poniedziałek, 13 maja 2019

Kosowo

             Kosowo -kraina historyczna i okręg w południowo-zachodniej Serbii.

Terytorium sporne w południowej Europie ze stolicą w Prisztinie i państwo częściowo uznawane na arenie międzynarodowej, które ogłosiło swoją niepodległość 17 lutego 2008 roku.
Graniczy z Czarnogórą na północnym zachodzie, pozostałą częścią Serbii na północy i wschodzie,

 Macedonią Północną na południu i Albanią na południowym zachodzie


 Powierzchnia-10 887 km²


                Region zamieszkany jest obecnie w przeważającej części przez Albańczyków,
                      jednak od XII do XIV/XV wieku związany był z władzą Serbów.

                 Kosowo stanowi punkt sporu pomiędzy ludnościami serbską i albańską,
                                                     zamieszkującymi jego teren.Ludność 1,8 mln (2017)
 
Albańczycy – 90%, Serbowie i Gorani – 7%,Bośniacy – 1%,Turcy –  1%,Romowie –  1%


Od 1999 Kosowo znajduje się pod międzynarodową administracją pod auspicjami ONZ (na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244, stwierdzającej we wstępie, że Kosowo jest częścią Serbii do czasu ostatecznego ustalenia jego statusu) przy pomocy wojsk NATO (KFOR


                                                                              ****
                                                                           Symbole    


Władze Serbii,  uważają Kosowo za prawną część terytorium Serbii   (zgodnie z konstytucją Serbii z 2006 r.) 
i są w tej kwestii popierane przez część państw, stosują nazwę 
Prowincja Autonomiczna Kosowo i Metochia
(Аутономна Покрајина Косово и Метохија)


                                                              

                                                                         *****
                                                       
      Kosowo jako autonomiczna prowincja Serbii ( obwód autonomiczny Kosowo i Metohija )
                                                           nie miało własnej flagi.

                                                               Nieoficjalna flaga
                                                   mniejszości albańskiej w Jugosławii


                                                                      1946-1989

Po jednostronnym ogłoszeniu suwerenności Kosowa (2 lipca 1990 r.) i zatwierdzeniu konstytucji przez parlament kosowski (7 września 1990 r.) nie przyjęto żadnej lokalnej flagi;  użycie flagi albańskiej rozprzestrzeniło się, co było symbolem kraju do czasu ogłoszenia niepodległości w dniu 17 lutego 2008


                                                                        1990-2000

                                                                           *******
                          Prowincją obecnie zarządza Tymczasowa Misja Administracyjna
                                                    Narodów Zjednoczonych w Kosowie
                             .United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
                                                                              ****
                                                             Republika Kosowa
                                                                  Republika e Kosovës 

                                   został formalnie zaprezentowany 17 lutego 2008 w związku z
                                             jednostronnym ogłoszeniem niepodległości.

                                                                              ***
                                                                  Poprzedni emblemat

                                                                       Flaga


 Flaga została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe 17 lutego 2008 roku

Na ciemnobłękitnym płacie sześć białych gwiazd pięcioramiennych, symbolizujących sześć grup etnicznych (Albańczyków, Serbów, Romów, Turków, Bośniaków i Goranów), ponad złotą mapą konturową Kosowa.
 Kolory przypominają natomiast kolory Unii Europejskiej, pod których ochroną znajduje się nowe państwo

                                                                           ****
                                                                     Prisztina

                                                                              Herb
                                                                       wersja  serbska
Od ...?

********
                                                                    wersja  kosowska
Od 31 marca 2008 r. 

  godło miasta, które przedstawia tak zwaną „Boginię na tronie” (Hyjnesha në fron . Богиња на Трону) , figurkę z terakoty znalezioną w 1956 r. w pobliżu Prisztiny (Ulpiana) zachowaną w muzeum
 w Kosowie i pochodzącą z kultury Vinca (neolit, ok. 6000 r p n e)
W tle iliryjskie spirale


                                                                          *******
                                                 W rzymskiej prowincji Illyricum

                                                Od VI w -pod panowaniem Bizancjum
                                                                 napływ Słowian

                                                       od XII w w państwie serbskim

                                                     
                                                

   15.VI.  1389- bitwa  na Kosowym Polu
             wojska osmańskie dowodzone przez sułtana Murada I pokonały dowodzoną przez                                        księcia serbskiego Łazarza armię, złożoną z Serbów i ich słowiańskich sojuszników

                                                                                              

                Od 1459 - całkowite wchłonięcie Serbii przez państwo osmańskie.
                                            (część wilajetu  Rumelia )
                             XVII w  - napływ Albańczyków

                 1871 - 1912 -część wilajetu kosowskiego (Kosova vilayeti)
                                    Od. 9 X . 1912-okupacja serbska
                   7.IX.1913   formalna  aneksja  do Serbii  (Serbia Południowa)

                 23.XI. 1915 - 10.X.1918-okupacja austro-węgierska
                       (Mitrowica) i bułgarska (Prisztina,Prizren,Gnjilane)

                               18.XII.  1918- w Królestwie SHS
                 Od  4.X. 1929 -część banowiny  Zetskiej  i Wardarskiej(Jugosławii)


                     do  10.IX.1943  -okupacja włoska   (część Wielkiej Albanii)
                         10 .VII. 1941 - 19.XI. 1944  przyłączenie do Albanii
                                                 (Mitrovica  i część północna
                                          do okupowanej przez Niemcy Serbii )

             

                                  10 .IX. 1943 - 19 .XI. 1944-okupacja niemiecka

                                   Od 19.XI.1944  - ponownie  w  Jugosławii         
                                                               w ramach Serbii
                                 10.VII.1945- 1963 Autonomiczny Dystrykt Kosowo i Metochia

                                    1963-1974    Autonomiczna Prowincja Kosowo i Metochia

                                1974-1989-  Socjalistyczna Autonomiczna Prowincja Kosowo.
                           
                              1990 -ogłoszenie niepodleglości Kosowa  przez parlament Kosowa
                                                                     (nieuznawana)
                                                   zniesienie autonomii przez Serbów

                                 1992 -wybranie parlamentu i prezydenta (Ibrahim Rugova)
                                                       (nieuznawana)

                                               Od  1998- wojna domowa
                                       1999- pod  administracją ONZ/ KFOR                           
                                    Prowincja Autonomiczna Kosowo i Metochia
                                        (pod administracją UNMIK, 2001-2008

                                    Od 17 .II. 2008 - Republika Kosowa (częściowo uznawana)

                                                                 ********

                                                      Znaczki pocztowe

                                                  Znaczki imperium Osmańskiego
                                                                          do  1912 r


                                                                    Znaczki Serbii
                                                                       1913-1915


1918

                                                              Znaczki Królestwa SHS
                                                                         1918-1928                                                             Znaczki Jugosławii
                                                                    1928- 2003

                                                 

                                                ***

                                                          Znaczki Serbii i Czarnogóry
                                                                      2003- 2006


                                                                     Znaczki Serbii
                                                                           od 2006


                                                                               ***
                                                     Znaczki   okupacyjne  austro-węgierskie
                                                                            1916-1918

                                                             
                                                                Znaczki   bułgarskie
                                                                       1915-1918                                                                           *******
                                                                         1941-1944
                                                 Gebiet des Militärbefehlshabers in Serbien

 
                                               Подручје Војног заповједника у Србији

                              

                                                                               *****
                                                      Znaczki  albańskie (okup. włoska)
                                                                         1941- 44


                                                                         Bułgaria
                                                            ( część okręgu  Gnjilane)
                                                                          1941-44                                                                         *****
                                                              Znaczki Kosowa

                                                                        2000 r.
                                                         Znaczki administracji  ONZ


                                    
                                                          
                                                                                                                    
                                                                  Po 2008 r napisy
lub tylko Kosova


   *************

                                                                           Albania 
                                                                         motyw Kosowo

                                                      
                                                                            ******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz