niedziela, 20 stycznia 2019

Wielkie Księstwo Poznańskie

Prowincja utworzona na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego z części  Księstwa Warszawskiego (departament bydgoski i poznański) i oddana Prusom.
 Posiadalo ograniczoną autonomię.
Graniczyło  z prowincjami Brandenburgia , Prusy Zachodnie,  Śląsk i na wschodzie z  Królestwem Polskim (kongresowym).


                                Wielkie Księstwo Poznańskie
                                Wielkie Xięztwo Poznańskie
                                        Großherzogtum Posen
                                           Provinz (Großherzogtum) Posen

                                                 Powierzchnia -28 951  km²

                                                   Stolica  -Poznań (Posen)

                                     Języki urzędowe- niemiecki, polski (do 1832)

                                             Waluta (od 1871) Marka -= 100 fenigów

                                                  Ludność - 2,1 mln (1910)
                                                        1,3 mln -Polacy
                                                        800 tyś.- Niemcy
                                                       
                                                                      ********
                                                                       Herby
 Königlich Preußische-Großherzoglich-Posensche Adler 
                                                                       od 8.VI.1815od 9.XI.1886/1896-1920

                                                           1815-1849,1882-1896


                                                                   ************
                                                                       Herby miast

                                                                           Poznań                                                                       Bydgoszcz
   

 Gniezno                                                                        ********
                                   
                                                                   3. V.1815-

.                                   15 maja 1815 r.-odezwa króla Fryderyka III dla ludności
                                         1846,  III-V.1848-powstania wielkopolskie


                         5 .XII. 1848 w konstytucji Prus zmieniono  nazwę na Prowincja Poznańska,
                                          nie wspominając jednocześnie o jego autonomii.

                                                                       Provinz Posen
-                         

                                       1849-zniesienie autonomii i odrębności Księstwa
                                                 
                                 Nazwa ta pozostała w pełnej tytulaturze królów Prus,
                             a następnie cesarzy niemieckich aż do abdykacji Wilhelma II.

Wilhelm, z łaski Bożej cesarz niemiecki, król Prus, margrabia Brandenburgii, burgrabia Norymbergi, hrabia Hohenzollern, suweren i wielki książę Śląska oraz hrabstwa kłodzkiego, wielki książę Nadrenii i Poznania, książę Saksonii, Westfalii ......


                                                1867- w  Związeku Pólnocnoniemieckim
                                                      1871-w   Rzeszy Niemieckiej
                                                    długofalowa polityka germanizacji
                                                    opór -  program tzw. pracy organicznej

                                                      
                                  27.XII.1918-16.II.1919  - powstanie wielkopolskie

                              objęło  całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych i
                                                     południowo-wschodnich obrzeży


 W wyniku powstania i na mocy traktatu wersalskiego weszła w skład Polski i utworzono z niej województwo poznańskie, z części pozostałej przy Republice Weimarskiej utworzono
                                        Marchię Graniczną Poznańsko-Zachodniopruską.
                                       
                                               Grenzmark Posen-Westpreußen
                                                    Powierzchnia- 7695 km²
                                                     Stolicą - Piła (Schneidemühl)
powiaty: babimojski, wschowski, międzyrzecki, skwierzyński, notecki (pozostawione przy Rzeszy fragmenty powiatów Chodzież, Czarnków i Wieleń) oraz miasto Piła z dotychczasowej prowincji poznańskiej


        
 powiaty złotowski, człuchowski i wałecki z prowincji zachodniopruskiej

                                                                11.I.1921-1.X.1938

                                                 

                                                                        do 1935 r


                                                                             Herb Piły                                                                         ********

                                                        Znaczki pocztowe

                                                 15.XI.1850- 31.XII.1867-  znaczki Prus                                       Znaczki Północnoniemieckiego Związku Pocztowego
                                                                  1.I.1868- 31.XII.1871


                                                   
                                                         Znaczki   Rzeszy Niemieckiej
                                                                 1.I.1872- III.1920
                                                     VIII.1919 -wydanie  poznańskie
                                              D.P i T. w Poznaniu  z nadrukami nowej wartości
                                                               i napisem POCZTA POLSKA
                                2.X.1919 -wydanie przedrukowe (wydanie gnieźnieńskie)
                                                                D.P. i T w Poznaniu                                                   
                                                27.I. 1919   wydanie w walucie fenigowo-markowej
                                                                 dla b. zaboru pruskiego
                                                                                                                                               *******
                                      Znaczki poświęcone  powstaniu wielkopolskiemu

*****
                                                                                *****
                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz