środa, 3 kwietnia 2024

Baranya                                    Komitat na południu Węgier, na granicy z Chorwacją.

                                    Graniczy z  komitatami  Somogy, Tolna i Bács-Kiskun.

                                                                    

                                    Komitat leży w Kraju Zadunajskim, w widłach Drawy i Dunaju. 

                            Obejmuje fragmenty dolin tych rzek oraz niskie góry Mecsek i Villány

                                                wraz z ich pogórzami.

                                     

                                                                           ********

                                                               Baranya vármegye

                                                                Powierzchnia - 4430 km² 

                                                                Ośr. adm  -Pecz (Pécs)

 

                                                                      Herb komitatu

                                               Herb nadany przez  ces.Leopolda I  w 1694 r

                                 Potwierdzony  w 1838 r. przez  ces.Ferdynanda V              

                                 W  otwartej bramie złota korona ,pod nią tarcza z  złotymi inicjałami

                                              I  J - symbolizuje   Leopolda I  i Józefa I  Habsburga

                                                                                                                                               
                                                                          ********

                                                                      Flaga komitatu                                                                                                                   *******

                                                            Miasto Pecz

                                                      Pécs Megyei Jogú Város

                                                     Powierzchnia   -
162,78 km²

                                          .        Siedziba władz komitatu Baranya.

                                               Leży na południowych zboczach gór Mecsek

                                        w Kraju Zadunajskim  ,200 km na południe od Budapesztu

 

                                           Herb pierwotnie nadany w 1780 r przez Marię Teresę

                                       W użyciu do 1948 (1950) r, przywrócony  14.IX.1989 r

                                                        

                                                 W głowicy  inicjały  I II M.T.

                                   - I(osephus) II. M(aria) T(heresia)

                        - Józef II i Maria Teresa  Habsburg -  panujący wówczas  

                                       na Węgrzech                          

                      Centrum  tarczy symbolizuje   geograficzne położenie miasta

                                           u stóp gór (Mecsek)

                     Trzymacze herbu ;  kobiece alegorie lojalności ( z  białym psem leżącym u stóp)

                                       i pracowitości ( ul i pszczoły )                           


                                                                Poprzednie znane herby 

                         

                                                                Pieczęć z 1445 roku.


                                                            

                                                                          1974-1989

                                                                           ******

                                                                           Flaga miasta

                                                          

                                                                             od 1989 r 

                                                                          *********

                                                                                                                

                                                                 Rzymskie Sopianae

                         Pierwsza pisana wzmianka  w 871 roku pod nazwą Quinque Basilicae

                             Od 1009 siedziba biskupstwa;

                                1235 - pod nazwą  Pechuth

                                1290-  Ponch villicus de Peech


                                   XIV–XV w. ośrodek humanizmu na Węgrzech

                    W 1367 roku król Ludwik Wielki zakłada tu  pierwszy węgierski uniwersytet

;                                             1543–1686 pod władzą Turcji; 

                          od 1780 wolne miasto królewskie , rozwój gospodarczy

                           

                                                 XI 1918 - VIII.1921 okupacja serbska

                                         29.XI.1944 r zdobycie przez wojska radzieckie

          

                                                            *******

                                    Przed Rzymianami  - mieszkali Ilirowie i Celtowie.

                                    W I w. p.n e -  tereny  te  podbijają Rzymianie 

                                             w II w. założyli miasto Sopianae 

                                         

                             Prowincja Cesarstwa Rzymskiego o nazwie Panonia Inferior 

                                              

                                                Od  III w. n.e Pannonia Valeria


                                                                      ***

                                Wraz z upadkiem panowania rzymskiego na tych terenach osiedlili

                                                       się Słowianie  Panońscy i Awarowie .

                                 W VIII wieku obszar ten był częścią państwa Karola Wielkiego

 

                                                       

                                  Na przełomie IX i X wieku tereny te zajęli nowo przybyli

                                                         Węgrzy 

                                                           

     

                W XI w  Baranyavár (Castrum Borona). stał się centrum założonego komitatu Baranya

                        Nazwa  komitatu miała by pochodzić od słowiańskiego słowa „bara”,

                                         co oznacza „bagno"

                           1241- 1242  - inwazja mongolska, spustoszenie regionu

                     1526 -po  bitwie pod Mohaczem, Królestwo Węgier utraciło suwerenność

                                          i rozpadło się na trzy części

                        W 1541 roku region przeszedł w ręce Imperium Osmańskiego                                       

                                         1541 r    utworzono  wilajet  Buda ( Eyālet-i Budin

                                    i  od 1600 - Szigetvár (Sigetvar, później Kanizsa – Kanije),                                                       


                                                          13. -Sandżak  Peçuy (Pécs)

                                                         14.Sandżak of Mohaç (Mohács)

                              Po wyparciu Turków na początku XVIII wieku całe Królestwo Węgier

                                       znalazło się pod władzą dynastii Habsburgów                                                              

                                     1686/1687-  został odtworzony system komitatów

                                                            

                                        W XVIII w. osiedlili się tu koloniści  niemieccy 

                        (w pn. części komitatu) i południowi Słowianie (Chorwaci,Bośniacy,Serbowie)                                      

                                   Granice odrodzonego  komitatu  pozostały niezmienione

                                            do 1919 r    (obszar -  5.177 km²)

                            

                  
                                                                     

                       Od 14. XI. 1918 r. został zajęty przez wojska serbskie i został przejęty

                             pod kontrolę Królestwa SHS  ( do 22.VIII.1921 r )               

                   Zgodnie z traktatem pokojowym z  Trianon, południowa część komitatu 1 163 km²

     ( powiat Dardai i  fragmenty sąsiednich)  przyłączono do Królestwa SHS 
 
(od1929- Jugosławii)    
 

W latach 1941-1945 oddzieloną część („Trójkąt Baranya”) na powrót 
 
 włączono do Węgier
 

                                                   1945  - przywrócenie granicy z 1920 r

                                         od 1991 w Chorwacji  ( Osjecko-baranjska zupanija)

                                                                              *******

.
                             1.I. 1950-   reforma administracyjna  (dołączenie miasta   Szigetver

                                                      z komitatu Somogy

                                                                Mapa adm. komitatu  - 1957 r

                                         Pecz  miasto na prawach komitatu (megyei jogú város )

                                                                          lata 80- XX w

                         

                                                                             ********

                                                           Znaczki pocztowe

                                                                    Znaczki Austrii

                                                                         1850-1871

                                                         Fünfkirchen -niemiecka nazwa  Peczu

                                                                         

                                                                  

                                                                                  ******

                                                                      Znaczki Węgier

                                                                            od 1871
   


                                                                     *******

                                                               Znaczki lokalne

                                                                    1919-1920 

                                                                okupacja serbska

                                                       Nadruki na znaczkach węgierskich

                                                                     “Baranya 1919”
                                                                                *****

 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz