niedziela, 15 kwietnia 2018

Rumunia - okres komunistyczny

                 Rumunia  herby okresu komunistycznego
                                               część 1


                         Połączenie  klasycznej heraldyki   (z okresu międzywojennego) z
                                              nową z elementami   industrialnymi.
                       Pośrodku godło socjalistycznej  Rumunii na  flagach (pionowo)
                                              partii komunistycznej i państwowej.
******************
 16 lutego 1968 r  wprowadzono podział na  na 41 okręgów i miasto  Bukareszt/
"Herby" te :przyjęte zostały w 1972 r
         na znaczkach pocztowych w 1976  i 1977 r

                                                       Dzisiaj  5 znaczków z herbami z 1976 r

                                                                             ******
                                                                  Okręg Alba
                                                  w Siedmiogrodzie ze stolicą w Alba Iulia
                                                       (do 1920 w granicach Węgier )

 Mi 3389

W polu I -rzymski legionista z herbu
z okresu  przedwojennego 
   


Herb obecny
***********
                                                            Węgierski herb  komitat Also-Feher
                                                                   


                                                                    ***************
                                                                 Okręg Arad
                           w zachodniej Rumunii,w regionie Kriszana
                                                        (do 1920 w granicach Węgier )

Mi 3390

Herb przedwojenny
obecny  od 2005 r.
*****
Herb węgierskiego komitatu Arad*******************************
Okręg Ardżesz (Argeş)
w Wołoszczyźnie,ze stolicą w Pitești.
Mi 3391

***

Herb międzywojenny

***********
Obecny od 2002


***********************
Okręg  Bacău
w Mołdawii ,
Mi 3392

Okres międzywojenny.

Herb od 2008

***********************
Okręg Bihor
w północno zachodniej
 ze stolicą w Oradea
(do 1920 w granicach Węgier)
Mi 3393

***
Prrzedwojenny

Herb  obecny(od 1998r) 

*******

Herb węgierskiego  komitatu Bihar

*******************
Następny post - cd. herbów


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz