niedziela, 29 kwietnia 2018

Znaczki PRL 1981-1987

                              Znaczki PRL z herbami i godłami 
                                                   1981-1987
                                                          Numeracja według katalogu Fischer

                                                                        ******
                                                                         Fi 2667
                                                         Na znaczku  m.in znak Rodła
                                                  opis w poście  Znaczki PRL 1971-1975
                                                        Nazwa Rodło  - od ród i  godło

                                                                         *********
                                                                         Fi 2692

Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
organ administrujący Polską w czasie stanu wojennego. Powstała w nocy 12/13 grudnia1981, a rozwiązała się 21 lipca 1983. Kierowana przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego WRON miała charakter pozakonstytucyjny, posiadała cechy junty wojskowej

                                                                         ********
                                       Fi 2728 -750 lecie nadania praw  miejskich ToruniowiW rogu znaczka  XVIII- wieczny  herb miasta

lata 60-XXw.


Obecny herb Torunia

                                                                          *******
                                                            Fi 2737 ,2738 -40 rocznica LWP
                                         
                                          Sztandar 1 D P

                                                ******


Obydwa znaczki  reprodukcje obrazów
Stanisława Poznańskiego
Przysięga  Kościuszkowców ( u góry)
Czuwanie (u dołu)

                                                                ******************

                                                     Fi 2749 -40 rocznica  powstania AL

Armia Ludowa– konspiracyjna organizacja zbrojna Polskiej Partii Robotniczej działająca w okupowanej przez

 III Rzeszę Polsce, utworzona w celu walki zbrojnej z okupantem niemieckim na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z 1 stycznia 1944 i formalnie tej Radzie podporządkowana. Naczelnym dowódcą AL został gen.

 Michał Rola-Żymierski 
Faktycznie powstała z przekształcenia Gwardii Ludowej i w pełni podlegała ośrodkom dowódczym w ZSRR.

                                                                            Orzełek AL
                                                                     *************
                                                                           Fi 2779


Order Odrodzenia PolskiPolonia Restituta  – drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego


                                                                    ************
                                                                      Fi 2822-2824


W rogach orzeł PRL

***************
                                                                          Fi 2826

                                                              ********************
                                                                         Fi 2840

Orzeł na sztandarze......

**************
                                                                           Fi 2943

Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) – fasadowa organizacja polityczna (początkowo pod nazwą Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego) utworzona w 1982 r. w okresie stanu wojennego przez PZPR i podporządkowane jej stronnictwa polityczne oraz prorządowe organizacje katolickie w celu propagandowego wykazania poparcia społeczeństwa dla władz.
PRON zakończył działalność 8 listopada 1989.                                                                           ********

                                                                       Fi 2951-2952
                                                        W rogach herb papieża Jana Pawła II
                                   Autorem herbu papieskiego Jana Pawła II był ks. Bruno Bernard Heim

                                                                          *********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz