poniedziałek, 1 stycznia 2024

Polskie znaczki pocztowe w 2023 cz.2

                           Amerykańscy piloci w obronie Lwowa 1920 r

                                                                     Fi 5337

                                                        

                                     U dołu znaczka flagi Polski i Stanów Zjednoczonych

                                 przedzielone emblematem  Eskadry Myśliwskiej im. T. Kościuszki

                                                                         ********

                       Lotnicy amerykańscy przybyli z inicjatywy gen. Tadeusza Rozwadowskiego,

                                 który podjął samodzielnie decyzję o ich zwerbowaniu. 

                     Gen. Rozwadowski, wówczas szef Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu

                                     , działał w tej sprawie w porozumieniu  m.in. 

                                                   z gen. Johnem Pershingiem.                      

                 . W sumie służyło w niej 21 Amerykanów, w tym 20 pilotów i jeden obserwator 

                                     oraz kilku pilotów polskich      

               Od listopada 1919 dowództwo eskadry objął Cedric Fauntleroy, a Merian C. Cooper 

                                       został jego zastępcą.

                                          31 grudnia 1919 jednostka przyjęła nazwę

                                        7 Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki.                       

                     W kwietniu 1920 eskadra wkroczyła do walki na froncie polsko-bolszewickim

                 Od 11 sierpnia 1920 do 23.września 1920 r eskadra operowała z lotniska we Lwowie

                                              

              Pilot Elliot Chess zaprojektował godło malowane na wszystkich samolotach eskadry,

                       przedstawiające czerwoną krakowską rogatywkę (jaką naczelnik  nosił

                             podczas insurekcji 1794 roku) i dwie skrzyżowane kosy

                                (symbolizujące chłopów walczących razem z Kościuszką),

                                          na tle barw flagi Stanów Zjednoczonych Ameryki 

                          . Godło to przetrwało następnie w użyciu polskich jednostek lotniczych,

                                                   m.in. Dywizjonu 303, do chwili obecnej.                                                                              ********

                                        

                         Tadeusz Samuel Szymon Jordan Rozwadowski (1866 - 1928 )

                                  Podczas I wojny świat. początkowo w armii austriackiej.,                                     

                                          1918 i 1920 szef Sztabu Generalnego WP;

                                          faktyczny autor planu bitwy warszawskiej. 1920

                                                                    *******

                                                        

                                                      John  Joseph   Pershing (1860-1948)

                   1917–18 dowódca. wojsk amerykańskich ( American Expeditionary Force -AEF)

                                             walczących podczas I wojny światowej we Francji

                                                                        ****** 

                                                              Lotnisko na Lewandówce


                    Lotnisko założyli Austriacy pomiędzy czerwcem 1915 r., a końcem 1917 r.

         , na  Lewandówce będącej częścią Janowskich Błoń, na zachód od centrum miasta

     . Tutaj w pobliżu była kolejowa stacja towarowa, a nieopodal główny dworzec kolejowy Lwowa

 

                                                                              ******

 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz