piątek, 17 maja 2019

Ziemia Kłodzka


Ziemia kłodzka- kraina historyczna leżąca na południe od Dolnego Śląska obejmująca 

Kotlinę Kłodzką i otaczające ją tereny górskie (Góry Suche, Góry Stołowe, Góry Sowie, 

Góry Złote, Góry Bardzkie, Masyw Śnieżnika, Krowiarki, Góry Bialskie, Góry Bystrzyckie,

 Góry Orlickie)

. Powierzchnia ziemi kłodzkiej  ponad 1640 km²

                                                                          ******
              W X wieku prawdopodobnie stanowiła domenę  rodu Sławnikowiców

    Od 1003 roku ziemia kłodzka znajdowała się pod władzą Bolesława Chrobrego.

 W XI-XII w. stanowiła przyczółek czeskiej ekspansji na tereny władane przez Piastów,

W 1278 książę wrocławski Henryk IV Prawy otrzymał ziemię kłodzką w dożywocie

 od króla niemieckiego Rudolfa I Habsburga, przypuszczalnie w zamian za zrzeczenie

się jego praw opiekuna nad małoletnim Wacławem II


.
 Jeszcze przed śmiercią Probusa w 1290 r. Kłodzko wróciło pod bezpośrednią władzę 

Przemyślidów.

W latach 1327–1335 była zastawem w rękach Henryka VI, księcia wrocławskiego,

 potem od 1336 r. na podobnych zasadach – jako lenno króla czeskiego –

jej dożywotnim włodarzem był Bolko II Ziębicki.


W czasie wojen husyckich często pustoszona przez najazdy (głównie w latach 1425–1434).
Od 1459 r. teren ten, na mocy decyzji króla Jerzego z Podiebradów potwierdzonej przez cesarza Fryderyka III, posiadał status hrabstwa w ramach Królestwa Czech (formalnie do 1742 r.,

 nieformalnie był tak zwany do 1945 r.


W wyniku pokoju wrocławskiego z 11 czerwca 1742 r. po I wojnie śląskiej, ziemia kłodzka 

wraz z większością Śląska, przeszła z rąk Habsburgów pod panowanie Prus Hohenzollernów.


 W 1871 r  stało się częścią II Rzeszy Niemieckiej.
Po II wojnie światowej, mimo pretensji czechosłowackich , w wyniku decyzji wielkich

 mocarstw wraz ze Śląskiem znalazła się w granicach Polski
           Czechosłowacja żądała przyłączenia m.in. Kłodzka (powiaty kłodzki i bystrzycki).


***
W czerwcu 1958 r. dokonano  zmiany w przebiegu granicy - Czechom przypadły Tkacze (Mytiný) 
ze stacją kolejową na tzw. Kolei Izerskiej i osada Zieleniec (dawna huta Hofnungstal)
, a Polsce - Kocież wraz z północnymi zboczami Martwego Wierchu


****

                                                                         *******
                                                                          Symbole
                                                   
                                                              Powiat kłodzki


Herb powiatu przyjęty został 28 marca 2000 roku i jest współczesną stylizacją herbu Hrabstwa Kłodzkiego nadanego w 1462 roku przez czeskiego króla Jerzego z Podiebradów.

Hrabstwo kłodzkie znajdowalo się w południowo-wschodniej części obecnego województwa dolnośląskiego i częściowo w dzisiejszych Czechach (okręg Broumova)

                                                                          **********
                                                               Duszniki-Zdrój

Od...?

Herb miasta  przedstawia w złotej tarczy herbowej postać św. Piotra w szarej sukni i białym płaszczu, ze srebrrnym nimbem, kluczem w prawej i księgą w lewej ręce, na tle czerwonego muru, po którym spaceruje biały kogut, przedstawiony w barwach naturalnych. Nad tarczą herbową corona muralis:
 mur szary, blankowany, z zamkniętą bramą. Ponad murem trzy blankowane wieże. Najstarsze przedstawienie godła herbowego znane jest z pieczęci miejskiej odciśniętej na dokumencie z 1602.


                                                                         *******
                                                                        Kłodzko
Herb został nadany miastu przez króla Przemysła Ottokara II między 1253 a 1278.

Przedstawia lwa czeskiego – białego na czerwonym polu, ze złotą koroną i podwójnym ogonem.
 Herb pochodzi od dynastii królów czeskich Przemyślidów. Kłodzko wchodziło w skład państwa czeskiego od X wieku aż do jego upadku w wieku XVII.

                                                                           *****
                                                               Kudowa-Zdrój

Od ....?

potwierdzony w statucie miasta z   2017...

 Tarcza czterodziena,w  pierwszym polu srebrnym  czarny zdrój, z którego tryskają cztery strumienie wody, drugie pole  czerwone pusta, trzecie - złote puste, czwarte  srebrne z czerwonym sercem .
Herb nawiązuje kolorami do barw Polski (biało-czerwony) oraz Ziemi Kłodzkiej (żółto-czerwony). Źródełko tryskające wodą to symbol wód mineralnych, a serce oznacza choroby kardiologiczne, 

które się tutaj leczy

                                                                        ******
                                                                     Nowa Ruda


Od 1996?

                                      Herb   przedstawia w polu czerwonym ścięty pień złoty.
                 Jest to herb mówiący, nawiązujący do niemieckiej nazwy miasta (Neurode).
          Słowo "Rode" oznacza w języku niemieckim "karczowisko" (od "roden" - "karczować").


Pole herbu wzięło swoją czerwoną barwę od charakterystycznych czerwonoziemów 

występujących na terenie miasta i gminy.
                                                                 


                                                                          *******
                                                                Polanica-Zdrój

Od ....?
potwierdzony w statucie  w 2013 r.
Herb Polanicy-Zdroju – tarcza  czterodzielna w krzyż . Pole pierwsze srebrne  przedstawia złotego lwa w koronie. Pole drugie i trzecie ma barwę czerwoną.
 Pole czwarte przedstawia czerwone serce w polu srebrnym .
 Herb nawiązuje do czeskiej przeszłości miasta, schorzeń kardiologicznych leczonych
 w Polanicy i  barw Polski.

*
Bad Altheide?
niemiecki przedwojenny ?

                                                                      *********
                                                             gminy  miejsko-wiejskie:
                                                        Bystrzyca Kłodzka

                                                                           Od ?

                  Na tarczy  w polu  czerwonym   wspięty  srebrny koronowany  lew  .
                z rozdwojonym ogonem,  z uzbrojeniem złotym, w takiejż koronie.
                                Herb nawiązuje do czeskiej przeszłości miasta

                                                              

                                                                         *******
                                                                 Lądek-Zdrój

 Herb  oficjalnie uchwalony 27 lipca 2015.
              Przedstawia w polu czerwonym lwa srebrnego, wspiętego, z rozdwojonym ogonem,
                                            z uzbrojeniem złotym, w takiejż koronie.

                                                                         1989-2015

                                                                   

                                                                       *********
                                                                    Międzylesie
                                                                       (Wölfelsgrund)
W obecnej formie herb został ustanowiony przez Radę Miejską 26 marca 2013 r

            Na tarczy w polu srebrnym  czerwony wilk biegnący po zielonej murawie przez las,
                                    symbolizowany przez trzy zielone drzewa liściaste.
             Godło  znane od XVI wieku, symbolika nawiązuje do nazwy miasta oraz jego pierwotnego                                                           położenia wśród lasów

                                                               

                                                                     **********
                                                                      Radków
                                                                     Wünschelburg
 - przedstawia w polu błękitnym srebrny mur miejski z trzema wieżami zwieńczonymi czerwonymi                              dachami. W murze otwór bramny z podniesioną złotą kratą.
                                                  Herb został ustanowiony 30 czerwca 2011 r


                                                                         do 2011 r

                                                                        ********
                                                               Stronie Śląskie
                                                                       Seitenberg

 

 uchwalony przez Radę Miasta 29 października 2012 r
            Herb miasta i gminy Stronie Śląskie przedstawia w polu czerwonym niedźwiedzia złotego,                                         wspiętego, trzymającego w łapach kielich srebrny z wzorem dzwonka.

                                                                        1985-2012
Oba herby nawiązują do przemysłu szklarskiego działającego w mieście i Jaskini Niedźwiedziej.

                                                                      **
                                                Bolesławów (niem. Wilhelmsthal)
                                                   dawne miasto  w l. 1581- 1894
                                                             

                                                                   *************
                                                                     Szczytna
                                                                         Rückers

 

                                                                          Od  2006?

 Tarcza  czterodzielna w krzyż . Pole pierwsze i czwarte przedstawia kwiat pełnika europejskiego  (Trollius europaeus L.) w polu czerwonym..
  Pole drugie  srebrny kielich w polu zlotym, pole trzecie - zielony świerk w złotym polu
                      Herb kojarzy się z przemysłem szklarskim działającym w mieście.

                                                                       Poprzedni -1994
           
                                                                           ********
                                                                      Gminy wiejskie:

                                                                     Gmina Kłodzko


 Został ustanowiony uchwałą Rady Gminy Kłodzko nr 230/97 z dnia 23 października 1997 r. 
w sprawie nadania herbu gminie wiejskiej Kłodzko

 przedstawia srebrnego wspietego  koronowanego  lwa w koronie,  umieszczonego w czerwonym polu; poniżej znajdują się zielone wzgórza, pomiędzy którymi wije się rzeka ginąca na horyzoncie, przecinając krajobraz na dwie części.
.
 Lew nawiązanie do historycznych  tradycji ziemi kłodzkiej (która przez dużą część swojej historii należała do Królestwa Czeskiego) oraz podkreśla spójność i nierozerwalność gminy Kłodzko 
z miastem Kłodzkiem, stanowiącym siedzibę władz gminy i stolicę całego historycznego regionu.

Zielone wzgórza symbolizują rolniczy i turystyczny charakter gminy, odzwierciedlając
 jej pagórkowate i górzyste ukształtowanie terenu.
Niebieska rzeka symbolizuje Nysę Kłodzką, główną rzekę w gminie

******
                                                               Gmina  Lewin Kłodzki
                                                            Hummelstadt 1939-45,  Lewin

Od 1991 ?
znany z pieczęci z XVw.
Na tarczy w polu blękitnym  4 srebrne.. pasy blankowe.......

1867-1945

„W niebieskim polu cztery umieszczone jedna nad drugą srebrne ceglane blanki symbolizujące mury. Dolna jest krótsza od pozostałych. Ma to symbolizować siłę i żywotność miasta, które po każdym kataklizmie odbudowuje się większe i silniejsze”

                                                                              *****
                                                                  Gmina Nowa Ruda


 Od 2003 r
żółty pień drzewa otoczony 16 liśćmi w kolorze żółtym, z których każdy oznacza jedną ze wsi, umieszczone na czerwonym tle. 

                                                                         ********
                                                                  Herby historyczne

                                                                 pol.. Hrabstwo Kłodzkie;
                                                                   cz. Hrabství kladské;
                                                                niem.   Grafschaft Glatz
                                                                łac. Comitatus Glaciensis           
                                     
.               
                            
                                                 Herb  nadany 17.XII 1462 przez czeskiego  króla
                                       Jerzego z Podiebradów (cz. Jiří z Kunštátu a Poděbrad)

                                                                            ********     
Landkreis Glatz in Schlesien 
1818-1945

***

 Landkreis Habelschwerdt
1818-1945

1939

****
 Kreis Neurode
1855-1932


                                                                               *****
                                                           Znaczki pocztowe

                                             Znaczki  Prus
                                                    1850-1867
     

                                                   Znaczki 
                                             Północno-Niemieckiego Okręgu Pocztowego
                                                                            1868-1871

       

                                         

                                        Znaczki niemieckie
                                                  1872-1945                                                                               ****
                                          Znaczki polskie
                                                                         Od 1945**************
Czechy

***

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz