czwartek, 11 stycznia 2024

Budziak w Imperium Rosyjskim

                                               Budziak w Imperium Rosyjskim

      Traktatem  w Bukareszcie (1812) kończącym   wojnę rosyjsko-turecką (1806-1812),

             Rosja uzyskała od Imperium Osmańskiego , z terytorium zależnego od Turcji

        Hospodarstwa Mołdawii   tereny położone między rzekami Prut i Dniestr ( m.i n Budziak).

                                            

         W latach 1812–1873 utworzono  tu obwód besarabski, od 1873 – gubernię besarabską.

                           ( Бессарабская губерния)

1826

                                                                       herb od 1878 r

 

                                    Powierzchnia guberni wynosiła - 44 399 km²  (45 631 km²)

                                                 Na terytorium Budziaku istniały  3 powiaty

                                                      akermański, benderski , izmailski,

                                                                            ******

                                                               Powiat Akermański

                                                                 Аккерманский уезд

                                                                istniejący  1818-1918

                                                                Powierzchnia -8 287 km²

                                                                       Herb powiatu

                                                                zatwierdzony 2.IV.1826 r

                                                                                 *****

                                                                       Powiat izmailski

                                                                       Измаильский уезд

                                                         w południowej części gubernatorstwa.

                                                                    Istniał w l.  1818-1918

                                                                    Powierzchnia - 9.250 km²

                                                       Jego centrum administracyjne to Izmaił.

                                                               Herb miasta powiatowego

 


                                                                            *******

                                                                Powiat Benderski

                                                                   Бендерский уезд

                                                                 Od 1818 r. – 1917 

                                                              Powierzchnia -6.144 km²

                                                               

                                                                 Od  2 .IV.1826 r


                                                                                 *****


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz