czwartek, 11 maja 2023

Powiat policki

                              Powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim.

              Utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej na miejscu zniesionego

                                        w 1975 roku   powiatu szczecińskiego (ziemskiego)



         Powiat położony jest na Równinie Wkrzańskiej i na Wzniesieniach Szczecińskich 

                            nad Doliną Dolnej Odry

          Graniczy  z powiatami - goleniowskim ,gryfińskim ,miastem Szczecin i Świnoujście 

                     (poprzez Zalew Szczeciński)

          Graniczy także z Republiką Federalną Niemiec (powiat Vorpommern-Greifswald)

                                                                            ****

                                                             Powierzchnia - 665,33 km²

                                                                      Herb powiatu 

                                                                       od 14 .IX. 1999 r

                            Gryf wendyjski (z zielonymi pasami) symbolizuje Słowian żyjących

                                                 w zachodniej części Pomorza.

                              Matka Boska z dzieciątkiem Jezus, to pamiątka istniejącego 

                              w Jasienicy Klasztoru Kanoników Regularnych (wiktorynów)

                         Srebrna ryba, jest symbolem rybołówstwa, najważniejszego zajęcia ludności 

                                         zamieszkującej tereny nad Zalewem Szczecińskim

                                      Gałązka dębowa symbolizuje   Puszczę Wkrzańską.

 

                                                                              *******

                                                                             Flaga powiatu                                                                                                                                                                            


                            Do 1945 r tereny obecnego powiatu polickiego należał

                           do   pruskiej prowincji Pomorze w  regencji szczecińskiej.

                   Część północna  należała  do  powiatu Ueckermünde  (Nowe Warpno , Trzebież).

                                 Część południowa  do  powiatu   Randow (do 1939)

                                                    

    

                                                                            *****

                                                                          Police

                                                                  Miasto i Gmina Police

                                                            miasto satelickie Szczecina,

                                          położone nad Odrą i Gunicą na Równinie Wkrzańskiej. 

                                           Port morski na lewym brzegu ujściowego odcinka Odry

                                                         Powierzchnia miasta - 37,31 km² 

                                                                            gmina- 251,42 km² 

 

                                                                           Herb miasta

     

                                                                          wersja z 1994 r

                                          W polu srebrnym czerwona ukoronowana głowa gryfa

                                             (symbol dynastii Gryfitów) o czerwonych piórach.

                                                     Korona oraz dziób są koloru złotego.

                                                                           ****

                                                                    Poprzednie herby

                                                        

                                      Herb Szczecina  początkowo bez korony, później w koronie


                                                                             Flaga

                                                   ustanowiona uchwałą nr XLVIII/330/94 

                                                                 z 18 marca 1994 r

                                                                             *****


                                           Nazwa  słowiańska pochodzi  od wyrazu pole

                                                    Police to nazwa zdrobniała

                                                 Forma zgermanizowana Pölitz.

                                                              ****
                         

                      1249 ,1252 pierwsze pisane wzmianki   Bartholomeus de Polyz , de Poliz )

                             1260 -prawa miejskie (magdeburskie) , ks. Barnim I

                                     1321-1808    własność  Szczecina

                                         od 1724 w   Kreis Randow

                             W latach 1816–1939 w powiecie Randow

                       W 1938 r. zbudowana została fabryka benzyny syntetycznej

                                            Hydrierwerke Pölitz.

                                 1939-1945  część  Wielkiego Szczecina

.                    Do 1975 r. Police wchodziły w skład powiatu szczecińskiego

                               1975 r -. utworzono gminę Police.

 

                                                                        ********

                                                            Nowe Warpno

                                                       Miasto i Gmina Nowe Warpno

                                        w północno-zachodniej części powiatu polickiego

                                                         30 km na pn .zach. od Polic

                                Miasto  leży na półwyspie nad Jeziorem  Nowowarpieńskim 

                                              (częścią Zalewu Szczecińskiego)

                                                             Powierzchnia-197,88 km² 

                                                           powierzchnia miasta-  24,51 km²

                                                                                 Herb                     


Czerwony gryf  nawiązuje do rodu Gryfitów.
 Ryba podkreśla znaczenie rybołówstwa tego regionu oraz samo położenie miasta.
 
 


 *****

                          Nazwa  miasta pochodzi o jeziora o pierwotnej nazwie Warpna

                                  niem. Neuwarp)

                                 Obecną nazwę zatwierdzono  19 maja 1946 r

                         Pierwsza wzmianka z  1184  - książę Bogusław I  odstępuje  Warpene 

                                klasztorowi w Grobi (Pudagla) na wyspie Uznam

                                         Prawa miejskie od ok. 1295 r.    

                                              

                                                 1637-  do książąt pomorskich

                              Po wojnie trzydziestoletniej (1648) przyznano  tereny te Szwecji

                                               , która panowała tu do 1720 roku.                                         

                                             Od 1715/20-  pod panowaniem Prus

                                              1818 -  miasto w  Landkreis Ueckermünde.

                                                              w   prowincji Pomorze                                      

                                          1945-1946 siedziba   powiatu wieleckiego

                                         położonym poza granicami Enklawy Polickiej. 

 

                                     1975–1989 - gmina Nowe Warpno w woj. szczecińskim


                                                                   ******

                                                          Gmina Dobra

                                     Dobra (Szczecińska)

                                         w środkowej części powiatu polickego

                       położona pomiędzy Szczecinem oraz granicą polsko-niemiecką, 

                       od południa i północy  graniczącą z gminami Police i Kołbaskowo.

                      Gmina leży na Wzniesieniach Szczecińskich  i w Puszczy Wkrzańskiej.

 

                                                     Powierzchnia - 110,27 km² 

                                                     Siedziba władz gminy - Dobra.

 

                                                                     Symbole  gminy

                                                                          po 1979 r

                                                        Herb jest niepoprawny heraldycznie

                                     Brak informacji o autorze, symbolice i dacie ustanowienia.

                                                                                  *****

                                             Moja interpretacja

                                       Najprawdopodobniej  powstał   po 1979 r  ......         

       Orzeł  może nawiązywać do pomnika - Czynu Polaków  ( Pomnik Trzech Orłów) znajdujący

         się w Szczecinie  zaprojektowanego  przez Gustawa Zemłę, a odsłonięty w 1979 roku.

 

                      Pozostałe elementy  symbolizują  zabytki  gminy  (kościół) , rolnictwo ( kłos), 

                                   ptak,gałązka z liśćmi -Puszcza Wkrzańska

                                                               

                                                                       *****

                                                                  Flaga gminy

                                                        Biała z herbem gminy pośrodku

                                                               ( skan z internetu)

                                                                      ******

                                                        Dobra Szczecińska

                                            przejściowo używano nazwy Dobra Lutycka                                                

 Nazwa pochodzi od wyrazu dobry. Pierwotnie określała zapewne dobrą, urodzajną ziemię,

              dobre warunki osadnicze. 

             Według niemieckich etymologów średniowieczna nazwa Dobern (r. 1276)

                  łączy się   z określeniem kołki w płocie

      Świadczyłoby to, że prowadzona była tutaj gospodarka zagrodowa

.        Niemiecka  Daber (od 1517 r.) jest przykładem zgermanizowania dawnej nazwy.

 

                                                               *****

                                Pierwsze wzmianki pochodzą z końca XIII wieku.

                         W XIV w księżna Mechtylda nadała 8 włók ziemi ze wsi Dobra

                                      klasztorowi  cysterek  ze Szczecina.


                            Nie zniszczona wieś, została zajęta 26 kwietnia 1945 

                           roku przez wojska radzieckie 2. Frontu Białoruskiego.

                           Przeszła pod administrację polską 4 października 1945 roku.

                          W 1947 roku zmieniono urzędowo  nazwę wsi na polską - Dobra.

                                Gmina Dobra w latach 1945-1954 (8 gromad)

                                              1973 - reaktywowanie gminy

                                         .

                                                                            *********

                                                         Gmina Kołbaskowo

                                      położona jest  w południowej części powiatu polickiego

                          na Wzniesieniach Szczecińskich i w Dolinie Dolnej Odry nad Odrą                                               

        Sąsiednie gminy to: Szczecin, Dobra w powiecie polickim i Gryfino w powiecie gryfińskim.

              Od strony zachodniej i południowej gmina graniczy z dwoma niemieckimi powiatami:

                                Uckermark w Brandenburgii oraz Pomorze Przednie-Greifswald 

                                                       w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

                                             

                                                           Powierzchnia -105,46 km²

                                                         Siedziba gminy - Kołbaskowo

                                                                          Herb gminy

                                                                       od  19.V.2000 r

                                            Czerwony gryf symbolizuje dynastię Gryfitów 

                                            panujących na terenach Pomorza zachodniego    

                         Srebrny krzyż nawiązuje do własności  znaczącego obszaru ziem dzisiejszej

                                                  gminy  przez klasztor cysterek w  średniowieczu

       

                                                                         Flaga gminy

                                                                     Flaga herbowa w proporcjach 5:8 składa się z trzech pionowych pasów: (od drzewca) czerwonego 1/4 szerokości flagi, białego 2/4 szerokości flagi i błękitnego 1/4 szerokości flagi, na której w pasie białym umieszczono centralnie herb Gminy Kołbaskowo.                                                      

                                                                               ******

                                                 do 1945 niem. Kolbitzow, daw. Colbitzow

 Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1243 roku, gdy książę Barnim I nadał klasztorowi 

                     cysterek w Szczecinie dziesięcinę z Kołbaskowa.

         Widnieją w nich dwie nazwy – Colbazkoho oraz Colbazcowa

 Gdy wieś, wraz z całym Księstwem Pomorskim, znalazła się w granicach Prus, 

                   pojawiały się wersje nazwy coraz bardziej zgermanizowane

 W 1631 roku miejscowość figuruje jako Colbitzow, 150 lat później - jako Kolbitzkow” -.

                                        9.X. 1945 r nazwa Kołbaczewo.

             1946 roku  nazwa Kolbaszewo. Istniała też forma Kołbaszewo         

              W latach 1818–1939   Kolbitzow, Kreis Randow, Regierungsbezirk Stettin

                               

               21.IX..1945 delimitacja granicy z radziecką strefą okupacyjną Niemiec

                                               

                W latach 1954–1972 wieś była siedzibą władz gromady Kołbaskowo.

              1975–1998 miejscowość położona była w województwie szczecińskim

                 Od 1962 - 21 .XII. 2007  w miejscowości znajdowało się drogowe przejście 

                 graniczne Kołbaskowo-Pomellen z Niemcami, które zostało zlikwidowane 

                                       na mocy Układu z Schengen

 


                                                                   ********                                                                                    

                                                             Enklawa policka

– potoczna nazwa obszaru utworzonego przez wojska radzieckie i poddanego ich zarządowi, 

na terenie dzisiejszej gminy i miasta Police oraz północnej części miasta Szczecin 

               w obecnych granicach.

 

               Enklawa formalnie istniała od 5 października 1945 do 25 września 1946 roku,

            był to obszar  ok. 90 km² czasowo wyłączony spod administracji polskiej, pozostając 

                 jednak na terytorium Polski.

 

                 Obszar A – na płd. od Polic po Stołczyn  ( Stolzenhagen)  istniał do 19 lipca 1946.

               Obszar B – na płn. od Polic po Trzebież ( Ziegenort)  istniał do 25 września 1946.

            Celem istnienia enklawy było zabezpieczenie oraz wywóz do ZSRR ocalałych pozostałości

                         po fabryce benzyny syntetycznej Hydrierwerke Pölitz AG

            Na jej obszarze pracowało ponad 20 tysięcy jeńców i robotników niemieckich. 

               Dopiero po zlikwidowaniu enklawy, mogli tu formalnie przybywać osadnicy polscy. 

 


                                                                            ******

                                                        Herb niemieckiego  powiatu Randow

                                             

                                                                        *******

                                                      Znaczki pocztowe

                                                                      Znaczki Prus

                                                                         1850-1867

                                      Znaczki Północnoniemieckiego Związku Pocztowego

                                                                         1868-1871

                                                                     Znaczki Niemiec

                                                                         1871-1945


                                                               Jasenitz   (obec. Jasienica )

                                                        

                                                          Gross Ziegenort   obec. Trzebież
                                                       


                                                                           ******

                                               Znaczki Meklemburgi-Pomorza Przedniego

                                                       1945-1946 w enklawie polickiej


                                                                              ****

                                                                        Znaczki Polski

                                                                             od 1946

                                                    Datownik Warpno -  obec. Nowe Warpno

                                                           

                            Miasteczko Dziecięce   w Podgrodziu (2 km od Nowego Warpna )

                             1952-1962 w Podgrodziu próbowano kształtować dzieci i młodzież 

                                                          według radzieckich wzorców.

                                                                                 ******






Brak komentarzy:

Prześlij komentarz