wtorek, 28 maja 2019

Strefy neutralne Arabii Saudyjskiej

       W 1922 r. na północnej granicy Arabii Saudyjskiej utworzono dwie strefy neutralne , jedną z                                                             Irakiem, a drugą z Kuwejtem.


                                  Saudyjsko-kuwejcka strefa neutralna
                                  Powierzchnia -5770 km²
Znajdowała się poza obszarem tych dwóch państw na mocy protokołu z Uquair z grudnia 1922, który stanowił że: rząd Królestwa Nadżdu [od 1932 Arabia Saudyjska] i Kuwejtu będą mieć równe prawa, aż dzięki uprzejmości rządu Wielkiej Brytanii zostanie osiągnięte kolejne porozumienie między Nadżdem
 a Kuwejtem na ten temat.

1925
Rządy obydwu państw udzielały w latach 1948–1949 koncesji na wydobywanie ropy naftowej prywatnym firmom na terytorium neutralnym

W 1960 władcy obydwu państw zdecydowali, że strefa neutralna zostanie podzielona. 
    Po osiągnięciu porozumienia 17 grudnia 1967 podpisano 18 grudnia 1969 umowę o podziale tej strefy,
 a jej ratyfikacja nastąpiła 18 stycznia 1970

Granicę  wytyczono  wzdłuż  28 ° 31 ' N 


Północna część o powierzchni 2590 km² została włączona do  kuwejckiego gubernatorstwa 
al-Ahmadi . 

 Południową część  w Arabii Saudyjskiej  włączono do  Prowincji Wschodniej 
(Asz-Szarkijja)


******
Saudyjsko-Iracka Strefa Neutralna 

Obszar bezpaństwowy (w kształcie rombu)  o powierzchni 7044 km² na Półwyspie Arabskim położony między terytoriami Iraku i Arabii Saudyjskiej, stykający się z granicami: kuwejcko-saudyjską i kuwejcko-iracką


Strefa neutralna powstała 2 grudnia 1922 r. na mocy protokołu z Uqair który wytyczył granicę między Irakiem – wówczas brytyjskim terytorium mandatowym Ligi Narodów a Królestwem Nadżdu
(Od 1932-Królestwo Arabii Saudyjskiej).

W 1975 r. rządy Arabii Saudyjskiej i Iraku osiągnęły porozumienie w sprawie podziału administracyjnego regionu (północna część - 3 522 km² -do Iraku  (al-Mutanna) i południowa  do Arabii Saudyjskiej (Al-Hudud asz-Szamalija)  

.         Z niewiadomych przyczyn traktat ten nie został zarejestrowany w ONZ i nikt poza Irakiem i Arabią Saudyjską nie został poinformowany o tej zmianie na mapie ze szczegółami nowej granicy.
. Po wojnie w Zatoce Perskiej została ona podzielona równo między oba kraje ( 26 grudnia 1991). 

Na mapach politycznych nie jest już zaznaczana , zaś granica iracko-saudyjska jest wykreślana mniej więcej przez środek dawnej Stefy Neutralnej.


*******

******
Znaczki pocztowe

Kuwejt
****
Arabia Saudyjska
*****
Irak

*****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz