piątek, 11 stycznia 2019

Była Galicja po 1939

W 1939 r. wskutek paktu niemiecko-radzieckiego  Ribbentrop-Mołotow i agresji radzieckiej 17 września 1939 Galicję podzielono na część niemiecką i radziecka.
Ten podział utrzymał się przez niemal dwa lata. W latach 1941-1944 całą Galicję okupowali Niemcy i weszła ona w skład Generalnego Gubernatorstwa.

                       

Okupacyjne herby Krakowa i Radomia


Od góry Warszawa,Lublin,Lwów

      Część wschodnią przekształcono w Dystrykt Galicja, część zachodnią w Dystrykt Krakowski.

                                                    Okupacja niemiecka
                                   


                                               Dystrykt krakowski (niem. Distrikt Krakau) -
                                            od 26 października 1939 do 18 stycznia 1945.                                                               *******
                                                       Tereny b. Galicji
                                                   wlączone do III Rzeszy

                                 powiat bialski, żywiecki , cz. chrzanowskiego
                               ( zachodnia część z Chrzanowem, Jaworznem i Trzebinią)
                                    i około połowę wadowickiego, na zachód od Skawy.

                                                     1939-1941-Provinz Schlesien
                                                          Regierungsbezirk Kattowitz


1941-1945 - prowincja górnoślska; Provinz Oberschlesien
rejencja katowicka  Regierungsbezirk Kattowitz

                                                                          *********

         Dystrykt Galicja, niem. Distrikt Galizien (również dystrykt lwowski) – jednostka                                               administracyjna Generalnego Gubernatorstwa w okresie 1941–1944.

                                         ukraiński : Дистрикт Галичина                                                                                      ************
                                                  Okupacja radziecka  1939-1941,1944-45                                                                         ZSRR

                                            Od  1.XI.1939 r. jako część  Ukraińskiej SRR
                                                                        1940
                                                                        ******
                                                       galicyjskie   obwody USRR
                                                                         
lwowski,drohobycki  (do 1959 r),stanisławowski,tarnopolski

                                                                      **********
                                                                     Od 1991 -Ukraina

                       Obecnie  w  przybliżeniu składają się nań obwody: lwowski, iwanofrankiwski
                                                                         i tarnopolski


                                                                              ******
                              Granica  okupacji niemiecko-radzieckiej dzieląca byłą Galicję

                                                 
                                                                    w  1939-1941
                                                                      *********
                                                                      Po 1944 r
                                                                    zwrot Polsce
          powiatów  lubaczowskiego, prawie całego powiatu jarosławskiego, przemyskiego,                                            dobromilskiego  i w małej  części powiaty rawski, sokalski i jaworowski.
                                         


                                                                             1951
                                                                           *******
                                W swoim dzisiejszym kształcie granica  polsko- ukraińska
                         dzieląca byłą Galicję to fragment granicy wschodniej  polsko-radzieckiej
                                                      i ma identyczny przebieg.
                                            .

                                                                         1986
                                                                *************
  . W Polsce na dawną Galicję składa się większa część województw małopolskiego i podkarpackiego (przedwojenne województwo krakowskie i większa część lwowskiego) oraz południowo-wschodnia część województwa śląskiego: powiat żywiecki, wschodnia część powiatu bielskiego i prawobrzeżna część miasta Bielsko-Biała (dawne miasto Biała) oraz miasto Jaworzno.                                                           Województwo małopolskie


                                                          Województwo podkarpackie*********

                                                                   Powiat żywiecki                                                                     powiat bielski


                                                    część wschodnia miasta Bielsko-Biała

                                                                 osobne miasto do 1951 r
                                                                  (Biała Krakowska)


                                                                         Jaworzno 
                                                                   (powiat grodzki)Herby stolic  dawnych województw
1975-1998

****
Obwody Ukrainy


lwowski

iwanofrankowski 


tarnopolski

*********

Znaczki pocztowe

GG

XII.1939-30.IX.1940

 Znaczki niemieckie z portretem Paula Hindenburga i nadrukiem:
Deutsche Post Osten.


 Od II.1940 nadruk „General-Gouvernement godło niemieckie ze swastyką oraz wartość na znaczkach polskich opłaty i dopłaty z lat 1937-1939
 26 znaczków 


Od VIII,1940- wydanie definitywne Generalnego Gubernatorstwa***********


ZSRR
1939-1941. 1944-1991                            

                                                       


*************
Ukraińskie******

Polska

*********


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz