sobota, 14 kwietnia 2018

Rumunia znaczki z herbami

           Rumunia -państwo w południowo wschodniej Europie 
                                    nad Morzem Czarnym
                 W 1861 r  powstało zjednoczone Księstwo                     Rumunii,składające  się z Mołdawii i Wołoszczyzny,
       które  w XV-XIX w. zależne były od imperium tureckiego.
          Rumunia proklamowała niepodległość w 1877 r                   
            Turcja uznała niepodległość Rumunii 13.VII .1878
                         na Kongresie Berlińskim
                   W 1881 r - stało się królestwem 
                                                 (boczna linia Hohenzollernów )


                  Po pierwszej wonie światowej Rumunia  (walka po stronie Ententy)  zyskała      Siedmiogród   (Transylwanię)  Bukowinę, Besarabię (obecnie państwo Mołdawia)
                                i ugruntowała panowanie w Dobrudży.
                Państwo to  określa się mianem Wielkiej Rumunii   (pow.295 049 km²)


W 1940 r  częściowy rozbiór jej terytorium
     Besarabia i pn. Bukowina na rzecz ZSRR
pd Dobrudża - Bułgarii
            pn. Siedmiogród na rzecz Węgier

1941 - przystąpienie do wojny z ZSRR po stronie Niemiec
(I. Antonescu)
VIII.1944-wypowiedzenie wojny Niemcom
opanowanie  przez Armię Czerwoną
10.II.1947 -ustalenie współczesnych granic Rumuni
 zniesienie monarchii
objęcie władzy przez komunistów

 do XII.1989 
                                                                      1991 republika
                                                                          ********
                                                             Znaczki pocztowe
                                Znaczki księstwa Mołdawii od 1858 r
                                             w obiegu tylko jej na terytorium (do 1862 r)

                                                      ****
                                              Pierwsze znaczki Rumunii ukazały się w 1862 r

1864

                                                                                 ***********
                                 Znaczki pocztowe z motywem heraldycznym
                                           (do 1940 r.)
                                                    1906.  Mi 197, 205-207


W dolnych rogach herby                                               Na znaczkach m.in herb  z lat 1872-1921

                                                                       ***********
                                                                          1922
  Mi 288
   
Herb od 1921 r


***********

Mi 290
Hospodar Michał Waleczny(1557-1601) i król Ferdynand
Herby
od lewej
Wołoszczyzna (Multany), Mołdawia,
Banat, Dobrudża, Siedmiogród
*******
Michał Waleczny -pierwszy władca który zjednoczył 3 główne części obecnej Rumunii
                                           ( Wołoszczyznę, Mołdawię i Siedmiogród)
                                                                     ****

1927. Mi 306Mi 308

      
Mi 310
Król Ferdynand

******************
                                                                    1928
Mi329
Mi 330
W górnym rogu herb Besarabii


*******************
                                                                    1929
Mi 347
                                                                   Herb Rumunii

                                                                           1931
Mi399
Król Karol II i herby :


Wołoszczyzna                               Bukowina      

Herb Oltenii                                 Herb Banatu

                                                                           
                                                                             *********

Od góry
Besarabia

Siedmiogród


Dobrudża

i Mołdawia

********
Mi 400

Mi 418
Herby

od lewej
 
Wołoszczyzny
królewski -Hohenzollern -Sigmaringen
Siedmiogrodu
**
Po prawej 
Bukowina
 monogram króla Ferdynanda
Dobrudża
Banat
***************
                                               Karol I                                       Ferdynand
Mi 398,401

    
Mi 412
Karol II
W górnym rogu herb Rumunii

                                                            *******************
                                      1932
Mi 424
Hospodar mołdawski 
            Aleksander Dobry  (pan. 1400-1432)        
 Herb Hospodarstwa Mołdawii

******
75 rocznica   rumuńskich znaczków pocztowych

     
Mi 450-456
******

Mi 448
                                                     W dolnym lewym rogu herb Dobrudży

                                                                         ************
                                                                        1933
         
Mi 458

Herb  Turnu-Severin


***************
Mi 462
W górnych rogach herb królewskiego  rodu Hohenzollern -Sigmaringen
 i Rumunii

 Mi 464

**************
                                                                               1934
                                   Znaczki Mi 468-473Na znaczki nadrukowany  m in. herb   okręgu Konstanca


Mamaia  kurort na południe  od Konstancy

                                                                  ***************
                                                                           1936
     
Mi 518
                                                              Na piersi orła herb Braszowa


                                      Braszów -miasto w środkowej Rumunii, w Siedmiogrodzie

                                                         ***************
                                   1938
Mi 547


Mi 548

Ówczesne herby Rumunii,Grecji,Turcji i Jugosławii

******
Mi 550


Mi 561

                                                                    ********
Mi 552


Pośrodku herb   Bukaresztu

Od lewej ówczesne herby miast 
Alba Iulia
Kiszyniów
Konstanca
Suczawa
Jassy
Czerniowce


Alba Iulia                         Kiszyniów

Konstanca
Suczawa                                JassyCzerniowce

**************

             
Mi 581
Król Karol I i królowa Elżbieta
                                                         Pośrodku herb królestwa Rumunii                           
                                                                        Mi 615 ,616

 Mi ^30
Emblemat organizacji  młodzieżowej  Straja Țării

********
Kolejny post  - Rumunia 1941-1947


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz