niedziela, 9 czerwca 2019

Jemeńskie wyspy

                                     
                                   Trochę o jemeńskich wyspach na Morzu Czerwonym

                                                   
                                                       Kamaran, Hanisz i Perim

                                                                      *******
                                                  Kamaran (Dżazirat Kamaran)

 
                                   – największa jemeńska wyspa na Morzu Czerwonym.
                    o pow. 108 km², jest częścią grupy 10 małych wysp  otoczonych rafami koralowymi
                                                      położonych u wybrzeży Jemenu.
                            Leży na szelfie kontynentalnym i znajduje się w odległości  2 km
                                                               od azjatyckiego brzegu.


                                                                                                              1950


       
1620-1915 r. Kamaran i jego sąsiednie wyspy były częścią Imperium Osmańskiego

Od 1883 r stacja kwarantanny  ( była obowiązkowa ) dla muzułmańskich pielgrzymów
  którzy podróżowali drogą morską do Mekki z Afryki i Indii , 
Stacja  rozbudowana  przez Brytyjczyków była używana do 1952  r 
.
9.VI 1915 r przejęcie wyspy  przez Brytyjczyków
administrowana z Adenu
 24 .VII. 1923 Turcja zrzeka się roszczeń wobec Kamaran na mocy traktatu z Lozanny
( traktatu   nie określał wyraźnie jego przyszłości)

 1. I. 1954 r mieszkańcom wyspy nadano status - Brytyjskich Osób Chronionych, 
 Kamaran stał się nieformalnym protektoratem. 
Status ten dotyczył  wysp Kadaman Kabir, Shab Bodinjan, Okban, Al Bodhi,
 Okban Saghir, Jureb, Risha i Arab Shoal.

Od 30.XI. 1967 r. Kamaran został przekazany  Południowemu Jemenowi
 6.X. 1972 r.  zajęty przez wojska Jemeńskiej Republiki Arabskiej
 22.V. 1990 r. w zjednoczonym  Jemenie

 Administracyjnie -dzielnica  muhafazy Al-Hudajda
 
                   
Ośr. adm.-  Kamaran - na wsch. wyspy   
                                      
********
Znaczki pocztowe

Kamaran nie miał własnych znaczków.
Do 1915 -poczta turecka - znaczki kasowane datownikien"Camaran” 


Poczta Adenu  miała  biuro na Kamaran od 1915 r. (początkowo jako poczta polowa.)
 od 1921 -poczta cywilna (1924)
W obiegu znaczki  Indyjskie  kasowane   datownikiem  z napisem  „KAMARAN”.


Od 1937 r. znaczki  Adenu  -  Kamaran


 Od 1967 r. znaczki  pocztowe Jemenu Południowego , 


od 1972 r. W Jemenie Północnym , 

a od 1990 r. Zjednoczonej Republiki Jemenu .


    ******

                                                                     Hanisz

                                          (Dżazirat Hanisz)

                 – archipelag na Morzu Czerwonym., znajduje się w połowie drogi między                                                                         wybrzeżami  Erytrei (45 km) i Jemenu (30 km)
                           Grupa obejmuje 23 wyspy i skały o łącznej powierzchni 190 km².

                                          
 

Trzy największe wyspy to Zukar na północy ( około 130 km²), Al-Hanisz al-Kabir (Wielki Hanisz) 

na południu (około 116 km²) i znacznie mniejsza Al-Hanisz as-Saghir (Mały Hanisz) znajdująca

 się pomiędzy nimi.

 Wyspy pochodzenia wulkanicznego, choć w bliskości Afryki , są geograficznie azjatyckie ,
                                       leżą na azjatyckim szelfie kontynentalnym

                                                             fragment mapy z 1950 r

                    Wyspy Hanisz należały do imperium osmańskiego, a po jego rozpadzie
                                                           do 1923 roku do Turcji.

                        W latach 1923–1941 były częścią Włoskiej Afryki Wschodniej


                                     1941-1952   tymczasowy wojskowy  zarząd  brytyjski
                                                1952 - do Erytrei  (konstytucja)


                                          Od 1962-  do Etiopii (włączenie Erytrei do Etiopii)
                           Od lat 70. XX wieku wyspy Hanisz były obiektem sporów pomiędzy
                                                      Etiopią a Jemenem.

                                        Od 1967 r. do Jemeńskiej R L-D
                                            a od 1990 r. do Jemenu

                                      W latach 1995/1996 cały archipelag został zajęty przez Erytreę             Wyspy zostały przyznane Jemenowi przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
                                               w  Hadze ( werdykt  z  9 .X. 1998 r)
                   Erytrea otrzymała peryferyjne wyspy na południowym zachodzie

                                         1.XI.1998-przejęcie wysp przez Jemen.
                       
                   Drugą decyzją z dnia 17 grudnia 1999 r - trybunał ustalił granice morskie
                                                               między dwoma państwami
                                                                   *********
                                                                    Perim

                   Perim ( Barīm) – mała wyspa wulkaniczna położona w cieśninie Bab al-Mandab
                                               na południowy zachód od Płw. Arabskiego
                                    - 2,5 km od Półwyspu Arabskiego  i 20,3 km od Afryki

                                    Powierzchnia ok. 13 km². Obecnie jest niezamieszkana


 
                                                                 arabska nazwa  Majun
       Pierwszymi Europejczykami, którzy dotarli do wyspy w 1513 roku, byli Portugalczycy.
          W 1738 została zajęta przez Francuzów, a następnie w 1799 na krótko przez Brytyjczyków.
                                              ( Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska)

                              

         W l. 1857 – 1936 ponownie w posiadaniu brytyjskim, wtedy też wyspa przeżywała okres                        rozkwitu, stanowiąc ważną bazę zaopatrującą statki w paliwo (głównie w węgiel)
                      (  naturalny port w tym południowo - zachodnim krańcu wyspy)


                                   Stacja  węglowa na Perim  (koncesja dla Perim Coal Company )
                                                                  (od 29 sierpnia 1883)
.
                                                             
                                                           
                                                                 
                           Od 1936 - kolonia Aden przejmuje bezpośrednią administrację.
                                      W l. 1967 – 1990  do Jemenu Południowego.

                                                                          ******
                                                          Wyspa  nie miała własnych znaczków.
                                                           
                                                                  Od  1915 biuro pocztowe
                                         
W obiegu znaczki Indii Brytyjskich, kasowane datownikiem z  nazwą Perim


                                         Urząd pocztowy Perim został zamknięty 1 .X. 1936 r.
       
                                                                                ****
Latarnia morska na Perim na znaczku Jemenu
(2009)

                                               *****
                                                             Kuria Muria
                            Kuria Muria (arab.Dżazair Churija Murija)


                                   40 km od południowo-wschodniego wybrzeża Omanu.


                  Grupa składa się z pięciu wysp, stanowiących wspólnie prowincję Al-Hallaniyah 

                                 regionu Zufar

.
Łączna powierzchnia wysp wynosi 73 km², z zachodu na wschód: Al-Hasikijja, As-Sauda,

 Al-Hallanijja (- 56 km²), Karzawit i Al-Kiblijja

W starożytności nazywane Wyspami Zenobii


W 1854 roku sułtan Maskatu, cedował wyspy Wielkiej Brytanii, zostały one przyłączone 

w 1868 roku do kolonii Aden (w Jemenie).


Jako posiadłość brytyjska do 1967 roku, były zarządzane najpierw przez gubernatora

 Adenu (do 1953), następnie również z Adenu przez Wysokiego Komisarza, 

a od 1963 przez Chief Political Resident Zatoki Perskiej, z siedzibą w Bahrajnie.


 W roku 1967 wyspy zostały zwrócone sułtanatowi Maskatu i Omanu, pozostając 

 wraz z nim pod władzą brytyjską do 1971 roku                                              

            Ze względu na zaszłości historyczne, wyspy są przedmiotem roszczeń Jemenu.

                                                                           *****                                     

  
                                                    Sajid Said  ibn Sultan ibn Ahmed 1807-1856

                                                            
                                                        Sułtan  Kabus ibn Sa’id (pan.1970 r-

                                                                        *****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz