niedziela, 23 czerwca 2019

Dawne państwa indyjskie -herby i znaczki pocztowe

                             Przed podziałem  Indii w 1947 r. istniały 562 państwa książęce.
              Państwa te  o dużej autonomii, formalnie nie wchodziły w skład Indii Brytyjskich,
               pozostawały z Wielką Brytanią w tzw. sojuszu zależnym (ang. subsidiary alliance)
                                                 i uznawaly  jej zwierzchnictwo.

                          Posty  będą tylko o  państwach  które emitowały znaczki pocztowe
                                           a tych jest zdecydowanie mniej.

                                                                   **********
                                                  Alwar
                                        Radż Alwar,  Alwar State 
                                            अलवर रियासत
                            Dawne feudalne księstwo  indyjskie w  Radźasthanie
                                                 pd.-zach. od Delhi i na pn. od Dźajpuru

                                                           Istniejące w l.. 1770–1949

                                        Powierzchnia- 8 547 km²
                                            Stolica  - Alwar

                                      Przed powstaniem Alwar był częścią  Dźajpuru
                             Alwar  założony został  przez Pratapa Singha ( 1740 - 1791 ),
                                który podbił  Alwar  i przyjął tytuł maharadży Alwaru .                    
                  Od 1775  nowe królestwo obejmowało część terytoriów Dźajpuru
                                              i  sąsiedniego  Bharatpuru 
                               Od 1.XI. 1803- pod protektoratem brytyjskim

                                Jedno z 22 książęcych  państw zjednoczonych  w Radźputanie
                                                IV.1889-  tytuł maharadży
                                Od  15.VIII.1947- w składzie niepodleglych Indii

                                  18.III. 1948 r. z trzema sąsiednimi państwami książęcymi
                                                        ( Bharatpur , Dholpur i Karauli ),
                                               tworzy  Związek Matsy ( Matsya Sangh)

                                   15.V.1949 r. -Związek Matsya  połączony z Wielkim Radźastanem
                                                     , tworząc Zjednoczony Stan Radżastan .

                                             Obecnie -dystrykt Alwar  w stanie Radźastan


                                                                     
                                                                                ****
                     Nazwa pochodzić ma od   Ulawara Khana panującego tu  w XV w.

       Nazwa „Ulwar” została zmieniona  na Alwar , przez maharadżę  Jai Singha (pan.1892 - 1937)
               któremu,  zależało na  umieszczeniu  go  na wyższej  pozycji w alfabetycznych
                                         spisach  ksiestw wprowadzonych przez Brytyjczyków.
     
                                                   ****
                                                  Herb
                                                       Od....?
                                         Herb nadany przez Brytyjczyków
                                              autorstwa Roberta Taylora z Bengal Civil Service
                                           Na tarczy angielskiej w polu w poziome  pasy
                                (błękitny,srebrny,zielony,złoty i czerwony), pośrodku złota wieża na skale.
                                            W poszczególnych  rogach sztylety katar  skierowane
                                                                         do środka                 
                        Nad tarczą hełm,labry czerwono-złote, zawój czerwono-srebrny,
                                   w klejnocie ręka  trzymająca gałąź  kaćnaru (Bauhinia variegata) -                                                                        uznawane za  drzewo święte w hinduiżmie.
                    Trzymacze - sambur ( Rusa unicolor - Cervidæ ) i tygrys ( Panthera tigris - Felidæ ).

                                                  Dewiza -GADH JITE SAV DHAP.... ?

                                                  ***
                                        Herb przyjęty przez maharadżę
                                                           Mangal Singha (pan.1874-1892)

                                                      Od 1874?

                                             W okrągłym polu błękitnej tarczy srebrny katar
                                              Za tarczą skrzyżowane  flagi Alwaru.
                                                      Pomiędzy flagami korona.
                                         Na postumencie -  trzymacze  srebrny byk i tygrys
                                             Dewiza  ATMANAM SATATAM VIDDHI
                                                     (Zawsze  poznaj siebie )

                                                     **
     Panujący w Alwarze pochodzili z  podklanu Naruka (Narukha) klanu Kaćhwahów
      ( Kachhwa) Radżputów.

    Sztylet  katar (kutar) w herbie - nawiązanie do użycia tej broni przez założyciela klanu Narukha
- Rao Meraja   w walce z  kalodarem Jhala z Jhalrapatanu. Nie mogąc użyć rąk Meraja
 palcami nóg chwycił katara Jhalii wbił  go w jego  brzuch  zabijając go.


*****
inne herby
                                                            


                                                *****
                                                 Flaga
                                                  1931-1948
                                                                             barwy Radżputów ( panćranga , pięć kolorów)

                                                                                           ok. 1775-1031

                                                *****
                                       Znaczki pocztowe

                                            luty 1877-1901  własne znaczki z tekstem
                                                                 w piśmie dewanagari
Ogółem -4 znaczki
                                          w użyciu do 1.VII.1902
                                  Od 1902 w użyciu znaczki Indii Brytyjskich
     

*****
Zn Indii


****

***


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz