wtorek, 10 kwietnia 2018

Łotwa - herby na znaczkach

W  2009 r na Łotwie  wprowadzono  nowy podział administracyjny  na 110 powiatów (novados)
                                                  i 9 miast wydzielonych

                        Herby miast i regionów  poczta  łotewska sukcesywnie 
                                         prezentuje na znaczkach pocztowych.

                                                                           ********

                              Znaczki z herbami powiatów (novads) 

                                    Pierwsze 2  znaczki z tymi  herbami  wydano w 2011 r

                                       Ikšķiles novads
                               -25 km  na pd wsch od Rygi nad Dźwiną 

Mi 801 
Herb powiatu przyjęty 19 .I. 2010 r

Krzyż - chrystianizacja Liwów prowadzona przez  biskupa.inflanckiego Meinharda z Segelbergu.
 Złoty  mur symbolizuje zamek i kościół zbudowany przez biskupa Meinharda.

Najstarsza osada założona przez kupców nienieckich w 1185 r
   jako  Uexküll .
Obecna nazwa od 1918 r.Herb miasta od 1996 r

*************

                                 Carnikavas  Novads
                                 na północ od Rygi ,nad Zatoką Ryską
         
 
Mi 802

                                                       Herb przyjęty 23.XI.2009
                               Nawiązuje do położenia - ujście rzeki Gauja do Zatoki Ryskiej ,
                         i pierwszego  na  terenie obecnej  Łotwy  (1880 ) ośrodka   hodowli
                                                          łososi i  ryb minogokształtnych
                                                   
                               
                                                            ***************
                                              2012  

                                                        Lielvardes Novads
                                             -    w środkowej Łotwie  nad Dźwiną
             
(Mi 826
Herb miasta przyjęty w 1998 r
                                     Miecz  -symbolizuje  legendarnego bohatera Lāčplēsisa
                            Krzyż  zdwojony-  motyw etnograficzny  z tzw. pasów z Lielvardes
                                                                ( lielvārdes jostas)
                         
*****


*****

                                                                       Lāčplēsis

                                                      
                                                                        Mi 239
                                                                     A. Pumpurs
                                                     autor  eposu -Lāčplēsis (1888 )

                                                                  *********
                                                                    2013
                                                          Strenču novads
                              - w północno wschodniej Łotwie ,
                                                        do 2009  r w okręgu Valka
                                                                 
Mi 856
                                        Herb przyjęty 23.II.2011
                                                 
                                                                    **********

                                                       Varkavas Novads
                                     - w południowo wschodniej
                                                                 Łotwie (Łatgalia)

Mi 857
                                          Herb przyjęty 30.VII.2010

                                                                  *************
                                                                          2016 

                                                      Alsungas Novads 
w zachodniej  Kurlandii 

Mi 972

                                                       Herb przyjęty 27.VI.2012 r
                             W herbie element stroju  grupy etnicznej Suiti, zamieszkującej region.
           

Flaga Suiti

Mi 352

                                  W  latach 1573-1728  - terenem  władał  ród von Schwerin
                            W 1623 r Johann Urlich von Schwerin poślubiwszy
                                                              Barbarę Konarską
                                                         przeszedł na katolicyzm.
                                    Następnie  nastąpiła rekatolizcja poddanych (jezuici ).
                               Tak powstała  katolicka wyspa w luterańskiej (od 1561) Kurlandii
                                          Niemiecka nazwa -  Alswagen, (pol.Ałszwanga) ,
                                                    obecna  Alsunga  od 1950 r

                                                                   ************
     
                                                      Beverīnas Novads
                                          w północnej Łotwie (Liwonia)

Mi 973

                                                     Herb przyjęty 11.III.2014
                                                       W herbie motyw etnograficzny  ?

                                                                            *******

                                                   Smiltenes Novads
                                  w  północno wschodniej Łotwie,
                                           132 km na północny wschód od Rygi

Mi 974
                                    Herb przyjęty 30.VII.2010 r
                              Na tarczy w polu złotym  kwiat  chabra bławatka (Centaurea cyanus)         
                                                      9  płatków - 9 gmin tworzących powiat

                                                            Herb miasta Smiltene

        Mi 541
Herb przyjęty 31. X .1925 r
                                 
                                                                  ************
                                                2017
                                          Olaines Novads
                                      -na południe od Rygi.
                                             Powiat tworzy  miasto Olaine i gmina
                                                                   (Olaine pagasts)
Mi 1006

                                                        Herb  powiatu przyjęty 27.VI.2012,
                                                  ( jest to również  herb  Olaine od 1998 r)
                               
                                                          Tarcza dwudzielna w skos
                      W polu 1 trzy krople krwi -  symbolizują  zakłady farmaceutyczne  Olanifarm
                      w polu 2 -zielonym  gałązka żurawiny z dwoma owocami - część wiejska ,
                                                       przyroda powiatu.
                           

                                                                 ********

                                                      Mālpils Novads
                        w środkowej części Łotwy,  50 km na wschód od Rygi

Mi 1007

                                             Herb powiatu przyjęty 19.X.2010
                                      element z tzw. pasów z Malpils  ( malpils  jostas)

                                                                 ******
                                                              Herb  Mālpils
   
Od 2007 r

                                                                         *******
                                         Rojas Novads
                         w północno zachodniej   Łotwie (Kurlandia), nad Zatoką Ryską 
                                                do 2009 r w składzie   Talsu Rajons


Mi 1008
                                      Herb przyjęty 27.VI.2012
                                       

                                                                 ***********
                                                             2018    

                                                      Keguma Novads
                                w środkowej Łotwie,45 km na południowy wschod od Rygi

Mi 1035
                         
                                                            Herb przyjęty 20.III.2013 r
                                   Tarcza ze słońcem pośrodku - symbolizuje elektrownię wodną
                                                        na Dźwinie ( Ķeguma HES )
                                        ( wybudowaną w 1936)   i podział na 4 gminy

                                                           Herb  miasta Kegums

!993 ?

                                                              *******************

                                                  Rundales Novads
                                w południowo wschodniej  Łotwie (Semigalia) 

Mi 1036
                                  Herb przyjęty 30. XI.2009 r
                Herb  nawiązuje pałacu  w Rundale,  (lwy na bramie wejściowej )
                                   letniej rezydencji  ks.kurlandzkiego E.J. Birona  


Mi 510


                                 Pałac zabytek sztuki barokowej ,architekt
                            Bartolomeo  Francesco Rastrelli,  budowa w l.1734-1740,1764-1767.


                                                                 ****************
                                                                Sejas Novads 
                                                                    nad Zatoką Ryską
                       utworzony w 2006  z gmin rejonu ryskiego (Rigas Rajons)

Mi 1037
                                    Herb przyjęty 25.III.2013
                                       Drzewo  w herbie to 450  letni dąb (Sejas ozols) rosnący
                                                           w parku pałacowym w Seja

                                                                         *********

                                           Następny post .... Estonia ?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz