                                                                                      **********

                                                                         Znaczki lokalne
                                                                           1887-1888
                                                                               *****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz