środa, 8 maja 2019

Albania

            Nie było jeszcze tu posta o Albanii.

Republika  Albanii – państwo w południowo-wschodniej Europie na Bałkanach nad Adriatykiem 

i  Morzem Jońskim. Graniczy z Czarnogórą, Serbią/ Kosowem, Macedonią i Grecją

                                             
3/4 powierzchni zajmują góry które  są przedłużeniem Gór Dynarskich,
( najwyższe  pasmo -Maja e Korabit- 2764 m n.p.m) rozcięte  głębokimi dolinami.


W  zachodniej części niziny nadbrzeżne  (Myzeke), wybrzeża niskie,na południu wysokie

 i strome (Riwiera Albańska).


Klimat - podzwrotnikowy morski (typu środziemnomorskiego),

 na  krańcach wschodnich kontynentalny.


                                                Republika e Shqipërisë

                                                     Powierzchnia - 28 748 km²
                                                           Stolica -Tirana
                                                       Język urzędowy-albański
                                                    Jednostka monetarna-Lek albański
                                                          Ludność -2,9 mln
                                    Albańczycy (Gegowie i Toskowie) -97%
                             ,Grecy, Macedończycy, Cyganie ,Serbowie, Bułgarzy

                                                               ***
                   Gegowie mieszkają na północ od rzeki Shkumbin,a Toskowie na południu.

 Współczesny język literacki powstał po II wojnie światowej na podstawie dialektu toskijskiego.
        1908 - jednolity alfabet łaciński
        1972 - ujednolicenie języka

Albania -:nazwa  obowiązująca  w międzynarodowej nomenklaturze  jest pochodzenia łacińskiego

  -albus ,- “biały”

  Oficjalnie mieszkańcy  używają terminu Shqiptar (szkiptar) które oznacza “dzieci orłów” 

, “ziemia orłów”,kraj orlich synów.

                                                                          *****
                                                                          Herb

                                                                      Od  31.07.2002
                              Przedstawia czarnego dwugłowego orła na czerwonej tarczy ,nad orłem   

                                                   znajduje się złoty rysunek „hełmu Skanderbega”

Oryginalny hełm Skanderbega, ozdobiony kozimi rogami, znajduje się obecnie w Wiedniu,

 a jego kopia - w muzeum Skanderbega w Krui.

 Według legendy rogi te są pamiątką tego, że Skanderbeg wspinał się po albańskich 

górach jak kozica, urządzając zasadzki na wojska tureckie.


                                                                                *****


Herb księcia  Albanii Wilhelma zu Wied 

                                                 dewiza  ‘FIDELITATE ET VERITATE’

                                                                            *****
                                                 IX.1914                                     1922,1943

                                                                           *****

1923-1929


                                                                        1926-1928

                                                                     1.IX. 1929-1939

                                                                            *****

                                                                           1939-1943


                                                                        1946-1992
                                                                     7 IV. 1992-1993

Od  22.05.1993

*******

Flaga

od 7.IV. 1992
Czerwony prostokąt o proporcjach 5:7, z czarnym dwugłowym orłem pośrodku.

***
Poprzednie

1946-1992

1939-1943

1928-1939


1826-1928

1920-1926


1914-1920

1912-1914

do 1913
**********

         W starożytności terytorium obecnej Albanii zamieszkane przez Ilirów znajdowało
                                       się pod panowaniem rzymskim (od II w. p.n.e.)
                                       Od 395 - pod panowaniem Bizancjum
                                                        (théma Dyrráchion)

 
                                               VIw - VII w-Słowianie
               Od IX w. o ziemie albańskie rywalizowały ze słabnącym cesarstwem bizantyjskim


                          Bułgaria, Wenecja  (Duchi di Durazzo). Andegaweni sycylijscy ( Regnum                                                                       Albaniae) i Serbia.


                   XIIw- pierwsze państwo albanskie (Árvanon, Arberia, stol. Kruja)
                                                  ( 1190 - 1204)

                                                         XV w -podbój turecki (1417)
                                                             ( część Rumelii)


                                      1443-1479 -powstanie Jerzego Kastrioti (Skanderbega)
                                                         krótkotrwała niepodległośćNa początku XX wieku Albańczycy byli jednym z narodów Imperium Osmańskiego. 
Istniały cztery zamieszkane przez nich wilajety: Janina (dziś Ioannina w Grecji), Manastir
 (Bitola w dzisiejszej Macedonii Północnej), Kosowo ze stolicą w Skopju i Shkodra.


                       28.XI.1912 - ogłoszenie Albanii państwem niepodleglym
                                      (Kongres Narodowy  we Wlorze )

17 .XII.1912 de facto uznanie niepodległości Albanii  (Konferencja Ambasadorów w Londynie )


          29.VII.1913 uznanie  Albanii jako neutralne, suwerenne , dziedziczne księstwo.
                                  obemujące   wiajet  szkoderski i pn część janińskiego


           Istnienie i neutralność zagwarantowało sześć mocarstw (Austro-Węgry, Niemcy, Francja,                                                               Włochy, Wielka Brytania i Rosja)

1914

                  W czasie I wojny światowej kraj okupowały wojska Włoch, Grecji, Francji,
                                                 Serbii,  Czarnogóry i Austro-Węgier.
                         XI.1920- Konferencja Ambasadorów w Londynie uznaje
                                            niep. państwo w granicach z 1913 r
                                                     1925-1928 - republika
                                   1928-1939  królestwo ( Mbretnija Shqiptare)
                                                          król  Zogu  I
                                         1939-1943 -pod okupacją włoską
                                    (wł. Regno albanese, alb. Mbretnija Shqiptare) 

                                                     

                                           10.IX. 1943-29.XI.1944  okupacja niemiecka
                                          Władzę w imieniu Niemców sprawowała Wysoka Rada Regencji                                      Od 1944 -1991 rządy komunistycznej Albańskiej Partii Pracy
                                                      Enver Hodża (Hoxha) (1908 -1985 )
                                       
                                           11.I.1945- proklamowanie republiki ludowej

                                                       1953-1979 - współpraca z Chinami
                                                      1949-1962 członek RWPG
                                                            1955  -1968 Układu Warszawskiego
                                                1967 – 1990  oficjalny zakaz praktyk religijnych
                                 
                                                        Od  29.IV. 1991 Republika Albańska
                                                             demokracja parlamentarna.

                                                                      ***********
                                                           Znaczki pocztowe

 
                                     Znaczki imperium osmańskiego
                                                           1870- X.1913


                                    1913-pierwsze prowizoria albańskie

przedruki

                          

                              XII.1913 -pierwsze  znaczki definitywne

 
                                                           


1914 - znaczki w obiegu w Durrës 
 
Princ Vilhelm Vidi
 książę Wilhelm zu Wied
pan. 7.III.1914 -3.IX.1914

******
Wydania lokalne
Elbasan 1919


Korcza
1914
'COMMISSION DE CONTROLE PROVISOIRE KORCA'
1916

 (1917)

15.XI. 1916 - 26.V. 1920  Korcza pod okupacją francuską
 (autonomia 1916-1918). 

 Szkodra 
1915

 (1919)          1920

Vlora (Valona)
1914

    Środkowa Albania
wydania fantazyjne
I. 1915

ALBANIE CENTRALE TARABOSH 1913', 

Essad Pasza
****
Republika Mirdity – quasi-państwo istniejące w północnej Albanii
 między 17 lipca a 20 listopada 1921.
Znaczki z napisem
'POSTA VETEKEVERRIA E MIRDITIES'
 
-nie były w obiegu pocztowym . 

****
1919 - wznowienie  własnych emisji1922- znaczki definitywne


1925 -przedruki


19281938
****
1939- znaczki  okupacyjne włoskie1943-autonomia pocztowaIX 1944

****

**
Od 30.IX.1991 zn z napisem
Posta Shqiptare, Shqiperia


*****
Poczty zagraniczne

Austriacka 1863-1915

    Durazzo  (Durrës) ,Santi Quqranti (Saranda),  San Giovanni di Medua ( Shëngjin) , 
  Scutari (Szkodra .alb. Shkodër) ,  Valona (Wlora ,alb. Vlorë)

Austriackie znaczki dla biur w imp.osmańskim


********
    Włoska

Urzędy - Durazzo,Scutari,Valona,

  1902-1908
nadruk Albania i turecka waluta


Durazzo (Durresi)
1.III.1909


Scutari di Albania (Szkodra)

1909

1915 

Valona (Vlora)

1.III.1909

1916

*****
Poczty okupacyjne
austriacka, 
(KuK Feldpost)
 
 1916 - 13.XI. 1918 
     ( Shkodra,  Tirana,  Durrës)

***


Znaczki serbskie

 
           29 XI. 1912 - IV. 1913   -  Drač (Durrësi), Elbasan, Lješ (Lezha),
 
 Tirana,włączenie do  Serbii  -Drački okrug
              

*****
Znaczki czarnogórskie
okupacja Szkodry
 
24 IV. 1913 - 14 V. 1913 ,
27.VI.1915 - 23 I. 1916  

SCUTARI-SKADAR****
Znaczki greckie
(pd Albania)
II.1914
Voreíou Epeírou

Argyrókastro
( Αργυρόκαστρον,  Gjirokastër)
**

Wojna wosko-grecka
8.XII 1940- 14.IV. 1941
                  .
     nadruki Elliniki Dioikisis
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" ***

Sazan
Sazan (alb. Sazani, wł. Sasseno) – niewielka wyspa o strategicznym położeniu u wejścia
 do Zatoki Vlora, należy do Albanii. Zajmuje powierzchnię 5 km²W starożytności znana pod nazwą Saso. 
Później przez dłuższy czas należała do Republiki Weneckiej,
(1696 - 179)

  W wyniku wojen napoleońskich  część brytyjskiego protektoratu
 Wysp Jońskich.

 W 1864 wraz z innymi Wyspami Jońskimi przekazana Grecji.
 
  Grecja opuściła wyspę w 1914,Sazan dostał się pod okupację włoską
 
 Po I wojnie światowej Albania formalnie zrzekła się wyspy na rzecz Włoch.

 Sazan przyłączono do Albanii na mocy decyzji aliantów, podjętych na konferencji
paryskiej 10 lutego 1947.

 W czasach, gdy Albania była państwem komunistycznym, na wyspie istniało więzienie, 
 
w którym umieszczano głównie więźniów politycznych, zwane "albańskim Alcatraz".

*
Znaczki pocztowe

włoskie

IV.1923****
Kolejny post - herby albańskie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz